CTF

700MHz branduolių magnetinio rezonanso spektrometras

Aprašymas:

Branduolių magnetinio rezonanso spektrometras skirtas organinių junginių struktūros tirpaluose tyrimui ir identifikavimui, taip pat biologinių makromolekulių (pvz., baltymų, DNR ir oligosacharidų) struktūrų sprendimui bei mažamolekulinių junginių identifikavimui. Galima analizuoti grynus junginius, taip pat ir kelių komponenčių mišinius. Spektrometru galima užrašyti 1H, 13C, 15N, 19F, 31P branduolių magnetinio rezonanso spektrus bei įvairius dvimačius spektrus. Avance III 700 MHz yra trijų kanalų BMR prietaisas, jo magnetinis laukas siekia 16,4 Teslos su 54 mm kambario temperatūros kanalu, įmontuota kriogeninė trigubo rezonanso galvutė, taip pat yra 60 pozicijų automatinis mėginių keitiklis.

Chromatografijos sistema Shimadzu 2020 (LCMS)

Aprašymas:

Skysčių chromatografu su masių spektrometro detektoriumi LCMS-2020 galima tiksliai nustatyti organinių junginių molekulines mases, patikrinti junginių grynumą, įsitikinti, ar gaunamas reikalingas junginys. Identifikuojamos mažos koncentracijos, tad LCMS-2020 masių spektrometras užtikrina didžiausią greitųjų duomenų analizę, pasižyminčią neprilygstamu jautrumu. Šiuo spektrometru galima atlikti greitesnį, tikslesnį pėdsakų, esančių vaistų mėginiuose, aplinkos teršaluose ar kituose mėginiuose, aptikimą. LCMS-2020 gali aptikti masių diapazoną m/z nuo 10 iki 2000 ir pasiekti itin greitą poliarizacijos perjungimo laiką (15 ms).

Skysčių chromatografijos ir masių spektrometrijos sistema

Aprašymas:

Bruker micrOTOF-QIII spektrometru galima itin tiksliai nustatyti organinių junginių molekulines mases, patikrinti junginių grynumą.  Prietaise yra automatizuota „LC-MS“ sistema, skirta cheminių formulių generavimui, molekulinės formulės patvirtinimui ir bendriems LC-MS matavimams. Bruker micrOTOF-QIII spektrometro pagalba galima atlikti formulių patvirtinimą, junginio identifikavimą su LC, GC arba tiesioginiu zondu, išplėstinį identifikavimą. Spektrometru aptinkama masė yra labai plačiame 20 - 40 000 m / z diapazone, masė 1 - 2 ppm RMS, masės skiriamoji geba yra 20 000 (FWHM) LC greičiu.

Išsamiosios dujų chromatografijos sistema su skriejimo laiko masių spektrometrijos detektoriumi

Aprašymas:

Pegasus 4D GCxGC-TOFMS sistema skirta išskirstyti ir identifikuoti lakiuosius aromato junginius mėginio skystame būvyje ir mėginio viršerdvėje.  Eterinių aliejų, lakiųjų ekstraktų, aromatinių vaistinių ir prieskoninių augalų sudėties kokybinė ir kiekybinė chromatografinė analizė.

Kompleksinė mėginių analizė, sudedamųjų lakiųjų aromato junginių išskirstymas ir identifikavimas. CIS4 Mėginių įleidimo įtaisas su šaldymu (su srauto paskirstymu/be srauto paskirsytmo) gali būti kombinuojamas su  statinės viršervės dujų įrenginiu, termodesorbcijos ir  kietafazės mikroekstrakcijos (KFME) įrenginiais.

Dųjų chromatografo termostato temperatūra ribose +4 iki 450 °C, darbinių dujų slėgis intervale 0-150 psi (split/splitless inžektoriumi), Skriejimo laiko masių spektrometras (TOF MS) su elektronų smūgio jonizacijos šaltiniu (EI), masių diapazonas 5-1000 amu, masių skiriamoji geba FWHM yra didesnis nei 1000, TOF MS yra suderintas ir dirba su dujų chromatografu 1D ir 2D režimu; TOF MS įgalina automatinį MS parametrų optimizavimą, automatinį masių kalibravimą.

400 MHz Branduolių magnetinio rezonanso spektrometras

Aprašymas:

Branduolių magnetinio rezonanso spektrometras skirtas organinių junginių struktūros tirpaluose identifikavimui.  Prietaisu galima analizuoti grynus junginius bei kelių komponenčių mišinius. Spektrometru galima užrašyti 1H, 13C, 15N, 19F, 31P branduolių magnetinio rezonanso spektrus bei įvairius dvimačius spektrus. Veikimo principas remiasi skirtingu branduolių ekranavimu elektronais. Prietaiso nuolatinis magnetinis laukas siekia 9,4 Teslos; yra kambario temperatūros lauko vienalytiškumo derinimo (shim) sistema optimaliam magnetinio lauko vienalytiškumui, reikalingam 1D, 2D ir 3D eksperimentuose be mėginio kiuvetės sukimo; ne mažiau nei 20 ortogonalių gradientų kontrolė bei 60 pozicijų automatinis mėginių keitiklis.

Hibridinis masių spektrometras su skriejimo laiko masių analizatoriumi

Aprašymas:

Hibridinis masių spektrometras su skriejimo laiko masių analizatoriumi gali registruoti molekulines mases dideliu tikslumu, dėl to įmanoma apskaičiuoti junginių molekulines formules. Tai yra metodas, labiausiai tinkantis atskirų junginių, esančių sudėtinguose mišiniuose, identifikavimui.

Molekulinių masių nustatymas yra svarbus tiek kuriant naujus cheminius junginius, tiek atliekant kokybės kontrolę.

Ultra efektyvioji skysčių chromatografija (UESCh) gali išskirstyti didelio ir vidutinio poliškumo junginius per pakankamai trumpą laiką. UESCh gali išskirstyti junginius ir užrašyti jų UV spektrus 200-500 nm intervale, bei MS spektrus 20-8000 m/z intervale. Masių užrašymo tikslumas geresnis nei 1 ppm.

