CTF

Organinių medžiagų redukcijos ir oksidacijos potencialų nustatymas, elektrocheminių procesų tyrimas ciklinės voltamperometrijos metodu

Raktažodžiai:
Oksidacinis, redukcinis potencialai, ciklinė voltamperometrija

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Potenciostatas mAUTOLAB
Užklausos forma