CTF

Įrangos rezultatai (221)

Aprašymas:

Hibridinis masių spektrometras su skriejimo laiko masių analizatoriumi gali registruoti molekulines mases dideliu tikslumu, dėl to įmanoma apskaičiuoti junginių molekulines formules. Tai yra metodas, labiausiai tinkantis atskirų junginių, esančių sudėtinguose mišiniuose, identifikavimui.

Molekulinių masių nustatymas yra svarbus tiek kuriant naujus cheminius junginius, tiek atliekant kokybės kontrolę.

Ultra efektyvioji skysčių chromatografija (UESCh) gali išskirstyti didelio ir vidutinio poliškumo junginius per pakankamai trumpą laiką. UESCh gali išskirstyti junginius ir užrašyti jų UV spektrus 200-500 nm intervale, bei MS spektrus 20-8000 m/z intervale. Masių užrašymo tikslumas geresnis nei 1 ppm.

Techninė specifikacija:

Junginių išskirstymas ir UV bei MS spektrų užrašymas. UV ribos 200-500 nm, MS ribos 20-8000 m/z. MS tikslumas geresnis nei 1 ppm.

Taikymo sritys: Chromatografinis junginių skirstymas Kiekybinė ir kokybinė junginių analizė Biotechnologijos, aplinkotyros, teismo ekspertizės, maisto pramonės, farmacijos pramonės, agrochemijos ir kosmetikos sritys.

Raktažodžiai: UESCh-MS, chromatografija, masių spektrometrija, skirstymas identifikavimas

Aprašymas:

Skysčių chromatografu su masių spektrometro detektoriumi LCMS-2020 galima tiksliai nustatyti organinių junginių molekulines mases, patikrinti junginių grynumą, įsitikinti, ar gaunamas reikalingas junginys. Identifikuojamos mažos koncentracijos, tad LCMS-2020 masių spektrometras užtikrina didžiausią greitųjų duomenų analizę, pasižyminčią neprilygstamu jautrumu. Šiuo spektrometru galima atlikti greitesnį, tikslesnį pėdsakų, esančių vaistų mėginiuose, aplinkos teršaluose ar kituose mėginiuose, aptikimą. LCMS-2020 gali aptikti masių diapazoną m/z nuo 10 iki 2000 ir pasiekti itin greitą poliarizacijos perjungimo laiką (15 ms).

Techninė specifikacija:

Kvadrupolis, jonizacijos rėžimai ESI ir/arba APCI, 15,000 u/sek greitasis skanavimo greitis, ultra-greita analizė ir išskyrimas

Taikymo sritys: Kokybinė ir kiekybinė analizė Organinė sintezė Medicina, farmacinė analizė Biotechnologija Kosmetika ir kitos pramonės bei mokslo sritys

Raktažodžiai: LCMS-MS, skysčių chromatografija, masių spektroskopija, analitiniai metodai, identifikavimas

Aprašymas:

Bruker micrOTOF-QIII spektrometru galima itin tiksliai nustatyti organinių junginių molekulines mases, patikrinti junginių grynumą.  Prietaise yra automatizuota „LC-MS“ sistema, skirta cheminių formulių generavimui, molekulinės formulės patvirtinimui ir bendriems LC-MS matavimams. Bruker micrOTOF-QIII spektrometro pagalba galima atlikti formulių patvirtinimą, junginio identifikavimą su LC, GC arba tiesioginiu zondu, išplėstinį identifikavimą. Spektrometru aptinkama masė yra labai plačiame 20 - 40 000 m / z diapazone, masė 1 - 2 ppm RMS, masės skiriamoji geba yra 20 000 (FWHM) LC greičiu.

Techninė specifikacija:

Ultra-sparčioji HPLC/UHPLC junginių analizė ir išskyrimas. Slėgis iki 120 bar, gradiento sistema, tėkmės greitis nuo 0 iki 250 ml/min. Kvadrupolis, jonizacijos rėžimai ESI, APCI ir DUIS. Didelės spartos 15,000 u/sek greitasis skanavimo greitis. Junginio masės skanavimo santykis nustatomas kas 0.1 m/z. Teigiamo/neigiamo skanavimo rėžimo pasirinkimas. Masių ribos : 10 – 2000 m/z. ESI rėžimo parametrai: 1 pg, S/N > 150 (RMS). APCI rėžimo parametrai: 1 pg, S/N > 100 (RMS). Rezoliucija: R = 2M. Teigiamo/neigiamo skanavimo rėžimo perjungimo greitis: 15 milisekundės

Taikymo sritys: Cheminės formulės generavimas ir patvirtinimas Generiniai LC-MS matavimai, atliekant baltymų ir biofarmacinę analizę Metabolitų ir priemaišų identifikavimas

Raktažodžiai: HRMS, masių spektroskopija, analitiniai metodai, identifikavimas

Aprašymas:

Branduolių magnetinio rezonanso spektrometras skirtas organinių junginių struktūros tirpaluose identifikavimui.  Prietaisu galima analizuoti grynus junginius bei kelių komponenčių mišinius. Spektrometru galima užrašyti 1H, 13C, 15N, 19F, 31P branduolių magnetinio rezonanso spektrus bei įvairius dvimačius spektrus. Veikimo principas remiasi skirtingu branduolių ekranavimu elektronais. Prietaiso nuolatinis magnetinis laukas siekia 9,4 Teslos; yra kambario temperatūros lauko vienalytiškumo derinimo (shim) sistema optimaliam magnetinio lauko vienalytiškumui, reikalingam 1D, 2D ir 3D eksperimentuose be mėginio kiuvetės sukimo; ne mažiau nei 20 ortogonalių gradientų kontrolė bei 60 pozicijų automatinis mėginių keitiklis.