Spiralinė maišyklė DIOSNA SP 24 F

Aprašymas:

Spiralinė maišyklė DIOSNA SP 24 F

Kepimo krosnis MIWE Condo

Aprašymas:

Kepimo krosnis MIWE Condo

Spektrofotometras Spectronic Genesys 10

Aprašymas:

Spektrofotometras Spectronic Genesys 10

Termo kamera MIWE

Aprašymas:

Termo kamera MIWE

Tešlos formavimo įrenginys

Aprašymas:

Tešlos formavimo įrenginys

Vakuuminis pakavimo aparatas HEFESUS Atchena SLB

Aprašymas:

Vakuuminis pakavimo aparatas HEFESUS Atchena SLB

Vertikali elektroforezės sistema OmniPAGE

Aprašymas:

Vertikali elektroforezės sistema OmniPAGE

Fermenteriai

Aprašymas:

Fermenteriai

Dalelių dydžio nustatymo įranga

Aprašymas:

Dalelių dydžio nustatymo įranga

Koncentratorius MAXI DRY LYO

Aprašymas:

Koncentratorius MAXI DRY LYO

Alaus gamybos blokas

Aprašymas:

Alaus gamybos blokas

Chromatografijos (HPLC) sistema su UV detektoriumi

Aprašymas:

Didelio efektyvumo skysčių chromatografas

Matuoklis vandens aktyvumo ms1 Set AW, Novasina, CR400 CR-400, Konica Minolta

Aprašymas:

Matuoklis vandens aktyvumo ms1 Set AW, Novasina, CR400 CR-400, Konica Minolta

Elektroferezės įranga (PG SDS)

Aprašymas:

Elektroferezės įranga (PG SDS)

Paviršiaus įtempio nustatymo įranga

Aprašymas:

Paviršiaus įtempio nustatymo įranga

Kompozicijų ir emulsijų sudarymo įranga

Aprašymas:

Kompozicijų ir emulsijų sudarymo įranga

Pilstymo blokas

Aprašymas:

Pilstymo blokas

Sublimacijos įrangos komplektas

Aprašymas:

 

Išgarintuvas (Buchi), skirtas organinių junginių gryninimui. Galima atlikti skystų bandinių distiliaciją arba kietų bandinių sublimaciją. Kondensatorius šaldomas vandeniu.

 

Superkrizinės ekstrakcijos įranga

Aprašymas:

Superkrizinės ekstrakcijos įranga

Nudujinimo įrenginys

Aprašymas:

Nudujinimo įrenginys

Dujų analizatorius Optima 7 BIOGAS

Aprašymas:

Dujų analizatorius Optima 7 BIOGAS

Pieno terminio apdorojimo ultraaukštoje temperatūroje įranga

Aprašymas:

Pieno terminio apdorojimo ultraaukštoje temperatūroje įranga

Ekstraktorius "ASE 350" TurboVap LV

Aprašymas:

Ekstraktorius "ASE 350" TurboVap LV

Distiliatorius Buchi Glass Oven B-585

Aprašymas:

Skirta organinių junginių gryninimui.

Fotoelektroninis spektrometras

Aprašymas:

 

Fotoelektronų emisijos spektrometras

 

Poliarizacinis mikroskopas (Olympus BX41) su dienos šviesos šaltiniu ir kaitinimo staliuku

Aprašymas:

Skirta organinių medžiagų fazinių virsmų stebėjimui, skystų kristalų tyrimui, įvairių paviršių tyrimui.

Drėkinimo kampo matavimo prietaisas Biolin Scientific Theta Light

Aprašymas:

 

Drėkinimo kampo matavimo prietaisas Biolin Scientific Theta Light skirtas paviršiaus įtempimo ir vilgymo kampo matavimams.

 

Krūvininkų judrio matavimo sistema

Aprašymas:

Krūvininkų judrio matavimo sistema

Terminio garinimo sistema integruota į įnertinės atmosferos boksą

Aprašymas:

 

Terminio garinimo sistema integruota į inertinės atmosferos boksą

 

Plastomatis Thermo C-Flow

Aprašymas:

 

Prietaisas skirtas įvairių termoplastikų (ir polivinilchlorido) takumo indekso matavimui pagal LST EN ISO 1133:2005/AC:2006

 

Mikro viskoamilografas Brabender

Aprašymas:

 

Mikro viskoamilografas Brabender naudojamas krakmolo ar krakmolo darinių klampos priklausomybės nuo laiko ir temperatūros tyrimams.

 

Centrifuga Hettich Universal 320 R

Aprašymas:

 

Centrifuga skirta medžiagų mišinių atskyrimui esant skirtingo tankio frakcijoms, kurios pasisikirsto dėka išcentrinių jėgų. Centrifugavimo metu yra galimybė aušinti arba palaikyti pastovią temperatūrą.

 

Dielektrinis spektrometras Agilent E4980A Precision LCR meter

Aprašymas:

Dielektrinis spektrometras Agilent E4980A Precision LCR meter

Įranga odos suvirimo temperatūrai iki 100ºC matuoti

Aprašymas:

Įrenginys skirtas odų suvirimo temperatūrai iki 100 laipsnių nustatyti.

Mikrobangų reaktorius Anton Paar GmbH - Monowave 300

Aprašymas:

Mikrobangų reaktorius Anton Paar GmbH - Monowave 300

Tirpumo testo sistema (kietoms farmacinėms formoms-tabletėms, kapsulėms)

Aprašymas:

Skirtas vaistų atpalaidavimo iš kietų vaistinių formų tyrimams.

Distiliavimo aparatas Kugelrohr 230V

Aprašymas:

Distiliavimo aparatas Kugelrohr 230V

Automatizuota ekstrakcijos sistema

Aprašymas:

Automatizuota ekstrakcijos sistema

Išgarintuvas Kugelrohr tipo kartu su komplektuojančiomis detalėmis

Aprašymas:

Išgarintuvas Kugelrohr tipo kartu su komplektuojančiomis detalėmis

Išgarintuvas Kugelrohr tipo kartu su komplektuojančiomis detalėmis

Aprašymas:

Išgarintuvas Kugelrohr tipo kartu su komplektuojančiomis detalėmis

Lydymosi taško nustatymo aparatai

Aprašymas:

Lydymosi taško nustatymo aparatai

Lydymosi taško nustatymo aparatai

Aprašymas:

Lydymosi taško nustatymo aparatai

Spektrometras elektroakustinis DT-300

Aprašymas:

 

Spektrometras skirtas suspensijos dalelių dzeta potencialo matavimui.

