CTF

Organinių puslaidininkių skylių, elektronų dreifinio judrio matavimas

Raktažodžiai:
Krūvininkų judris, CELIV, TOF

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Užklausos forma