CTF

Organinių tirpiklių išskyrimo iš tirpalų vakuuminė įranga
Aprašymas:

Tiriamosiose laboratorijose rotaciniai garintuvai su prijungta vakuumo sistema naudojami efektyviam tirpiklių išgarinimui ir regeneravimui švelniomis sąlygomis. Aukštas šių garintuvų našumas išgaunamas žemo slėgio ir kolbos sukimo dėka. Kolbos sukimasis dirbtinai padidina garuojančio skysčio paviršiaus plotą ir nuslopina burbuliavimą, tuo tarpu žemas slėgis ženkliai sumažina skysčio virimo temperatūrą.

Raktažodžiai:
Organiniai tirpikliai, mažos molekulinės masės tirpalai, polimerinių medžiagų tirpalai, išgarinimas, tirpiklių virimo temperatūra.

Techninė specifikacija:

Organinių tirpiklių išskyrimo iš tirpalų įrangą sudaro rotacinis tirpiklių garintuvas ir vakuumo sistema.

Taikymo sritys:
Įranga naudojama organinių tirpiklių išskyrimui iš mažos molekulinės masės arba polimerinių medžiagų tirpalų, išgaunant kietos būsenos medžiagą. Naudojamų tirpiklių virimo temperatūra gali būti ribose nuo 40 iki 170 oC.
Užklausos forma