 

Vakuuminė sublimacijos aparatūra (vakuume iki 10 -7 mbar)

Aprašymas:

Vakuuminė sublimacijos aparatūra (vakuume iki 10 -7 mbar)

Vakuuminė sublimacijos aparatūra (vakuume iki 10 -7 mbar)

Aprašymas:

Vakuuminė sublimacijos aparatūra (vakuume iki 10 -7 mbar)

FT-IR spektrometras

Aprašymas:

FT-IR spektrometras

Įrenginys fotocheminėms reakcijoms, Ace Glass, Sigma-Aldrich

Aprašymas:

Įrenginys fotocheminėms reakcijoms, Ace Glass, Sigma-Aldrich

Rentgeno spindulių difrakcijos spektrometras

Aprašymas:

Rentgeno spindulių difrakcijos spektrometras

Svarstyklės analitinės 0,001 mg su antivibraciniu stalu, modelis: ME36S

Aprašymas:

Svarstyklės analitinės 0,001 mg su antivibraciniu stalu, modelis: ME36S

Svarstyklės dideliems svoriams sverti, modelis: MSE 12201S-0CE

Aprašymas:

Svarstyklės dideliems svoriams sverti, modelis: MSE 12201S-0CE

Vakuuminė sublimacijos aparatūra (vakuume iki 0,01 mbar)

Aprašymas:

Vakuuminė sublimacijos aparatūra (vakuume iki 0,01 mbar)

Ciklinės voltampermetrijos aparatas (potenciostatas), Bio-logic Sas SP-150

Aprašymas:

Ciklinės voltampermetrijos aparatas (potenciostatas), Bio-logic Sas SP-150

Fluorescencijos gyvavimo trukmės ir kvantinės išeigos matavimo spektrometras, Edinburgh Instruments FL920

Aprašymas:

Fluorescencijos gyvavimo trukmės ir kvantinės išeigos matavimo spektrometras, Edinburgh Instruments FL920

Elipsometras, MarSurf WS 1

Aprašymas:

Elipsometras, MarSurf WS 1

Mikrobangų reaktorius su hidrinimo įrenginiu, Discover LabMate, CEM

Aprašymas:

Mikrobangų reaktorius su hidrinimo įrenginiu, Discover LabMate, CEM

Plėvelių liejimo prietasas, Chemat Technology Spin-Coater KW-4A

Aprašymas:

Plėvelių liejimo prietasas, Chemat Technology Spin-Coater KW-4A

Slėgiminės filtracijos įrenginys su membraninių filtrų komplektu

Aprašymas:

Slėgiminės filtracijos įrenginys su membraninių filtrų komplektu

Skysčių hidrodinamikos tyrimo stendas, mod. DPA/EV

Aprašymas:

Skysčių hidrodinamikos tyrimo stendas, mod. DPA/EV

Daugiafunkcijinių( išcentrinių) siurblių stendas, mod. BP-1S/EV

Aprašymas:

Daugiafunkcijinių( išcentrinių) siurblių stendas, mod. BP-1S/EV

Filtracijos stendas mod. FP-1S/EV

Aprašymas:

Filtracijos stendas mod. FP-1S/EV

Mikrokalorimetras, mod.TAM AIR III

Aprašymas:

Mikrokalorimetras, mod.TAM AIR III

Medžiagų frakcijonavimo įranga, mod. Sonic Sifter

Aprašymas:

Medžiagų frakcijonavimo įranga, mod. Sonic Sifter

Medžiagų savybių tyrimo ultragarso metodu įranga, mod. Schleibinger Geräte GmbH VICASONIC

Aprašymas:

Medžiagų savybių tyrimo ultragarso metodu įranga, mod. Schleibinger Geräte GmbH VICASONIC

Medžiagų homogenizavimo įranga, mod. WAB TURBULA T2F

Aprašymas:

Medžiagų homogenizavimo įranga, mod. WAB TURBULA T2F

Ekstraktorius kieta fazė/skystis, mod. SLA/EV

Aprašymas:

Ekstraktorius kieta fazė/skystis, mod. SLA/EV

Ekstraktorius skystis/ skystyje, mod. LLA/EV

Aprašymas:

Ekstraktorius skystis/ skystyje, mod. LLA/EV

Aerodinaminis vamzdis (Šilumos perdavimo stendas), mod. SCTA/EV

Aprašymas:

Aerodinaminis vamzdis (Šilumos perdavimo stendas), mod. SCTA/EV

Adsorbcijos stendas, mod. FBAU/EV

Aprašymas:

Adsorbcijos stendas, mod. FBAU/EV

Konvekcinė džiovykla, mod. TD/EV

Aprašymas:

Konvekcinė džiovykla, mod. TD/EV

Skysčių maišymo stendas mod. LM/EV

Aprašymas:

Skysčių maišymo stendas mod. LM/EV

Šaldymo (šilumos laidumo) stendas, mod. TE6/EV ir TE6A/EV

Aprašymas:

Šaldymo (šilumos laidumo) stendas, mod. TE6/EV ir TE6A/EV

Kristalizatorius (dviejų korpusų garintuvo stendas), mod. EDEA/EV

Aprašymas:

Kristalizatorius (dviejų korpusų garintuvo stendas), mod. EDEA/EV

Garinimo (plėvelinio garintuvo) stendas, mod. ESSA/EV

Aprašymas:

Garinimo (plėvelinio garintuvo) stendas, mod. ESSA/EV

Dujų sorbcinė kolona, mod. ADSA/EV

Aprašymas:

Dujų sorbcinė kolona, mod. ADSA/EV

Distiliacijos kolona, mod. DCA/EV

Aprašymas:

Distiliacijos kolona, mod. DCA/EV

Trijų pakopų aerozolio dalelių impaktorius "Dekati® PM10"

Aprašymas:

Trijų pakopų kaskadinis dalelių impaktorius "Dekati® PM10"  skirtas aerozolio dalelių koncentracijai nustatyti. Veikimo principas pagrįstas inertine dalelių klasifikacija pagal jų dydžius bei tolimesne skirtingų frakcijų dalelių gravimetrine arba chemine analize.

