CTF

Biriųjų NPK trąšų sukūrimas ir analizė
Aprašymas:
Sudėtinių biriųjų trašų gamybai tinkančių komponentų parinkimas ir jų suderinamumo įvertinimas. Atsižvelgiant į žaliavose esanačias maisto medžiagas trąšų balanso sudarymas ir trąšų bandomosios partijos pagaminimas laboratorinėmis sąlygomis bei tokio produkto savybių nustatymas.

Raktažodžiai:
Trąšos, granuliavimas,stipris, granuliometrija

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kjeldalio sistema
Liepsnos fotometras PFP7
Užklausos forma