CTF

Naujų inovatyvių produktų technologijų diegimas statybinių medžiagų ir stiklo pramonėje

Raktažodžiai:
inovatyvūs produktai, statybinių medžiagų ir stiklo pramonė

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Rentgeno spindulių fluorescencijos spektrometras TIGER S 8
Medžiagų hidroterminio apdorojimo aukštame slėgyje sistema
Pr.sinchr.termin.analizės STA Netzch 409 PC Luxx
Hidraulinė gniuždymo bandymų mašina su automatine apkrovos kontrole beta 5-1200, MEGA 10-400-50
Užklausos forma