Diferencinės skenuojančios kalorimetrijos prietaisas DSC214Polyma

Aprašymas:

Diferencinės skenuojančios kalorimetrijos prietaisas DSC214Polyma

Mikroskopas kristalų tyrimui Olympus SZX7

Aprašymas:

Mikroskopas kristalų tyrimui Olympus SZX7

Priedas antro analitinio kanalo prie Clarus 500 Totalchrom sistemos

Aprašymas:

Priedas antro analitinio kanalo prie Clarus 500 Totalchrom sistemos

Optinis mikroskopas Axiolmager Z2

Aprašymas:

Optinis mikroskopas Axiolmager Z2

Hidraulinė lenkimo bandymų mašina

Aprašymas:

Hidraulinė lenkimo bandymų mašina

Dujų chromatografas CLARUS 500 Nr.650N3042504

Aprašymas:

Dujų chromatografas CLARUS 500 Nr.650N3042504

Spektofotometras su priedais T70+UV/VIS, PG Instruments limited

Aprašymas:

Spektofotometras su priedais T70+UV/VIS, PG Instruments limited

Potenciostatas/galvanostatas-elektroninių matavimų prietaisas AUT12

Aprašymas:

Potenciostatas/galvanostatas-elektroninių matavimų prietaisas AUT12

Spektrofotometras Lambda 25,UV WINLAB 5.0

Aprašymas:

Spektrofotometras Lambda 25,UV WINLAB 5.0

Spektrometras AANALYST400 liepsnos atominis absobcinis su pr

Aprašymas:

Spektrometras AANALYST400 liepsnos atominis absobcinis su pr

Cirkuliacinis termostatas Julabo HE-4

Aprašymas:

Cirkuliacinis termostatas Julabo HE-4

Centrifuga laboratoriniams mėgintuvėliams LMC-3000

Aprašymas:

Centrifuga laboratoriniams mėgintuvėliams LMC-3000

Kjeldalio sistema

Aprašymas:

Kjeldalio sistema

Liepsnos fotometras PFP7

Aprašymas:

Liepsnos fotometras PFP7

Pseudoverdančio sluoksnio granuliatorius džiovykla

Aprašymas:

Pseudoverdančio sluoksnio granuliatorius džiovykla

UV/VIS spektrofotometras Lambda 35

Aprašymas:

UV/VIS spektrofotometras Lambda 35

Specifinio laidumo ir fotolaidumo matuoklis - termostatas

Aprašymas:

Specifinio laidumo ir fotolaidumo matuoklis - termostatas

Spektometras CLARUS 500 Nr.651N3050701

Aprašymas:

Spektometras CLARUS 500 Nr.651N3050701

Planetarinis/vibracinis diskinis malūnas su priedais, mod. Pulverisette 9

Aprašymas:

Planetarinis/vibracinis diskinis malūnas su priedais, mod. Pulverisette 9

pH-metras palaikantis terpes (potenciometrinis titratorius) Mettler Toledo T70

Aprašymas:

pH-metras palaikantis terpes (potenciometrinis titratorius) Mettler Toledo T70

UV-Vis detektorius skysčių chromatografijai

Aprašymas:

UV-Vis detektorius skysčių chromatografijai

Mėsos ir žuvies tekstūros modeliavimo įranga

Aprašymas:

Mėsos ir žuvies tekstūros modeliavimo įranga

Chromatografas skysčių su masių detek.WATERS HPLC-SYSTEM

Aprašymas:

Chromatografas skysčių su masių detek.WATERS HPLC-SYSTEM

Chromatografinė sistema Sepacore Basic Flash System

Aprašymas:

Chromatografinė sistema Sepacore Basic Flash System

Svarstyklės analitinės ir pagalbinės medžiagos

Aprašymas:

Svarstyklės analitinės ir pagalbinės medžiagos

Medžiagų hidroterminio apdorojimo aukštame slėgyje autoklavas

Aprašymas:

Medžiagų hidroterminio apdorojimo aukštame slėgyje autoklavas

UV/VIS spektrofotometras Lambda 25

Aprašymas:

UV/VIS spektrofotometras Lambda 25

Mikrobangų reaktorius, Discover LabMate, CEM

Aprašymas:

Skirtas reakcijoms vykdyti. Vykdant reakcijas mikrobanginiame reaktoriuje, sutrumpėja reakcijos trukmė. Susidaro mažiau pašalinių produktų, gali gautis kiti produktai negu kaitinant tradiciniu būdu, gaunamos didesnės produkto išeigos, junginia lengviau išvalomi.

Nanosekundinė žybsnio fotolizės matavimo sistema

Aprašymas:

Skirta fotochrominių junginių tirpalų sugerties bei emisijos dinaminiams spektrams gauti. Lazerinė sistema įgalina generuoti 355 nm bangos ilgio nanosekundinius impulsus. Skirta matuoti labai greitus tirpalų spalvų pokyčius.

Spektrofotometras "Spectronic GENESYS 8"

Aprašymas:

Spektrofotometrijos tyrimo metu nustatoma medžiagos šviesos absorbcija priklausomai nuo bangos ilgio. Dažniausiai taikomas nustatyti įvairių skysčių, tirpalų ir skaidrių kietųjų medžiagų šviesos absorbciją (keičiantis spalvotojų junginių koncentracijai medžiagoje keičiasi ir šviesos absorbcija). Medžiaga apšviečiama tam tikro bangos ilgio šviesa (190-1100 nm) ir  išmatuojamas pro analizuojamos  madžiagos sluoksnį prasiskverbusios šviesos intensyvumas.  

