CTF

Chromatografijos (UPLC) sistema su masių ir UV detektoriais
Aprašymas:

Skirta organinių junginių molekulinės masės nustatymui, medžiagų švarumo įvertinimui.

Raktažodžiai:
Molekulinė masė, chromatografija

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninė specifikacija:

Sistema sudaryta iš UV, masių detektorių ir chromatografinės sistemos. Vieno kvadrupulio masių detektorius, analizuojamų masių intervalas 0-3000 m/z, galima ESI ir APCI teigiama/neigiama jonizacija, vienu metu galima galima jonizuoti ir APCI ir ESI metodu.Galimas tiesioginis bandinio įvedimas. Bandinys gali būti skirstomas aukšto efektyvumo chromatografijos metodu, naudojant atvirkščių fazių kolonėlę (BEH C18). Eliuentas gali būti sudaromas iš keturių tirpiklių.

Taikymo sritys:
Organinių junginių molekulinės masės nustatymas, medžiagų švarumo įvertinimas
Užklausos forma