Techninė specifikacija:

9,4 Teslos nuolatinis magnetinis laukas. Kambario temperatūros lauko vienalytiškumo derinimo (shim) sistema optimaliam magnetinio lauko vienalytiškumui, reikalingam 1D, 2D ir 3D eksperimentuose be mėginio kiuvetės sukimo; ne mažiau nei 20 ortogonalių gradientų kontrolė. Ne mažiau nei 2 ekvivalentūs ir sukeičiami dažnių kanalai su visišku plataus ryšio dažnio generavimu kiekviename, minimalus intervalas kiekvienam kanalui 6-430 MHz Visiškas skaitmeninės fazės ir amplitudės generavimas geriausiam ilgalaikiam stabilumui pasiekti Skaitmeninis realaus laiko kompensavimas Reikiamas dažnio keitimas: žingsneliai <0,01 Hz Fazės keitimas: žingsneliais <0,01 Grad, su ne didesne nei 25 ns trukme Radijo dažnio sistemos išėjimo signalo fazės monotoniškumas/tikslumas keičiant galios silpninimą (monotoniškumą): ne daugiau nei /- 0,5o 90 dB galios keitimo intervale. Individualaus ir/ar kartu keičiamos fazės, dažnio ir/ar amplitudės įvykio trukmė: ne daugiau nei 25 ns Impulsų kontrolės laikinė skyra 12,5 ns arba trumpesnė Programine įranga kontroliuojamas kintamos temperatūros blokas, su temperatūros keitimo žingsneliais 0,1oC. Temperatūros keitimo intervalas ne siauresnis nei nuo – 150 oC iki 180 oC. a) 5 mm galvutė su aktyviai ekranuotu Z-gradientu, galinti taikyti stebėjimus/švitinimą visų BMR branduolių intervale nuo 31P iki 15N (ir žemiau) taip pat kaip ir 1H ir 19F. Automatinė atranka, nustatymas ir atitaikymas visiems branduoliams intervale nuo 31P iki 15N. Galimybė registruoti 19F su 1H su sukinių sąveikos nutraukimu ir atvirkščiai. Minimalūs reikalingi parametrai: Signalas/Triukšmas: 19F jautrumas ≥ 350:1 (TFT mėginys, su 1H sąveikų nutraukimu) 31P jautrumas ≥ 150:1 (TPP mėginys) 13C jautrumas ≥ 190:1 (ASTM mėginys) 15N jautrumas ≥ 25:1 (90% formamido mėginys) 1H jautrumas ≥ 450:1 (0,1% EB mėginys, 200 Hz) Temperatūros keitimo intervalas ne siauresnis nei nuo –150oC iki 150oC. b) CP/MAS galvutė, 15N-31P, 1H; rotoriaus dydis 4 mm, sukimo dažnis iki 15 kHz; kartu turi būti pateikiamas pneumatinis modulis tiksliems sukinio greičiams, MAS rotoriaus pernašos sistema. Galvutė turi būti suderinama su automatiniu mėginių keitikliu. Temperatūros keitimo intervalas ne siauresnis nei nuo -50 oC iki 80 oC.

Taikymo sritys: Branduolių magnetinio rezonanso tyrimai tirpaluose Koreliaciniai spektrų tyrimai Biologinių mėginių analizė

Raktažodžiai: NMR, branduolių magnetinis rezonansas, identifikavimas, chemija

Aprašymas:

Pegasus 4D GCxGC-TOFMS sistema skirta išskirstyti ir identifikuoti lakiuosius aromato junginius mėginio skystame būvyje ir mėginio viršerdvėje.  Eterinių aliejų, lakiųjų ekstraktų, aromatinių vaistinių ir prieskoninių augalų sudėties kokybinė ir kiekybinė chromatografinė analizė.

Kompleksinė mėginių analizė, sudedamųjų lakiųjų aromato junginių išskirstymas ir identifikavimas. CIS4 Mėginių įleidimo įtaisas su šaldymu (su srauto paskirstymu/be srauto paskirsytmo) gali būti kombinuojamas su  statinės viršervės dujų įrenginiu, termodesorbcijos ir  kietafazės mikroekstrakcijos (KFME) įrenginiais.

Dųjų chromatografo termostato temperatūra ribose +4 iki 450 °C, darbinių dujų slėgis intervale 0-150 psi (split/splitless inžektoriumi), Skriejimo laiko masių spektrometras (TOF MS) su elektronų smūgio jonizacijos šaltiniu (EI), masių diapazonas 5-1000 amu, masių skiriamoji geba FWHM yra didesnis nei 1000, TOF MS yra suderintas ir dirba su dujų chromatografu 1D ir 2D režimu; TOF MS įgalina automatinį MS parametrų optimizavimą, automatinį masių kalibravimą.

Techninė specifikacija:

Dujų chromatografo termostato temperatūra ribose 4 iki 450 °C, darbinių dujų slėgis intervale 0-150 psi (split/splitless inžektoriumi), Skriejimo laiko masių spektrometras (TOF MS) su elektronų smūgio jonizacijos šaltiniu (EI), masių diapazonas 5-1000 amu, masių skiriamoji geba FWHM yra didesnis nei 1000, TOF-MS registravimo greitis yra iki 500 spektrų/s (497500 amu/s), TOF MS yra suderintas ir dirba su dvidimensiniu dujų chromatografu; TOF-MS yra suderinamas su chromatografo dujų nešėjų srautu iki 10 ml/min; TOF-MS įgalina automatinį MS parametrų optimizavimą, automatinį masių kalibravimą, automatinį nutekėjimo patikrinimą.

Taikymo sritys: Lakiųjų (aromato) junginių chromatografinis išskirstymas ir identifikavimas Kokybinė ir kiekybinė individualių sudedamųjų lakiųjų komponentų analizė Kompleksinė mėginių analizė (skystame būvyje/ viršerdvėje)

Raktažodžiai: GC×GC-TOFMS, dujų chromatografija, masių spektrometrija, lakieji junginiai, skirstymas identifikavimas

Aprašymas:

Branduolių magnetinio rezonanso spektrometras skirtas organinių junginių struktūros tirpaluose tyrimui ir identifikavimui, taip pat biologinių makromolekulių (pvz., baltymų, DNR ir oligosacharidų) struktūrų sprendimui bei mažamolekulinių junginių identifikavimui. Galima analizuoti grynus junginius, taip pat ir kelių komponenčių mišinius. Spektrometru galima užrašyti 1H, 13C, 15N, 19F, 31P branduolių magnetinio rezonanso spektrus bei įvairius dvimačius spektrus. Avance III 700 MHz yra trijų kanalų BMR prietaisas, jo magnetinis laukas siekia 16,4 Teslos su 54 mm kambario temperatūros kanalu, įmontuota kriogeninė trigubo rezonanso galvutė, taip pat yra 60 pozicijų automatinis mėginių keitiklis.

