CTF

Medžiagų termomechaninis analizatorius ir dielektrinis spektrometras
Aprašymas:

 

Medžiagų termomechaninis analizatorius su UV/VIS kietinimo priedu ir dielektro-reologiniu priedu

 

Raktažodžiai:
Reometras, reologija, klampa, dinaminė mechaninė terminė analizė, UV/VIS kietinimas, fotopolimerizacija, fotoreometrija, dielektrinė spektroskopija

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninė specifikacija:

MCR302 reometras (Anton Paar GmbH, Austrija), sistema plokštelė-plokštelė (skersmuo 8 mm, 15 mm ir 25 mm), priedas plėvelių tempimo eksperimentams, dielektro-reologinis priedas, priedas kietimui UV/VIS spinduliuote. Konvekcinės krosnies temperatūros kitimo ribos -150−450 oC.

 

Taikymo sritys:
Medžiagų reologiniai matavimai osciliaciniu principu atliekant šlyties ir tempimo bandymus. Klampos, dinaminės mechaninės terminės analizės, organinių medžiagų fazinių virsmų bei fotopolimerizacijos procesų tyrimai.
Užklausos forma