Pieno komponentų koncentravimo įranga

Aprašymas:

Pieno komponentų koncentravimo įranga

Liofilizatorius SPI Industries Sentry 2.0

Aprašymas:

 

Liofilizatorius skirtas medžiagų džiovinimui sublimacinio džiovinimo būdu. Prieš liofilizavimą bandinys turi būti visiškai užšaldytas.

 

HPLC sistema su UV/VIS ir diodų matricos detektoriais

Aprašymas:

Skirtas chromatografinei junginių analizei atlikti.

Termogravimetras TA Instruments Q50

Aprašymas:

 

Terminės analizės įranga skirta medžiagų terminio stabilumo tyrimui

 

Difraktometras rengeno DRON-6

Aprašymas:

Difraktometras rengeno DRON-6

Rentgeno spindulių fluorescencijos spektrometras TIGER S 8

Aprašymas:

Rentgeno spindulių fluorescencijos spektrometras TIGER S 8

Termomechaninės ir dinaminės mechanikos analizės prietaisas Linseis TMA PT1000

Aprašymas:

Termomechaninės ir dinaminės mechanikos analizės prietaisas Linseis TMA PT1000

Medžiagų hidroterminio apdorojimo aukštame slėgyje sistema

Aprašymas:

Medžiagų hidroterminio apdorojimo aukštame slėgyje sistema

Dilatometras Linseis L75H1600C

Aprašymas:

Dilatometras Linseis L75H1600C

Chromatografas dujų CLARUS 500 Nr.650N3042803

Aprašymas:

Chromatografas dujų CLARUS 500 Nr.650N3042803

Mėsos ir žuvies gaminių formavimo įranga

Aprašymas:

Mėsos ir žuvies gaminių formavimo įranga

Analizatorius CE440 su darbo rink.,C,H,N,S N nustatymui org.ir neo

Aprašymas:

Prietaisas skirtas junginių ir medžiagų elementinei analizei atlikti. Analizatoriumi galima nustatyti C, H ir N koncentracijas mėginyje. CHN analizatorius su kompjuterine sistema bei tiksliomis svarstyklėmis. Analzatorius susdeda iš deginimo vamzdžio, kuriame pavyzdys katalitiškai oksidinamas 975 °C temepratūroje, ir po to degimo produktai katalitiškai redukuojami 620 °C temperatūroje. Susidariusų dujų kiekis nustatomas pagal šluminę talpą.

Tekstūros analizatorius, Stable Micro System, UK

Aprašymas:

Tekstūros analizatorius, Stable Micro System, UK

Idealaus išstūmimo reaktorius su mikroreaktoriumi, ekstrakcijos, frakcionavimo

Aprašymas:

Idealaus išstūmimo reaktorius su mikroreaktoriumi, ekstrakcijos, frakcionavimo

Sūrio gamybos mažo pajėgumo technologinė įranga

Aprašymas:

Sūrio gamybos mažo pajėgumo technologinė įranga

Elektrinis žemo slėgio aerozolio dalelių impaktorius ELPI™

Aprašymas:

Realaus laiko aerozolio dalelių dispersinės sudėties nustatymas su galimybe surinkti skirtingos frakcijos daleles tolimesnei analizei (14 frakcijų, 0.006 – 10,0 µm). Gali būti panaudojamas aerozolio dalelių gamybinėse patalpose šaltinių identifikavimui ir frakcinės dalelių sudėties pasiskirstymo nustatymui.  Galima nustatinėti kietų dalelių koncentraciją ir frakcinę sudėtį degimo produktuose (kaminuose esančiuose dūmuose),  atlikti įvairių aerozolio dalelių filtrų efektyvumo tyrimus. Surinktus atskirų frakcijų ėminius galima toliau naudoti kietųjų dalelių cheminei-elementinei sudėčiai analizuoti.

Mėsos ir žuvies šaldymo/šildymo įranga

Aprašymas:

Mėsos ir žuvies šaldymo/šildymo įranga

Potenciostatas BioLogic SP-150

Aprašymas:

Potenciostatas BioLogic SP-150

Preparativinės chromatografijos sistema Sepacore Line C-600

Aprašymas:

Preparatyvinės chromatografijos sistema skirta organinių junginių atskyrimui bei valymui nuo šalutinių produktų. Junginių skirstymasis paremtas jų skirtingu poliškumu, bei molekuline mase. Sorbentas- silikagelis. Yra eliuento gradientinė sistema. Junginiai eliuente detektuojami UV spektrometru.

Vienalaikės terminės analizės su skilimo produktų analizatoriumi prietaisas Linseis STA PT1600 ir GSD320 Linseis/Pheiffer Vacuum

Aprašymas:

Vienalaikės terminės analizės su skilimo produktų analizatoriumi prietaisas Linseis STA PT1600 ir GSD320 Linseis/Pheiffer Vacuum

Konduktometras (MVLab)

Aprašymas:

 

Laboratorinis matuoklis, skirtas skysčių laidumo matavimams atlikti.

 

Dujų chromatografijos sistema su masių spektrometrijos detektoriumi: dujų chromatografas GC2010Plus ir trigubo kvadrupolio masių spektrometras TQ8040 (Shimadzu)

Aprašymas:

 

Skystų bandinių, kurių sudėtinės dalys tampa lakios iki 300 °C kokybinė ir kiekybinė analizė, mišinių komponenetų identifikavimas pagal EI masių spektrus ir junginių masių spektrų bibliotekas. Skysti bandiniai tiekiami automatine injektavimo sistema, nustatant jų eiliškumą ir injektuoto bandinio kiekį. Chromatografas nadoja 30 m 0,25 mm vidinio skersmens kapiliarinę kolonėlę, padentą Rxi®-5 ms stacionaria skysta faze, kurios storis 0,25 mikrono. Naudojamas trigubo kvadrupolio masių spektrometrinis detektorius.

 

Termogravimetrinis analizatorius Perkin Elmer TGA4000

Aprašymas:

 

Termogravimetrinis analizatorius Perkin Elmer TGA4000. Galimybė atlikti išsiskiriančių dujų matavimus sujungiant termogravimetrą su FT-IR spektrofotometru.

