CTF

Diferencinis skanuojamasis kalorimetras TA Instruments Q2000
Aprašymas:

 

Terminės analizės įranga skirta medžiagų fazinių virsmų tyrimui

 

Raktažodžiai:
diferencinė skanuojamoji kalorimetrija, faziniai virsmai, temperatūros pokyis.

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninė specifikacija:

 

TA Instruments Q2000. Temperatūros intervalas -90 oC to 550 oC, jautrumas 0,2 mW, moduliuotos DSK režimas, tiosioginis Cp matavimas, foto DSK priedas

 

Taikymo sritys:
Organinių medžiagų fazinių virsmų tyrimas, cheminių reakcijų kinetikos tyrimas, fotopolimerizacijos kinetikos tyrimas
Užklausos forma