CTF

Polimerų molekulinių masių charakterizavimas
Aprašymas:
Vykdomas polimerų molekulinių masių charakterizavimas

Raktažodžiai:
molekulinės masės, polidispersiškumas, molekulinių sietų chromatografija

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Polimerų charakterizavimo sistema - molekulinių sietų chromatografas
Užklausos forma