CTF

Atskirų junginių koncentracijų nustatymas kompleksinių junginių mišiniuose

Raktažodžiai:
spektrometrija, masių spektrometras, masių spektrometrinė analizė

Mokslo kryptis:
Technologijos darniam vystymuisi ir energetika, Medicina
Užklausos forma