CTF

Polimerinių bandinių dinaminė mechaninė terminė analizė, organinių medžiagų fazinių virsmų tyrimas dielektrinio spektrometro pagalba, fotopolimerizacijos procesų tyrimas

Raktažodžiai:
dinaminė mechaninė terminė analizė, dielektrinė spektroskopija, UV kietinimas

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Medžiagų termomechaninis analizatorius ir dielektrinis spektrometras
Užklausos forma