CTF

FT-IR spektrometrijos sistema
Aprašymas:

Organinių junginių charakterizavimas, fotodegradacijos procesų tyrimas, foto ir terminės polimeracijos tyrimas, terminio poveikio organinėms medžiagoms tyrimas.

Raktažodžiai:
fotopolimericacija, terminė polimerizacija, infraraudonųjų spindulių spektroskopija, fotostabilumas

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninė specifikacija:

Sistema sudaryta iš Vertex70 (Bruker) spektrometro, UV šaltinio Omnicure S2000, ATR priedo, priedo leidžiančio patalpinti bandinį horizontalioje padėtyje ir paveikti UV spinduliuote. Spektrometro skanavimo intervalas nuo 8000 iki 350 cm-1, DTGS detektorius, skystu azotu šaldomas MCT detektorius, rezoliucija 0.4 cm-1, Rapid Scan opcija: 68 spektrai/s prie 16 cm-1 rezoliucijos. Reaction Monitoring paketas.

Taikymo sritys:
Organinių junginių charakterizavimas, fotodegradacijos procesų tyrimas, foto ir terminės polimeracijos tyrimas, terminio poveikio organinėms medžiagoms tyrimas
Užklausos forma