Techninė specifikacija:

16,4 Teslos magnetinis laukas su 54 mm kambario temperatūros kanalu. Kambario temperatūros lauko vienalytiškumo derinimo (shim) sistema optimaliam magnetinio lauko vienalytiškumui, reikalingam 1D, 2D ir 3D eksperimentuose be mėginio kiuvetės sukimo. 36 ortogonalių gradientų kontrolė. 4 ekvivalentūs ir sukeičiami dažnių kanalai su visišku plataus ryšio dažnio generavimu kiekviename, minimalus intervalas kiekvienam kanalui 6-750 MHz Visiškas skaitmeninės fazės ir amplitudės generavimas geriausiamslgalaikiam stabilumui pasiekti. Amplitudės kontrolės intervalas kiekvienam iš trijų kanalų: Minimaliai >110 dB; Minimaliai >85 dB linijinei moduliacijai ir Minimaliai >90 dB 0,2 dB žingsneliais esant visiškam programinės įrangos kontroliuojamam slopintuvui; bangos formos atmintis kiekvienam kanalui; ne blogiau nei 8 Mbaitai. Keturi linijiniai stiprintuvai: Linijinis stiprintuvas su ne mažesne nei 100 W maksimalia impulso galia intervale nuo 1H iki 19F branduolių. Linijinis stiprintuvas su ne mažesne nei 500 W maksimalia impulso galia, plataus ryšio, intervale nuo 6 iki 365 MHz. Linijinis 2H branduolių stiprintuvas su ne mažesne nei 250 W maksimalia impulso galia. Linijinis plataus ryšio siųstuvas su ne mažesne nei 300 W impulso galia, dažnio intervale 6-365 MHz. Programine įranga kontroliuojamas kintamos temperatūros blokas, su temperatūros keitimo žingsneliais 0,1oC Temperatūros keitimo intervalas ne siauresnis nei nuo – 150 oC iki 180 oC. Žemos temperatūros 5 mm galvučių (sukinio detektorių) priedas temperatūroms iki -150 oC pasiekti. a) 5 mm trigubo rezonanso invertuota galvutė. b) 5 mm plataus ryšio stebėjimo galvutė. c) Kriogeninė trigubo rezonanso galvutė.

Taikymo sritys: Branduolių magnetinio rezonanso tyrimams tirpaluose Koreliaciniai spektrų tyrimai Biologinių mėginių analizė Tiesioginė HPLC mėginių analizė

Raktažodžiai: NMR, branduolių magnetinis rezonansas, identifikavimas, chemija

Aprašymas:

Trigubo kvadrupolio masių spektrometras gali aptikti junginius, esančius mišinyje labai mažomis koncentracijomis, todėl šis prietaisas tinka kiekybinei, (ypač priemaišų) analizei. Taip pat šiuo masių spektrometru galima fragmentuoti junginius ir atlikti identifikavimą pagal gaunamus fragmentus.

Analizės metodas  yra svarbus tiek tiriant produktų sudėtį, tiek atliekant kokybės kontrolę.

Ultra efektyvioji skysčių chromatografija (UESCh) gali išskirstyti didelio ir vidutinio poliškumo junginius per pakankamai trumpą laiką. UESCh gali išskirstyti junginius ir užrašyti MS spektrus 20-4000 m/z intervale. Junginių aptikimo jautrumas priklauso nuo kiekvieno junginio savybių, bet bendru atveju yra pg ribose.

Naudojant superkrizinių skysčių chromatografiją galima analizuoti ir nepolinius junginius, tokius kaip lipidai, riebaluose tirpūs vitaminai, pigmentai ir pan

Taikymo sritys: Chromatografinis junginių skirstymas Kiekybinė ir kokybinė junginių analizė Biotechnologijos, aplinkotyros, teismo ekspertizės, maisto pramonės, farmacijos pramonės, agrochemijos ir kosmetikos sritys.

Raktažodžiai: UESCh-MS, chromatografija, masių spektrometrija, skirstymas, identifikavimas, kiekybinė analizė

Aprašymas:

Kepimo krosnis MIWE Condo

Techninė specifikacija:

3 kepimo pakopos, našumas 72-120 kepinių/h, 35 kW

Taikymo sritys: Duonos ir konditerijos gaminių kepimas

Raktažodžiai: kepimo krosnis

Aprašymas:

Spektrofotometras Spectronic Genesys 10

Techninė specifikacija:

UV diapazonas 190-1100 nm

Taikymo sritys: Tirpalų šviesos sugerties matavimas

Raktažodžiai: spektrofotometrija

Aprašymas:

Termo kamera MIWE

Techninė specifikacija:

Darbinis tūris 0.98 m3

Taikymo sritys: Tešlos ruošinių kildinimas

Raktažodžiai: kildinimas

Aprašymas:

Tešlos formavimo įrenginys

Techninė specifikacija:

Našumas 120 gam/h, 1,2 kW

Taikymo sritys: tešlos ruošinių formavimas

Raktažodžiai: tešlos formavimas

Aprašymas:

Vakuuminis pakavimo aparatas HEFESUS Atchena SLB

Techninė specifikacija:

Našumas 240 pak/h, 1.5 kW

Taikymo sritys: pakavimas CO2 atmosferoje/vakuume

Raktažodžiai: pakavimas

Aprašymas:

Vertikali elektroforezės sistema OmniPAGE

Techninė specifikacija:

Matmenys 19x13x15 cm; gelio matmenys 7,5 x 8 cm; 2 geliai; 8 mėginiai gelyje

Taikymo sritys: Baltymų tyrimai

Raktažodžiai: molekulinės masės ir pI nustatymas

Aprašymas:

Fermenteriai

Techninė specifikacija:

35-500 ml tūrio bei 300-1200 ml tūrio fermenteriai, kultūrai šildyti naudojamas infraraudonųjų spindulių šildymas, nenaudojamas vėsinimo vanduo.

Taikymo sritys: Galima tyrinėti fermentaciją ar procesus bakterijų, mielių ar grybinės kultūros auginimo metu

Raktažodžiai: Laboratoriniai fermenteriai, mikrobiologinė kultūra, fermentavimas

Aprašymas:

Dalelių dydžio nustatymo įranga

Techninė specifikacija:

Lazerio spindulio difrakcija; Matavimo diapozonas - nuo 0.1 iki 2000 mikronų

Taikymo sritys: Matuoti dalelių dydį skystyje

Raktažodžiai: Dalelių dydžio pasiskirstymas; dalelių dydis

Aprašymas:

Koncentratorius MAXI DRY LYO

Techninė specifikacija:

Centrifūgos greitis:1800rpm; Kaitinimo temperatūra:30 iki 60 °C; šaldymas iki-110 °C; min slėgis: <15hPa.

