CTF

Išdirbtų odų ir kailių kokybinių rodiklių nustatymas
Aprašymas:
Keičiant išdirbamos produkcijos asortimentą iškyla būtinybė įvertinti naudojamų technologijų tinkamumą. Paslauga skirta vertinti atliekamų procesų tinkamumą pagal gaunamos produkcijos kokybinius rodiklius.

Raktažodžiai:
oda, kailis, savybių nustatymas.

Užklausos forma