CTF

Sintetinių flokuliantų alternatyva –bioskaidūs nanokrakmolo flokuliantai.
Aprašymas:
Flokuliantas, skirtas vandens skaidrinimui, pašalina smulkiausias nešvarumų daleles ir kitus teršalus. Katijoninio krakmolo flokuliantai gaminami iš gamtinės žaliavos, naudojant ,,žaliosios chemijos“ metodus beatliekinėje gamyboje. Jie yra didesnio bioskaidumo, efektyvios ir užtikrinančios stabilų dispersijų perdirbimą, medžiagos.

Raktažodžiai:
Biopolimerai, flokuliantai

Užklausos forma