Taikymo sritys: drėgmės pašalinimui (sublimacinis džiovinimas)

Raktažodžiai: Liofilizavimas

Aprašymas:

Alaus gamybos blokas

Techninė specifikacija:

Dviejų indų alaus virimo įrenginys su integruota hidrociklono funkcija; Dvi cilindrinės kūginės talpyklos ir viena atviro rauginimo talpykla; Galima gaminti itin mažą gėrimo kiekį (tik 30 litrų, kai kuriais atvejais dar mažiau). Įranga leidžia dirbti stambiai pramonei būdingais metodais. Technologiniai procesai yra automatizuoti, lengvai valdomi ir programuojami.

Taikymo sritys: Alaus gamybos studijų procesui, moksliniam tiriamajam darbui bei technologiniams bandymams ar naujų gėrimų kūrimui

Raktažodžiai: Alaus technologija

Aprašymas:

Dujų chromatografas Perkin Elmer Clarus500

Techninė specifikacija:

Liepsnos jonizacinis detektorius ir DB5 kapiliarine kolonėlė

Taikymo sritys: Lakiųjų aromato junginių analizei

Raktažodžiai: Lakieji junginiai, chromatografija

Aprašymas:

Didelio efektyvumo skysčių chromatografas

Techninė specifikacija:

Junginių chromatografinis išskirstymas. Maksimalus darbinis slėgis iki 5000 psi, maksimalus eliuentų srautas iki 10 ml/min, UV registravimo ribos 190-500 nm.

Taikymo sritys: Kiekybinė atskirų junginių analizė mišinyje.

Raktažodžiai: skysčių chromatografija

Aprašymas:

Matuoklis vandens aktyvumo ms1 Set AW, Novasina, CR400 CR-400, Konica Minolta

Techninė specifikacija:

aw matavimas 0.05 -0.95 ribose

Taikymo sritys: Vandens aktyvumo matavimas

Raktažodžiai: Vandens aktyvumas

Aprašymas:

Elektroferezės įranga (PG SDS)

Techninė specifikacija:

Vertikali elektroforezės sistema darbui su poliakrilamido geliu. Matmenys: 160x(140-160-200-220)mm

Taikymo sritys: Baltymų nustatymas pagal krūvį turinčių molekulių judėjimą elektriniame lauke

Raktažodžiai: Baltymų tyrimai

Aprašymas:

Paviršiaus įtempio nustatymo įranga

Techninė specifikacija:

Tensiometras paviršiaus įtempių matavimui, naudojant Vilhelmy plokštelės ir DoNuoring sistemas. Matavimo ribos - nuo 1 iki 999 mN/m

Taikymo sritys: Paviršiaus įtempio, tapfazinio įtempio matavimams

Raktažodžiai: Paviršiaus įtempis, tarpfazio įtempis

Aprašymas:

Kompozicijų ir emulsijų sudarymo įranga

Techninė specifikacija:

Įrangą sudaro: 1.Kuteris vakuuminis “Kilia” 4000 Express . Lėkštės talpa 30 ltr. 3.Koloidinis malūnas SG-1325-2B Našumas apie 300 kg/h Talpykla 27 ltr. Darbinis greitis 2900 aps/min 230/380 V 7,5 kW Vienkartinis užkrovimas min 20 % max 80 % Peilių galvutė 6 peilių 4 peilių greičiai 50/100/2500/5000 aps/min 2 maišymo greičiai 50/100 aps/min Laipsniškai reguliuojamas talpyklos greitis 7-20 aps/min Vakuumo sudarymo funkcija 2. Maišyklė faršui 30 kg. “Fama” FIC 30M Išverčiama 30 kg talpykla, užkrovimas iki 20 kg, 2 sukimosi kryptys, 47 aps/min 380 V, 0,75 kw 3. Koloidinis malūnas SG-1325-2B Našumas apie 300 kg/h Talpykla 27 ltr. Darbinis greitis 2900 aps/min 230/380 V 7,5 kW

Taikymo sritys: Mėsos ir žuvies kompozicijų ir emulsijų sudarymui

Raktažodžiai: Mėsos ir žuvies technologija

Aprašymas:

Pilstymo blokas

Techninė specifikacija:

Pusiau automatinė pilstymo į butelius įranga; pilsto į bet kokios formos 0,3-1 L butelius

Taikymo sritys: Alaus pilstymui į butelius

Raktažodžiai: Alaus pilstymas

Aprašymas:

 

Išgarintuvas (Buchi), skirtas organinių junginių gryninimui. Galima atlikti skystų bandinių distiliaciją arba kietų bandinių sublimaciją. Kondensatorius šaldomas vandeniu.

 

Techninė specifikacija:

 

Sublimuojamų medžiagų kiekis iki 100 g, vakuumas 10-3 mbar, kondensatorius gali būti šaldomas vandeniu. Darbinė temperatūra: 30-300°C. Medžiagos kiekis vienam ciklui 0,5-40 ml.

 

Taikymo sritys: Skirtas organinių junginių gryninimui. Naudojamas medžiagų distiliacijai, sublimacijai, džiovinimui, vakuume iki 0,01 mbar bei temperatūrose iki 300 °C. Klampių ir skystų medžiagų distiliacijai.

Raktažodžiai: sublimacija, distiliacija, džiovinimas.

Aprašymas:

Superkrizinės ekstrakcijos įranga

Techninė specifikacija:

Pilotinė (10 L) superkrizinės ekstrakcijos įranga su galimybė naudoti seperatorius bei papildomą tirpiklį.

Taikymo sritys: Superkrizinė ekstrakcija

Raktažodžiai: Superkrizinė ekstrakcija

Aprašymas:

Nudujinimo įrenginys

Techninė specifikacija:

Komplekte su KT1000131M skysčių chromatografu-masių spektrometru.

Taikymo sritys: Komplekte su KT1000131M skysčių chromatografu-masių spektrometru.

