CTF

Bendras aerobinių anaerobinių mikroorganizmų skaičiaus nustatymas maisto produktuose.

Raktažodžiai:
Aerobiniai mikroorganizmai, maisto produktai

Mokslo kryptis:
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Užklausos forma