CTF

Naujų technologijų, medžiagų ir įrengimų taikymas išdirbant odas ir kailius

Aprašymas:
Tyrimai skirti naujiems odų išdirbimo procesams tobulinti, taikant naujas medžiagas bei parenkant įrangą.

Odų išdirbimo pramonės įmonių inovatyvumo vystymas ugdant darbuotojų specialiuosius gebėjimus, tiesiogiai susijusius su jų funkcijų vykdymų

Aprašymas:
Mokymo modelio, veikiančio kaip funkcionalus įrankis odos pramonės įmonėje ir pritaikomo žmogiškųjų išteklių procesuose (pvz.: mokymams, veiklos rezultatams valdyti) bei padedančio išlaikyti nuoseklumą įmonės veiklos procesuose diegiant inovatyvias technologijas, sukūrimas.