CTF

Produkto juslinė analizė ir priimtinumo vertinimas taikant FaceReader technologiją (1 bandinys)

Raktažodžiai:
Maisto produktai, juslinė analizė, priimtinumo įvertinimas, FaceReader programa

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Užklausos forma