CTF

Organinių medžiagų jonizacijos potencialo matavimas, metalų elektronų išlaisvinimo energijos matavimas, neorganinių puslaidininkių jonizacijos energijos matavimas

Raktažodžiai:
fotoelektroninė spektroskopija, jonizacijos potencialas, elektronų išlaisvinimo darbas, fotoefektas

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Užklausos forma