CTF

Bioskaidžių polimerinių gaminių prototipų iš termoplastinių kompozicijų kūrimas ir adaptavimas termoplastikų gamybos technologijose
Aprašymas:
Paslauga skirta sukurti polimerinių gaminių prototipus iš termoplastinių kompozicijų. Paslaugos teikimo metu sukuriami termoplastiniai bioskaidūs polimeriniai gaminiai, tame tarpe ir gaminiai iš bioplastikų, bei jų prototipai. Suformuojamos termoplastinės kompozicijos, tinkamos bioskaidžius polimerinius gaminius ar bioplastikinius gaminius gaminti naudojant įprastas termoplastinių gaminių formavimo technologijas.

Raktažodžiai:
Bioskaidumas, bioplastikai, termoplastikai

Užklausos forma