 

Medžiagų termomechaninis analizatorius ir dielektrinis spektrometras

Aprašymas:

 

Medžiagų termomechaninis analizatorius su UV/VIS kietinimo priedu ir dielektro-reologiniu priedu

 

Chromatografijos (HPLC) sistema su diodų fluorescenciniu detektoriumi

Aprašymas:

Skirtas chromatografinei junginių analizei atlikti.

Cheminės kristalografijos prietaisas Rigaku XtaLAB mini

Aprašymas:

 

Organinių ir neorganinių medžiagų monokristalų tyrimas, kristalinės gardelės tipo nustatymas, medžiagų identifikavimas

 

Ultragarsinis jėgos generatorius K 8-1

Aprašymas:

 

Ultragarsinis jėgos generatorius K 8-1 skirtas medžiagų dispergavimui skystose fazėse. Galimybė veikti dviem rėžimais: nuolatinio arba kvadratinio bangos impulso.

 

Chromatografijos (UPLC) sistema su masių ir UV detektoriais

Aprašymas:

Skirta organinių junginių molekulinės masės nustatymui, medžiagų švarumo įvertinimui.

Dujų chromatografas su įvairiais detektoriais Tracera GC-2010Plus (Shimadzu)

Aprašymas:

Skystų ir dujinių bandinių, kurių sudėtinės dalys tampa lakios iki 300 oC kokybinė ir kiekybinė analizė. Skysti bandiniai tiekiami automatine injektavimo sistema, nustatant jų eiliškumą ir injektuoto bandinio kiekį. Dujiniams bandiniams yra atskira jų tiekimo sistema. Chromatografas nadoja 30 m 0,25 mm vidinio skersmens kapiliarinę kolonėlę, padentą Rxi®-1 ms stacionaria skysta faze, kurios storis 0,25 mikrono. Naudojami liepsnos jonizacinis ir jonų plazminis detektoriai.

Mufelinė krosnis

Aprašymas:

Laboratorinė mufelinė krosnis SNOL

Purkštuvinė džiovykla, mod. MSD/EV

Aprašymas:

Purkštuvinė džiovykla, mod. MSD/EV

Nanodalelių dydžio ir dzeta potencialo matuoklis Beckman Coulter DelsaNano C

Aprašymas:

 

Nanodalelių dydžio ir dzeta potencialo matuoklis turi galimybę pamatuoti dalelių dydį, jei jos sudaro stabilias dispersijas, dalelės yra nuo 0,6 nm iki 7 µm, o matuojant dalelių dispersijų dzeta potencialą – nuo 0,6 nm iki 30 nm.

 

Pr.sinchr.termin.analizės STA Netzch 409 PC Luxx

Aprašymas:

Pr.sinchr.termin.analizės STA Netzch 409 PC Luxx

Pieno mechaninio apdorojimo įranga

Aprašymas:

Pieno mechaninio apdorojimo įranga

Klimatinė kamera bandinių laikymui

Aprašymas:

Klimatinė kamera bandinių laikymui

Hidraulinė gniuždymo bandymų mašina su automatine apkrovos kontrole beta 5-1200, MEGA 10-400-50

Aprašymas:

Hidraulinė gniuždymo bandymų mašina su automatine apkrovos kontrole beta 5-1200, MEGA 10-400-50

Granuliometras, mod. CILAS 1090 LD

Aprašymas:

Granuliometras, mod. CILAS 1090 LD

Dispergatorius IKA T 50 digital ULTRA-TURRAX

Aprašymas:

 

Galingas dispersinis instrumentas, skirtas tūriams nuo 0,25 iki 30 l (H2O). Platus apsisukimų diapazonas – 500 iki 10 000 aps/min, leidžia dirbti esant dideliam apskričių greičiui ir mažam rotoriaus skersmeniui.

 

Spektrofotometras SPECTRONIC GENESYS 8

Aprašymas:

 

Spektrofotometras skirtas matuoti ultravioletinių spindulių – regimosios šviesos (UV-Vis) spindulių pralaidumą arba sugertį tirpaluose.

 

Odų išdirbimo stendas

Aprašymas:

 

Stendas skirtas odų išdirbimo procesų imitavimui laboratorinėse sąlygose. Naudojant elektroninį valdymo pultą galima užprogramuoti odų išdirbimo procesus, t.y. pirmyn ir atgal pasisukimų trukmes bei greičius; pauzių trukmes; proceso temperatūrą.

 

Bioskaidumo matavimo kompleksas

Aprašymas:

Medžiagų bioskaidumo matavimo kompleksas

 

FT-IR spektrometrijos sistema

Aprašymas:

 

Organinių junginių charakterizavimas, fotodegradacijos procesų tyrimas, foto ir terminės polimeracijos tyrimas, terminio poveikio organinėms medžiagoms tyrimas. Kietos, skystos ir dujinės fazės junginių kokybinių ir kiekybinių IR spektrų matavimai.

 

Potenciostatas mAUTOLAB

Aprašymas:

 

Potenciostatas-galvanostatas μAutolab Type III (Eco Chemie BV, Nyderlandai), jungiamas prie elektrocheminės celės (iki 4 elektrodų). Matmenys: 265×260×100 mm, svoris: 3,6 kg. Kalibruotas pagal ISO9001:2000 standartą.

 

Lydymosi temperatūros nustatymo prietaisas Electrothermal MEL-TEMP

Aprašymas:

 

Portatyvinis medžiagų lydymosi temperatūros nustatymo prietaisas Electrothermal MEL-TEMP 1302D (Thermo Scientific, JAV). Matmenys: 140×110×230 mm (l×b×h), svoris: 2,2 kg.

 

Dalelių dydžio nustatymas suspensijoje arba sausame mėginyje - Malvern Mastersizer 3000 (MVLab)

Aprašymas:

 

Prietaiso veikimo principas paremtas lazerio spindulio išsklaidyto kampo (difrakcija) matavimais. Mėginio dalelėms praeinant pro matavimo kiuvetę nustatomas išsklaidyto spindulio kampas. Fiksuojama: dalelių dydis, kiekis (koncentracija), dydžio pasiskirstymo kreivė (mėginio granuliometrija), dalelių paviršiaus plotas, polidispersiškumas.

