CTF

Kitų specialybių inžinierių kvalifikacijos kėlimas trąšų inžinerijos srityje
Aprašymas:
Pramonės įmonėse dirbantys inžinerinį išsilavinimą turintys žmonės, kartais keičia darbo vietą , kelia kvalifikaciją, siekia žinių atitinkančių darbo vietos poreikius. Todėl galima suteikti specinių žinių trąšų technologijos srityje.

Raktažodžiai:
Trąšos, technologija, norminiai dokumentai

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Užklausos forma