CTF

Laboratorinis reaktorius (MVLab)
Aprašymas:

 

Naujų organinių junginių, polivinilacetatinių dispersijų (PVAD) ir karbamido-formaldehidinių dervų (KFD) sintezė.

 

Raktažodžiai:
Reaktorius, sintezė, dervos, organiniai junginiai MVLab

Mokslo kryptis:
Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Techninė specifikacija:

 

Laboratorinis reaktorius su kaitinimo ir vakuumavimo įranga naujų junginių sintezei. Reaktoriaus talpa iki 2 L. Temperatūrinis intervalas: 25-150 oC. Automatinis reakcijos mišinio temperatūros palaikymas. Nuotolinis reakcijos mišinio maišymo parametrų keitimas.

 

Taikymo sritys:
Naujų organinių junginių sintezė.
Užklausos forma