CTF

NPK trąšų sudėties parinkimas, gavimas, kompleksiniai savybių tyrimai ir rekomendacijų pateikimas
Aprašymas:
Sudėtinių azoto fosforo kalio trašų gamybai tinkančių komponentų parinkimas ir jų suderinamumo įvertinimas. Atsižvelgiant į žaliavose esanačias maisto medžiagas trąšų balanso sudarymas ir trąšų bandomosios partijos pagaminimas laboratorinėmis sąlygomis bei tokio produkto savybių nustatymas. Įvertinant gautus rezultatus rekomendacijų sudėtinimės NPK trąšoms gaminti pateikimas.

Raktažodžiai:
Trąšos, sudėtis, granuliavimas,stipris, granuliometrija

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Kjeldalio sistema
Liepsnos fotometras PFP7
Užklausos forma