Raktažodžiai: skysčių chromatografija, MS

Aprašymas:

Dujų analizatorius Optima 7 BIOGAS

Techninė specifikacija:

Temperatūros intervalas 5-45 °C, sant. oro drėgnis < 95 %, matavimo ribos: 0-21 tūrio % O2, 0-100 tūrio % CH4, 0-60 tūrio % CO2

Taikymo sritys: O2, CH4, CO2 kiekio matavimas duojose

Raktažodžiai: Dujos, deguonis, metanas, anglies dioksidas

Aprašymas:

Pieno terminio apdorojimo ultraaukštoje temperatūroje įranga

Techninė specifikacija:

Žalio pieno terminio apdorojimo įranga (HTST/UHT, HT220, OMVE, Nyderlandai; terminio apdorojimo temperatūra: iki 150 °C; vid. našumas: 10 l/val; reguliuojamas išlaikymo nustatytoje temperatūroje trukmės intervalas: 2 s - 2 min; pieno supylimo talpykla: iki 5 l; šildantysis agentas: vanduo; proceso kontrolė: leidžia kontroliuoti temperatūrą, slėgį, siurblio našumą).

Taikymo sritys: Žalio pieno terminis apdorojimas (pasterizavimas; sterilizavimas; apdorojimas ultraaukštoje temperatūroje: UAT)

Raktažodžiai: Pieno pasterizacija; sterilizacija; UAT apdorojimas

Aprašymas:

Ekstraktorius "ASE 350" TurboVap LV

Techninė specifikacija:

Automatizuotas ekstraktorius suslėgtais skysčiais su skirtingo dydžio ekstrakcijos celėmism galime naudoti tris skirtingus tirpiklius.

Taikymo sritys: Ekstrakcija suslėgtais tirpikliais

Raktažodžiai: Ekstrakcija suslėgtais tirpikliais

Aprašymas:

Skirta organinių junginių gryninimui.

Techninė specifikacija:

Temperatūros intervalas 40-300oC. Distiliuojamos medžiagos kiekis iki 40 ml, džiovinamos medžiagos kiekis iki 250 ml

Taikymo sritys: Organinių medžiagų gryninimas distiliavimo, sublimacijos, džiovinimo metodais vakuume

Raktažodžiai: sublimacija, distiliavimas, džiovinimas, vakuumas

Aprašymas:

 

Fotoelektronų emisijos spektrometras

 

Techninė specifikacija:

 

Sistema susideda iš bandinio laikiklio, į kurį nukreipta 30 W UV deuterio lempa (ASBN-D130-CM), kuri šviečia per monochromatorių (CM110 1/8m). Elektrinės bandinio charakteristikos registruojamos elektrometru (Keithley 6517B), kuris prijungtas prie kompiuterio su programine įranga.

 

Taikymo sritys: Organinių medžiagų jonizacijos potencialo matavimas, metalų elektronų išlaisvinimo energijos matavimas, neorganinių puslaidininkių jonizacijos energijos matavimas

Raktažodžiai: fotoelektroninė spektroskopija, jonizacijos potencialas, elektronų išlaisvinimo darbas, fotoefektas

Aprašymas:

Skirta organinių medžiagų fazinių virsmų stebėjimui, skystų kristalų tyrimui, įvairių paviršių tyrimui.

Techninė specifikacija:

Temperatūros intervalas -150-420oC. Atspindžio ir pralaidos režimai. Poliarizatorius. 50, 200, 500 X didinimas. Šviesos šaltinis darbui atspindžio režimu. Fotokamera.

Taikymo sritys: Organinių medžiagų fazinių virsmų stebėjimas, skystų kristalų tyrimas, įvairių paviršių tyrimas

Raktažodžiai: mikroskopija, poliarizacija, skysti kristalai

Aprašymas:

 

Drėkinimo kampo matavimo prietaisas Biolin Scientific Theta Light skirtas paviršiaus įtempimo ir vilgymo kampo matavimams.

 

Techninė specifikacija:

 

Matavimo ribos 0-180o, 0.01-1000mN/m

 

Taikymo sritys: Paviršiaus įtempimo matavimas, vilgymo kampo matavimas. Galima įvertinti paviršių hidrobofiškumą/hidrofiliškumą, skysčių absorbciją, paviršiaus laisvąją energiją, skysčio sklidimą ant paviršiaus.

Raktažodžiai: paviršius, vilgymo kampas, paviršiaus įtempimas, drėkinimo kampas, paviršiaus drėkinimas

Aprašymas:

Krūvininkų judrio matavimo sistema

Techninė specifikacija:

CELIV metodas, maksimali įtampa 10V. TOF metodas, maksimali įtampa 1000V. Žadinima 276, 355, 530 nm nanosekundiniu lazeriu.

Taikymo sritys: Organinių puslaidininkių krūvininkų judrio matavimas

Raktažodžiai: Krūvininkų judris, įtampa, žadinimas

Aprašymas:

 

Terminio garinimo sistema integruota į inertinės atmosferos boksą

 

Techninė specifikacija:

 

Vakuumui pasiekti naudojama dviejų pompų (rotacinės ir turbomolekulinės) sistema. Medžiagų garinimas atliekamas ne mažesniame nei 2x10-6 mbar vakuume. Vakuumo kameroje įrengti 4 terminiai garintuvai: 2 skirti organinėms medžiagoms ir 2 skirti metalo elektrodams garinti. Užgarinto sluoksnio storis sekamas dviemis kvarco kristalo rezonatoriais. Besisukantis bandinių laikiklis užtikrina tolygų garinamo sluoksnio pasiskirstymą bandinio paviršiuje.

 

Taikymo sritys: Organinių šviesos diodų, tranzistorių ir fotovoltinių elementų gamybai.

Raktažodžiai: terminis garinimas, inertinė aplinka, organinė elektronika, organinis šviesos diodas

Aprašymas:

Skirta organinių junginių gryninimui.

Techninė specifikacija:

Kietos ir skystos būsenos bandinių užkrovimas. Kieto bandinio gali būti užkraunama iki 75g. Keturi nepriklausomi tirpiklių tekėjimo kanalai eliuento sudarymui. Detektuojama prie dviejų UV bangos ilgių ir papildomai lazeriniu detektoriumi.

Taikymo sritys: Organinių junginių gryninimas

Raktažodžiai: "Flash" chromatografija, gryninimas

Aprašymas:

 

Prietaisas skirtas įvairių termoplastikų (ir polivinilchlorido) takumo indekso matavimui pagal LST EN ISO 1133:2005/AC:2006

 

Techninė specifikacija:

 

Temperatūrinis intervalas 50- 400 ºC, cilindro matmenys: diametras 9,55 mm, ilgis 170 mm.

 

Taikymo sritys: Termoplastikų takumo indekso nustatymas

Raktažodžiai: Termoplastikai, takumo indeksas, plastomatis

Aprašymas:

 

Mikro viskoamilografas Brabender naudojamas krakmolo ar krakmolo darinių klampos priklausomybės nuo laiko ir temperatūros tyrimams.

