CTF

Dujinių teršalų ir dalelių integruotas koncentracijų matuoklis "Aeroqual IQM 60"
Aprašymas:

Dujinių teršalų ir dalelių integruotas koncentracijų matuoklis skirtas oro kokybės parametrų monitoringui. Anglies monoksido, anglies dioksido, azoto dioksido, ozono, lakių organinių junginių, aerozolio dalelių koncentracijų nustatymas aplinkos ir patalpų ore. Oro srautas paskirstomas ir traukiamas per skirtingas matavimo celes ir fiksuojamos išmatuotos vertės (matavimo intervalas 2 min).

Raktažodžiai:
Anglies monoksidas, anglies dioksidas, azoto dioksidas, ozonas, LOJ, KD

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninė specifikacija:

Dujinio teršalo pavadinimas - matavimo ribos, mažiausia aptikimo riba. CO2 - 0-2000 ppm, 6 ppm. CO - 0-100 ppm, 0,2 ppm. NO2 - 0-0,2 ppm, 0,001 ppm. LOJ - 0-20 ppm, 0,01 ppm. O3 - 0-0,5 ppm, 0,001 ppm. Dalelių skaitiklis - 8 kanalai nuo 0,3 iki 10,0 µm.

Taikymo sritys:
Anglies monoksido, anglies dioksido, azoto dioksido, ozono, lakių organinių junginių, aerozolio dalelių koncentracijų nustatymas aplinkos ir patalpų ore.
Užklausos forma