 

FTIR spektrometras Perkin Elmer Frontier

Aprašymas:

 

FT-IR spektrometras pritaikytas detektuoti ir įvertinti transportuojamas iš termogravimetrinio analizatorius Perkin Elmer TGA4000 dujas, tuo pačiu galintis dirbti visiškai atskirai, autonomiškai matuojant kietus ar skystus bandinius horizontalaus atspindžio (ATR) rėžime.

 

Refraktometras Abbemat 200

Aprašymas:

 

Žaliavų kokybės tyrimai (pvz., karamelės ir cukraus sirupų redukuojančių medžiagų kiekių nustatymai) Abbemat 200 modelyje yra Peltier elementas, kuris kontroliuoja mėginio temperatūrą nuo 10 iki 60°C.

 

Diferencinis skanuojamasis kalorimetras TA Instruments Q2000

Aprašymas:

 

Terminės analizės įranga skirta medžiagų fazinių virsmų tyrimui

 

Dviejų sraigtų ekstruderis KrausMaffei Berstorf GmbH ZE25Rx40D-UTXmi

Aprašymas:

 

Ekstruderis skirtas poliolefinų, o taip pat ir termoplastinių kompozicijų iš polisacharidų ekstrudavimui. Ekstruzijos metu egzistuoja galimybė dozavimo siurbliu į ekstruduojamą masę tiekti skysčius, pvz. Skystus modifikavimo reagentus.

 

Plėvelių formavimo įrenginys SPS SPIN-150

Aprašymas:

 

Plėvelės formuojamos iš liejimo tirpalų sukamojo liejimo principu.

 

Klimatinė kamera Memmert GmbH HCP-246

Aprašymas:

 

Klimatinė kamera skirta sukurti kontroliuojamo klimato sąlygas (reikiamą temperatūrą ir drėgmę). Gali būti naudojama bandinių kondicionavimui prieš įvarius bandymus, pvz. Mechaninių savybių tyrimus.

 

Spektrofotometras Konica Minolta CM-5

Aprašymas:

 

Spektrofotometras skirtas kietų ir skystų medžiagų spalvos charakteristikų nustatymui

 

Polimerų charakterizavimo sistema - molekulinių sietų chromatografas

Aprašymas:

 

Skirta polimerų, tirpių tetrahidrofurane (THF) molekulinių masių (Mn, Mw, Mz) ir polidispersiškumo nustatymui.

 

Fluorescencinis spektrometras FluoTime300

Aprašymas:

 

Fluorescencinis spektrometras FluoTime300 laikinės skyros fluorescencijos matavimams.

 

Bioskaidumo aerobinėmis sąlygomis tyrimo prietaisas Saida FDS Inc. MODA-6

Aprašymas:

Bioskaidumo aerobinėmis sąlygomis tyrimo prietaisas yra analizatorius, skirtas įvertinti medžiagų bioskaidumą įmaišant bandinius (biologiškai skaidomus polimerus, organines pramonines atliekas ir t.t.) į dirvožemį ir matuojant išsiskiriančio anglies dioksido masę, kuri susidaro dėl mikrobinio skaidymo dirvožemyje

Gelchromatografas Malvern Viscotek 270 Dual Detector

Aprašymas:

 

Polimerų charakterizavimo sistema, skirta tirpių dimetilsulfokside (DMSO) biopolimerų molekulinės masės nustatymui. Molekulinė masė nustatoma pagal ištirpusių makromolekulių hidrodinaminį tūrį, t.y. pagal jų pasiskirtymą. Vidurkiniai molekulinės masės dydžiai bei polidispersiškumo indeksas apskaičiuojami programa OmniSec 4.7.

 

Sistema SPECTRUM GX 2000, Horiz.atspindžio sistema HART ACCESSORY FOR SPECTRUM GX

Aprašymas:

 

Spektrometras pritaikytas matuoti birius kietus bandinius ir plėveles pralaidumo rėžime, bei skystus ar kietus bandinius horizontalaus atspindžio (ATR) rėžime. Pralaidumo matavimas atliekamas ruošiant biraus bandinio ir KBr tabletę.

 

Laboratorinis reaktorius polisacharidų modifikavimui sausu/drėgnu būdu

Aprašymas:

 

Laboratorinis reaktorius skirtas polisacharidų modifikavimui tiek sausu, tiek drėgnu būdu.

 

Diferencinės mechaninės polimerų analizės sistema

Aprašymas:

 

Diferencinės mechaninės polimerų analizės sistema skirta tirti kietųjų medžiagų dinamines mechanines savybes mechaniškai sukeliant  deformaciją ar įtempimą.

 

Plėvelių liejimo kompleksas „The K Hand Coater“

Aprašymas:

 

„K Hand Coater“ plėvelių liejimo sistema suteikia paprastą, bet veiksmingą dažų, spausdinimo rašalo, lako, klijų ir kitų paviršiaus dangų formavimą ant daugelio pagrindų, įskaitant popierių, kartoną, plastikines plėveles, foliją, metalines ar stiklo plokštes, medieną ir t.t. Dangos formavimui naudojami plieniniai stypai su identiškos formos grioveliais, kurie tiksliai kontroliuoja šlapios dangos storį.

 

VIS spektrometras T60

Aprašymas:

 

VIS spektrometras T60 skirtas tirpalų ar suspencijų šviesios sugerties arba pralaidumo matavimui

 

Filtravimo aparatas CST

Aprašymas:

 

Filtravimo aparatas skirtas „siurbti“ vandenį iš suspencijos. Jis susideda iš dviejų elektrodų, išdėstytų standartiniu intervalu nuo piltuvo. Laikas, per kurį vandens srovė praeina tarp šių dviejų elektrodų vadinamas kapiliarinio siurbimo laiku. Kapiliarinio siurbimo sukuriamos jėga bandymas nepriklauso nuo suspencijos kiekio. Vandens prasiskverbimo pro filtravimo popierių sparta skiriasi priklausomai nuo suspencijos koncentracijos ir filtrato, kuris susidaro filtravimo popieriaus kapiliaruose, būklės.

