CTF

Monomerai, polimerai ir jų kompozitai iš atsinaujinančių žaliavų
Aprašymas:
Sintetinami ir charakterizuojami polimerai ir jų kompozitai iš atsinaujinančių žaliavų

Raktažodžiai:
Polimerai, kompozitai, atsinaujinantys šaltiniai

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Medžiagų termomechaninis analizatorius ir dielektrinis spektrometras
Bioskaidumo matavimo kompleksas
Užklausos forma