CTF

Polimerų charakterizavimo sistema - molekulinių sietų chromatografas
Aprašymas:

Skirta polimerų, tirpių organiniuose tirpikliuose molekulinių masių (Mn, Mw, Mz) ir polidispersiškumo nustatymui.

Raktažodžiai:
Molekulinių sietų chromatografija, polimerų molekulinė nasė

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninė specifikacija:

Eliuento srauto reguliavimas (0,05-2 ml/min), nustatomas molekulinių masių diapazonas 100-4×106 D, detektavomas (UV diapazone 200-400 nm, refraktometrinis, šviesos sklaida dideliu ir mažu kampu), eliuento degazavimas. UV spektro registravimas.

Taikymo sritys:
Polimerų, tirpių organiniuose tirpikliuose (THF) molekulinių masių (Mn, Mw, Mz) ir polidispersiškumo nustatymas
Užklausos forma