 

Techninė specifikacija:

 

Temperatūrinis intervalas 20-100 ºC, bandinio tūris 100 ml, sukimosi greitis 0 – 300 rpm, temperatūros kėlimo ir mažinimo greitis – 1,5 ºC/min

 

Taikymo sritys: Krakmolo darinių kleisterizacijos tyrimams

Raktažodžiai: Krakmolas, kleisterizacija, klampa, viskoamilografas, Brabender

Aprašymas:

 

Centrifuga skirta medžiagų mišinių atskyrimui esant skirtingo tankio frakcijoms, kurios pasisikirsto dėka išcentrinių jėgų. Centrifugavimo metu yra galimybė aušinti arba palaikyti pastovią temperatūrą.

 

Techninė specifikacija:

 

Apsisukimų skaičius 0-9000 aps/min, temperatūros intervalas -20 – 40 ºC.

 

Taikymo sritys: Fazių atskyrimui atskyrimas centrifūguojant

Raktažodžiai: Centrifūgavimas, fazių atskyrimas, išcentrinė jėga, medžiagų atskyrimas.

Aprašymas:

Dielektrinis spektrometras Agilent E4980A Precision LCR meter

Techninė specifikacija:

Temperatūros intervalas: -60 - 300°C.

Taikymo sritys: Medžiagų dielektrinių savybių matavimas.

Raktažodžiai: Dielektrinės savybės, spektrometras, dielektrinis spektrometras

Aprašymas:

Įrenginys skirtas odų suvirimo temperatūrai iki 100 laipsnių nustatyti.

Techninė specifikacija:

Magnetinės maišyklės temp. intervalas 0-100 ºC, temp kilimo greitis - 2 ºC/min.

Taikymo sritys: Įrenginys skirtas odų suvirimo temperatūrai iki 100 laipsnių nustatyti (ISO 3380).

Raktažodžiai: Oda, suvirimo temperatūra

Aprašymas:

Mikrobangų reaktorius Anton Paar GmbH - Monowave 300

Techninė specifikacija:

850 W. Maksimali temperatūra: 300°C, slėgis 0-20 bar; maišymo greitis 1200 rpm. Reakcijos indų (3) tūris 10-30 ml.

 

Taikymo sritys: Organinių junginių sintezė

Raktažodžiai: Sintezė, mikrobangos, organiniai junginiai

Aprašymas:

Skirtas vaistų atpalaidavimo iš kietų vaistinių formų tyrimams.

Techninė specifikacija:

6 vietų tirpintuvai

Taikymo sritys: Vaistų atpalaidavimo iš kietų vaistinių formų tyrimas

Raktažodžiai: Vaistų atpalaidavimas

Aprašymas:

Distiliavimo aparatas Kugelrohr 230V

Techninė specifikacija:

Temperatūta 20-200 °C, tūris - 1-330 ml

Taikymo sritys: Skysčių 1-330 ml kiekiais distiliacija giliame vakuume

Raktažodžiai: kugelrohr, distiliacija

Aprašymas:

Automatizuota ekstrakcijos sistema

Techninė specifikacija:

2 keramikinės kaitinimo plokštės; Ekstrakcijos indeliai - 130 ml; Soxleto ekstrakcijos kameros tūris - 190 ml.

Taikymo sritys: Kietų medžiagų nuolatinei automatizuotai ekstrakcijai karštu tirpikliu atmosferiniame slėgyje. Riebalinių medžiagų ekstrakcijai.

Raktažodžiai: Ekstrakcija, soksletas

Aprašymas:

Išgarintuvas Kugelrohr tipo kartu su komplektuojančiomis detalėmis

Techninė specifikacija:

Darbinė temperatūra: 30-300°C. Medžiagos kiekis vienam ciklui. 0,5-40 ml.

Taikymo sritys: Medžiagų distiliacijai, sublimacijai, džiovinimui, liofilizacijai vakuume iki 0,01 mbar bei temperatūrose iki 300 °C. Klampių medžiagų distiliacijai.

Raktažodžiai: kugelrohr, distiliacija, džiovinimas, sublimacija, liofilizacija

Aprašymas:

Išgarintuvas Kugelrohr tipo kartu su komplektuojančiomis detalėmis

Techninė specifikacija:

Darbinė temperatūra: 30-300°C. Medžiagos kiekis vienam ciklui. 0,5-40 ml.

Taikymo sritys: Medžiagų distiliacijai, sublimacijai, džiovinimui, liofilizacijai vakuume iki 0,01 mbar bei temperatūrose iki 300 °C. Klampių medžiagų distiliacijai.

Raktažodžiai: kugelrohr, distiliacija, džiovinimas, sublimacija, liofilizacija

Aprašymas:

Lydymosi taško nustatymo aparatai

Techninė specifikacija:

Temperatūrų intervalas nuo 30 iki 400°C

Taikymo sritys: kristalinių medžiagų tiksliam lydymosi taško nustatymui. Virimo temperatūros nustatymui atmosferiniame slėgyje. Duomenys gali būti pateikti grafiškai.

Raktažodžiai: lydymosi taškas, virimo taškas

Aprašymas:

Lydymosi taško nustatymo aparatai

Techninė specifikacija:

Temperatūrų intervalas nuo 30 iki 400°C

Taikymo sritys: kristalinių medžiagų tiksliam lydymosi taško nustatymui. Virimo temperatūros nustatymui atmosferiniame slėgyje. Duomenys gali būti pateikti grafiškai.

Raktažodžiai: lydymosi taškas, virimo taškas

Aprašymas:

 

Spektrometras skirtas suspensijos dalelių dzeta potencialo matavimui.

 

Techninė specifikacija:

 

Bandinio tūris 2-100 ml; koncentracija 0,1-50%; dalelių dydis <100 mikrometrų; pH 0,5-13,5; klampa < 20000 cP

 

Taikymo sritys: Suspensijos dalelių dzeta potencialo nustatymas.

Raktažodžiai: Dzeta potencialas, elektroakustinis metodas, suspensija

Aprašymas:

Vakuuminė sublimacijos aparatūra (vakuume iki 10 -7 mbar)

Techninė specifikacija:

Ribinis slėgis - ne daugiau nei 1•10-7 mbar; Atsiurbimo greitis azotui (N2) - ne mažiau 35 l/s; Suspaudimo lygis azotui (N2) – ne blogiau nei 1·1011; Siublio valdymo blokas turi galimybę prijungti vakuumo jutiklį vakuumo matavimui; Gilaus vakuumo jungtis - 40 ISO-KF.

