CTF

Aplinkos ir patalpų oro užterštumo, pastatų mikroklimato tyrimai.
Aprašymas:
Patalpų oras gali būti užterštas įvairiais teršalais, priklausomai nuo patalpų naudojimo pobūdžio. Šie tešalai gali daryti neigiamą įtaką gyventojų ar darbuotojų sveikatai, technologiniam procesui. Atliekami įvairio paskirties patalpų (gyvenamųjų, visuomeninių, gamybinių) oro kokybės tyrimai pagal įvairius parametrus (CO2, CO, NO2, O3, Lakūs organiniai junginiai, kietosios (nano ir mikro) dalelės, biologinis užterštumas. Teikiamos rekomendacijos patalpų oro užterštumo mažinimui.

Raktažodžiai:
Aplinkos oras, patalpų oras, oro kokybė, oro užterštumas, mikroklimatas

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Aerozolio dalelių skaitiklis Handheld IAQ 3016
Dujinių teršalų ir dalelių integruotas koncentracijų matuoklis "Aeroqual IQM 60"
Nanodalelių skaitinės koncentracijos matuoklis, Nanoscan SMPS nanoparticle sizer 3910
Užklausos forma