CTF

Membraninių ir pažangiosios oksidacijos technologijų vandens ir nuotekų valymui efektyvumo fizikinis modeliavimas.
Aprašymas:
Pažangiosios oksidacijos atveju tiriami ozono generavimo ir panaudojimo dinaminiai parametrai. Membraninių metodų atveju modeliuojamos filtruojamo vandens srauto ir koncentrato proporcijos ir būtini tam slėgiai bei regeneracijos parametrai. Tyrimai atliekami atsižvelgiant į konkretų atvejį, t.y. nuotekų teršalų tipą ir kiekį

Raktažodžiai:
Membraninis vandens valymas, oksidacinis vandens valymas, plazma

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Užklausos forma