Taikymo sritys: Medžiagų džiovinimui, desorbcijai ir sublimacijai. Pašalinami likutiniai lakūs komponentai. Sublimuojamos mažai lakios medžiagos. Sparčiai šalinami lakūs skilimo komponentai.

Raktažodžiai: Sublimacija, turbomolekulinis siurblys

Aprašymas:

Vakuuminė sublimacijos aparatūra (vakuume iki 10 -7 mbar)

Techninė specifikacija:

Ribinis slėgis - ne daugiau nei 1•10-7 mbar; Atsiurbimo greitis azotui (N2) - ne mažiau 35 l/s; Suspaudimo lygis azotui (N2) – ne blogiau nei 1·1011; Siublio valdymo blokas turi galimybę prijungti vakuumo jutiklį vakuumo matavimui; Gilaus vakuumo jungtis - 40 ISO-KF.

Taikymo sritys: Medžiagų džiovinimui, desorbcijai ir sublimacijai. Pašalinami likutiniai lakūs komponentai. Sublimuojamos mažai lakios medžiagos. Sparčiai šalinami lakūs skilimo komponentai.

Raktažodžiai: Sublimacija, turbomolekulinis siurblys

Aprašymas:

FT-IR spektrometras

Techninė specifikacija:

Tiriamas bangų diapazonas 8000-350 cm-1. Signalo:triukšmo santykis-8000:1. Skiriamoji geba: >0,4 cm-1. Bangos ilgio tikslumas <0,01 cm-1 (prie 2000 cm-1). Priedai skirti pralaidumo matavimams. Priedai skirti visiško šviesos atspindžio spektriniams matravimams. Junginio struktūros paieška pagal spektrą duomenų bazėse.

Taikymo sritys: Kietos, skystos ir dujinės fazės junginių kokybiniams ir kiekybiniams IR spektriniams matavimams. Produktų paieška duomenų bazėse.

Raktažodžiai: Infraraudonas, FTIR, MIR, ATR, pralaidumo matavimai

Aprašymas:

Įrenginys fotocheminėms reakcijoms, Ace Glass, Sigma-Aldrich

Techninė specifikacija:

Reakcijos indo tūris - 250 ml; Darbinis tūris - 125 ml; Šviesos šaltinio galia - iki 450 W.

Taikymo sritys: Radikalinėms cheminėms reakcijoms atlikti tirpaluose.

Raktažodžiai: fotocheminis, reaktorius, UV

Aprašymas:

Rentgeno spindulių difrakcijos spektrometras

Techninė specifikacija:

Rentgeno spindulių šaltinis: 50W spindulių galia. Dvigubo fokusavimo optika. Detektorius: Jautrumas ne blogesnis nei 175 e-/fotonui. Žemos temperatūros palaikymo įrenginys, galintis palaikyti temperatūra ne blogiau kaip iki 200K. Kristalų montavimui skirtas mikroskopas. Sauso oro įrenginys su ne blogesniu nei –70°C rasos tašku, keičiamu srautu iki ne mažiau nei 25L/min. Dinaminis intervalas > 1:20000. 16 milijonų pikeslių.

Taikymo sritys: Monokristalų tyrimams. Molekulinės struktūros nustatymui.

Raktažodžiai: monokristalų tyrimai, Rentgeno

Aprašymas:

Svarstyklės analitinės 0,001 mg su antivibraciniu stalu, modelis: ME36S

Techninė specifikacija:

Svėrimo riba - iki 31 g; Padalos vertė - 0,001 mg; Atsikartojamumas - ≤±0,002 mg; Vidutinis atsako laikas - 15 s; Platforma - Ø 30 mm.

Taikymo sritys: Tiksliam labai mažų mėginių svėrimui.

Raktažodžiai: mikroanalitinės svarstyklės

Aprašymas:

Svarstyklės dideliems svoriams sverti, modelis: MSE 12201S-0CE

Techninė specifikacija:

Svėrimo riba:12000 g; padalos vertė: 0,1g; atsikartojamumas:±0,05 g. linijiškumas:≤±0,1 g.

Taikymo sritys: Metaliniams indams ir reaktoriams sverti.

Raktažodžiai: svarstyklės

Aprašymas:

Vakuuminė sublimacijos aparatūra (vakuume iki 0,01 mbar)

Techninė specifikacija:

Vakuumo palaikymas iki 0,001 mbar atliekant garų sulaikymą skystu azotu. Sublimacijos indai tinkami nuo 1 iki 100 g medžiagos kiekiams.

Taikymo sritys: Kietų medžiagų džiovinimui, sublimacijai, liofilizacijai, likutinių tirpiklių pašalinimui.

Raktažodžiai: Sublimacija, džiovinimas

Aprašymas:

Ciklinės voltampermetrijos aparatas (potenciostatas), Bio-logic Sas SP-150

Techninė specifikacija:

Pasirenkama/nustatoma įtampa nuo -20V iki 20V. Įtampos matavimo tikslumas 0,1%. Srovės stiprio matavimo tikslumas 0,1%. Įtampos matavimo triukšmo lygis 0,6 mV. Srovės matavimo triukšmas 0,1mA, kai srovės stipris nuo 2A iki 5A.

Taikymo sritys: Ciklinė voltampermetrija, organinių junginių oksidacijos redukcijos potencialų nustatymas

Raktažodžiai: potenciostatas, CV, ciklinė voltamperometrija

Aprašymas:

Fluorescencijos gyvavimo trukmės ir kvantinės išeigos matavimo spektrometras, Edinburgh Instruments FL920

Techninė specifikacija:

Sistema su dviem automatizuotais monochromatoriais (žadinimo bei emisijos), šviesos šaltiniais fluorescencijos gyvavimo trukmių, nuostoviosios fluorescencijos ir jos kvantinės išeigos matavimams su universalia bandinių talpinimo kamera (skystiems, kietiems bandiniams, plėvelėms). Sužadinimo bangos ilgių intervalas 200-900 nm. Registravimo bangos ilgių intervalas 200-870 nm. Impulsinė lempa darbui su azoto ir vandenilio dujomis, spinduliuotės bangos ilgio intervalas 200 nm – 750 nm

Taikymo sritys: Skystų ir kietų bandinių fluorescencijos jos gyvavimo trukmės ir kvantinės išeigos matavimas.

