CTF

Polimerų, tirpių organiniuose tirpikliuose (THF) molekulinių masių (Mn, Mw, Mz) ir polidispersiškumo nustatymas

Raktažodžiai:
Molekulinių sietų chromatografija, polimerų molekulinė nasė

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Polimerų charakterizavimo sistema - molekulinių sietų chromatografas
Užklausos forma