 

Aerozolių nefelometras, PersonalDataRAM - pDR-1000AN

Aprašymas:

Aerozolio nefelometro veikimas pagrįstas lazerio šviesos sklaida keičiantis aerozolio dalelių koncentracijai. Oras į analizatorių patenka savitaka - konstrukcijoje nėra jokių judamų dalių. Gali būti panaudojamas asmeninės ekspozicijos aerozolio dalelėmis darbo aplinkos ore nustatymui (pritvirtinus prie darbuotojo ir vėliau išanalizavus surinktus duomenis galima nustatyti darbuotojo ekspoziciją aerozolio dalelėmis darbo aplinkoje).

FT-IR spektrometras su RAMAN moduliu

Aprašymas:

FT-IR spektrometras su RAMAN moduliu

Rentgeno difraktometras skirtas miltelinio tipo medžiagų ir sluoksnių tyrimams ADVANCE D 8

Aprašymas:

Rentgeno difraktometras skirtas miltelinio tipo medžiagų ir sluoksnių tyrimams ADVANCE D 8

Priedas-UV Vis spektrometras Lambda 35 suderintas su FT-IR S

Aprašymas:

 

Priedas-UV Vis spektrometras Lambda 35 suderintas su FT-IR skirtas neorganinių, organinių junginių, polimerų tirpalų elektroninių spektrų registravimui. Kietų bandinių paviršiaus atspindžio ar pralaidumo spektro registravimas.

 

Fluorescencinis spektrometras FLS980 (Edinburgh instruments)

Aprašymas:

 

Fluorescencinis spektrometras FLS980 (Edinburgh instruments) Nuostoviosios fluorescencijos režimas, laikinės skyros režimas, impulsinis nanosekundinis žadinimo šaltinis, impulsinis mikrosekundinis žadinimo šaltinis, diuaro indas matavimams žemoje temperatūroje, kietų bandinių laikiklis, integruojanti sfera.

 

Dujinių teršalų ir dalelių integruotas koncentracijų matuoklis "Aeroqual IQM 60"

Aprašymas:

Dujinių teršalų ir dalelių integruotas koncentracijų matuoklis skirtas oro kokybės parametrų monitoringui. Anglies monoksido, anglies dioksido, azoto dioksido, ozono, lakių organinių junginių, aerozolio dalelių koncentracijų nustatymas aplinkos ir patalpų ore. Oro srautas paskirstomas ir traukiamas per skirtingas matavimo celes ir fiksuojamos išmatuotos vertės (matavimo intervalas 2 min).

Viskozimetras RCO2-R

Aprašymas:

 

Rotacinis viskozimetras RCO2-R skirtas dinaminei klampai matuoti. Jis matuoja sukimo momentą, kurio reikia į klampų skystį pamerktam verpstui sukti. Verpstą per kalibruotą spyruoklę suka sinchroninis variklis. Kuo klampesnis skystis, tuo labiau įsitempia (susisuka) spyruoklė. Spyruoklės susisukimo laipsnį parodo aparato skaitmeninis ekranas. Naudojant įvairaus dydžio ir pavidalo verpstus, taip pat sukant juos skirtingu greičiu, galima nustatyti labai skirtingo klampumo skysčių klampą.

 

Liuminescencinis spektrometras Perkin Elmer LS-55

Aprašymas:

Spektrofotometras nuostoviosios fluorescencijos ir fosforescencijos matavimams.

Purkštuvinė džiovykla Buchi Nano Spray Dryer B-90

Aprašymas:

 

Purkštuvinėje džiovykloje Buchi Nano Spray Dryer B-90 iš stabilių suspensijų ultragarsinio, pjezoelektrinio aktyvatoriaus darbo dėka gaunamos sausos medžiagos dalelės.

 

Nanodalelių skaitinės koncentracijos matuoklis, Nanoscan SMPS nanoparticle sizer 3910

Aprašymas:

Aerozolio nanodalelių dispersinės sudėties nustatymas realiame laike (10 – 420 nm). Nanoscan SMPS veikimo principas paremtas isoproponolio veikimo principu kondensaciniu dalelių skaitikliu ir radialiniu DMA dalelėms suskirstyti į 13 kanalų nuo 10 iki 420 nm. 

Kjeldalio distiliavimo įrenginys, UKD130

Aprašymas:

Kjeldalio metodas pripažįstamas kaip tiksliausias, nustatant bendrąjį azotinių junginių kiekį kietuose ir skystuose mėginiuose. Pagrįstas tiriamo organinio junginio mineralizavimu koncentruotoje sieros rūgštyje šios rūgšties virimo temperatūroje. Tiriama medžiaga oksiduojasi iki anglies dioksido ir vandens, o joje esantis azotas išsiskiria kaip amoniakas, kuris sieros rūgšties aplinkoje sudaro amonio druską.

Diferencinis skenuojantis kalorimetras Perkin Elmer DSC8500

Aprašymas:

 

DSK tipas – dviejų atskirų krosnelių sistema, kai tiesiai matuojamas šilumos srauto skirtumas tarp tų dviejų krosnelių. Matavimo principas – galios kompensacija, kai šilumos energijos srautas matuojamas tiesiogiai, be perskaičiavimo (konversijos). Krosnelė sudaryta iš platinos lydinio, leidžiančio deguonies atsmosferoje kaitinti virš 600 °C.

 

Akustinis žemų dažnių spektrometras

Aprašymas:

Akustinis žemų dažnių spektrometras

Laboratorinė superkrizinės ekstrakcijos įranga „Helix“

Aprašymas:

Įranga Helix laboratorinė superkrizinės ekstrakcijos

Ekstraktorius fexIKA vario control. KH501.326471

Aprašymas:

Ekstraktorius fexIKA vario control. KH501.326471

Šaldiklis gilaus šaldymo Platilab 110 H

Aprašymas:

Šaldiklis gilaus šaldymo Platilab 110 H

Fermentatavimo sistema BioFlo 110

Aprašymas:

Fermentatavimo sistema BioFlo 110