CTF

Bruker Scion 436 dujų chromatografas organinių medžiagų išskyrimui iš mišinių ir nustatymui (MVLab)
Aprašymas:

Dujų chromatografija - viena iš labiausiai paplitusių lakių organinių junginių išskirimo ir identifikavimo technika. Dominančios organinės medžiagos ar jų mišiniai ištirpinami pasirinktame organiniame tirpiklyje ir po to inžektuojami į dujų chromatografą kur analitinės kolonėlės pagalba yra išskiriami laike ir detektuojami dedikuotu detektoriumi. Galima kokybinė ir kiekybinė analizė.

Raktažodžiai:
Organiniai jungniai, naftos produktai, nutekamieji vandenys, chromotografinė įranga, MVLab

Mokslo kryptis:
Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninė specifikacija:

Dujų chromatografas sukomplektuotas su automatine mėginių įvedimo sistema, dviem inžektoriais (standartinis ir programuojamos temperatūros) bei dviem detektoriais (liepsnos jonizacijos FID ir selektyvus fosforo sieros detektorius PFPD). Naudojama analitinė kolonėlė 30 m x 0,32 ID 0,25 dF 100% dimetilpolisiloksanas. Galima identifikuoti organinius junginius, kurių koncentracija mėginiuose siekia 100 ppm.

Taikymo sritys:
Organinių junginių analizė kiekybinė ir kokybinė analizė. Naftos produktų nutekamuosiuose vandenyse priklausomybės nuo technologinio proceso parametrų tyrimai skirtingose gamybos stadijose Naftos produktų paviršiniuose, gruntiniuose, nutekamuosiuose vandenyse tyrimai esant skirtingam krovos intensyvumui
Užklausos forma