CTF

Aerozolio dalelių skaitiklis Handheld IAQ 3016
Aprašymas:

Aerozolio dalelių skaitiklis skirtas aerozolio dalelių koncentracijai ir dydžiui nustatyti aplinkos ir patalpų ore (0.3-10.0 µm). Dalelių nustatymui prietaisas naudoja lazerinio diodo šviesos šaltinį ir fiksuojančią optiką. Šviesa yra sklaidoma lazeriniame diode, optika surenka ir sufokusuoja šviesą į fotodiodą, kuris paverčia šviesos pliūpsnius elektros impulsais. Impulso aukštis yra dalelių dydžio matas. Dalelių dydžiui nustatyti yra skaičiuojami impulsai bei matuojama jų amplitudė. Rezultatai pateikiami dalelių skaičiumi tam tikro dydžio kanale, pateikus aerozolio dalelių tankį skaitinė koncentracija perskaičiuojama į µg/m3. Prietaiso panaudojimą užterštose aplinkose apsunkina maksimali momentinė aerozolio dalelių koncentracija - 140 dalelių/cm3.

Raktažodžiai:
Aerozolio dalelės

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninė specifikacija:

Matavimo ribos - 0.3-10.0 µm. Srauto greitis - 2.83 l/min. Matavimo kanalų skaičius - 6 (0.3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 10.0 µm). Maksimali momentinė koncentracija - 140 dalelių/cm3.

Taikymo sritys:
Aerozolio dalelių dispersinės sudėties nustatymas lauko ir patalpų ore (0.3 – 10.0µm)
Užklausos forma