CTF

FT-IR spektrometrijos sistema
Aprašymas:

 

Organinių junginių charakterizavimas, fotodegradacijos procesų tyrimas, foto ir terminės polimeracijos tyrimas, terminio poveikio organinėms medžiagoms tyrimas. Kietos, skystos ir dujinės fazės junginių kokybinių ir kiekybinių IR spektrų matavimai.

 

Raktažodžiai:
fotopolimericacija, terminė polimerizacija, infraraudonųjų spindulių spektroskopija, fotostabilumas

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninė specifikacija:

 

Sistema sudaryta iš Vertex70 (Bruker) spektrometro, UV šaltinio Omnicure S2000, ATR priedo, priedo leidžiančio patalpinti kietą bandinį horizontalioje padėtyje ir paveikti UV spinduliuote. Spektrometro skanavimo intervalas nuo 8000 iki 350 cm-1, DTGS detektorius, skystu azotu šaldomas MCT detektorius, rezoliucija 0.4 cm-1, Rapid Scan opcija: 68 spektrai/s prie 16 cm-1 rezoliucijos. Reaction Monitoring paketas.

 

Taikymo sritys:
Kietos, skystos ir dujinės fazės junginių kokybiniams ir kiekybiniams IR spektriniams matavimams. Pralaidumo spektriniai matavimai temperatūrų diapazone nuo 25°C iki +250°C. Produktų paieška duomenų bazėse. Kokybinė IR spektrinė analizė. Fotodegradacijos procesų tyrimas, foto ir terminės polimerizacijos tyrimas, terminio poveikio organinėms medžiagoms tyrimas.
Užklausos forma