Raktažodžiai: fluorescensija, gyvavimo trukmė, kvantinė išeiga

Aprašymas:

Elipsometras, MarSurf WS 1

Techninė specifikacija:

Precizinė nekontaktinė paviršių matavimo sistema, naudojanti baltos šviesos interferometrijos principą, tinkama įvairaus šiurkštumo ir įvairios sudėties medžiagoms, taip pat ir atspindinčių paviršių matavimui. Vertikali rezoliucija ≤0,1 nm Vertikali matavimo eiga ≥100 µm

Taikymo sritys: Paviršių topografiniai matavimai

Raktažodžiai: interferometrija, paviršių topografija

Aprašymas:

Mikrobangų reaktorius su hidrinimo įrenginiu, Discover LabMate, CEM

Techninė specifikacija:

Mikrobangų galia - iki 300 W. Kontroliuojama temperatūra - nuo -90 °C iki +300 °C. Sintezės indelių tūris dirbant atmosferiniame slėgyje - iki 125 ml. Slėgio nustatymo ir kontrolės intervalas - nuo 0 iki 20 bar. Dujinių reagentų įvedimo priedėlis.

Taikymo sritys: Cheminių reakcijų atlikimui preciziškai kaitinant mikrobangomis ir sekant slėgį. Reakcijos su dujiniais reagentais arba inertinėmis sąlygomis padidintuose slėgiuose.

Raktažodžiai: mikrobangos, dujų priedas

Aprašymas:

Plėvelių liejimo prietasas, Chemat Technology Spin-Coater KW-4A

Techninė specifikacija:

atsparus mechaniniams ir cheminiams tirpiklių ir rūgščių poveikiams, sūkiai iki 8000 aps/min, skirtingo dydžio bandinių laikikliai

Taikymo sritys: pėvelių liejimas iš tirpalų ant pagrindo centrifūgavimo (angl. spin coating) metodu

Raktažodžiai: plėvelė

Aprašymas:

Slėgiminės filtracijos įrenginys su membraninių filtrų komplektu

Techninė specifikacija:

Diametras, vidinis: 142 mm, Srautas: ∆p = 1 bar vandeniui ≥2 l/min per 0,2 μm, ≥4,5 l/min per 0,45 μm, ≥11 l/min per 0,8 μm porų dydžio membraną Filtravimo plotas: 130 cm² Max. Darbinis slėgis: ≥7 bar

Taikymo sritys: Klampių medžiagų filtravimui, steriliam filtravimui,

Raktažodžiai: slėgiminė filtracija

Aprašymas:

Skysčių hidrodinamikos tyrimo stendas, mod. DPA/EV

Techninė specifikacija:

išcentrinio siurblio našumas 0-10 m3/h. Diferencinio manometro išėjimo signalas 4-20 mA

Taikymo sritys: įvairių skysčių srautų hidrodinaminės struktūros tyrimai

Raktažodžiai: skysčių hidrodinamika

Aprašymas:

Daugiafunkcijinių( išcentrinių) siurblių stendas, mod. BP-1S/EV

Techninė specifikacija:

išcentrinių siurblių našumas 0-15 m3/h, antro siurblio apsisukimai reguliuojami ir kinta intervale 0-3000 aps/min

Taikymo sritys: įvairių siurblių parametrų: našumo Vs, slėgio aukščio H, galios N, naudingumo koeficiento η, nustatymas

Raktažodžiai: siurblys

Aprašymas:

Filtracijos stendas mod. FP-1S/EV

Techninė specifikacija:

siurblio našumas 0-128 l/h. 3 automatiniai slėgio matuokliai 0-6 bar, 4-20 mA signalas

Taikymo sritys: suspensijų filtravimas filtpresiu ir mikrofiltru (tangentiniu filtravimu

Raktažodžiai: filtravimas

Aprašymas:

Mikrokalorimetras, mod.TAM AIR III

Techninė specifikacija:

Matavimų riba 600 mW, signalo jautris 4 ìW,

Taikymo sritys: Tiriamosios medžiagos fizikinių ir cheminių savybių matavimas, esant tam tikram temperatūriniam režimui specifinėje dujų aplinkoje (PT100); Cheminių reakcijų arba procesų šilumos srauto matavimas

Raktažodžiai: procesų šilumos srauto matavimas

Aprašymas:

Medžiagų frakcijonavimo įranga, mod. Sonic Sifter

Techninė specifikacija:

Atskyrimo ribos nuo 3 µm iki 5,6 mm

Taikymo sritys: Miltelinių medžiagų išsijojimas, kai atskyrimo ribos nuo 3 µm iki 5,6 mm

Raktažodžiai: sietinė analizė

Aprašymas:

Medžiagų savybių tyrimo ultragarso metodu įranga, mod. Schleibinger Geräte GmbH VICASONIC

Techninė specifikacija:

10 imp./s greitis ir 54kHz dažnis

Taikymo sritys: Cementinio akmens ir betono struktūros tyrimas

Raktažodžiai: ultragarso tyrimas

Aprašymas:

Medžiagų homogenizavimo įranga, mod. WAB TURBULA T2F

Techninė specifikacija:

Sumaišomos visų tipų miltelinės medžiagos.

Taikymo sritys: Miltelinių medžiagų sumaišymas

Raktažodžiai: miltelinių medžiagų sumaišymas

Aprašymas:

Ekstraktorius kieta fazė/skystis, mod. SLA/EV

Techninė specifikacija:

Dozavimo siurblio našumas 0-12 l/h. Sraigto sukimo greitis 0-10 aps/min

Taikymo sritys: selektyvių komponentų ekstraktyvų iš ekstrahentų fazių pusiausvyros ir kinetikos tyrimai.

Raktažodžiai: ekstrakcija

Aprašymas:

Ekstraktorius skystis/ skystyje, mod. LLA/EV

Techninė specifikacija:

maišiklio variklio greitis 0-1000 aps/min, dvigubo dozavimo siurblio našumas 0-34 l/h

Taikymo sritys: vertingų arba toksiškų medžiagų išgavimas iš tirpalų, tirpalų koncentravimas.

Raktažodžiai: tirpalas, ekstrakcija

Aprašymas:

Aerodinaminis vamzdis (Šilumos perdavimo stendas), mod. SCTA/EV

Techninė specifikacija:

Du elektromagnetiniai debitomačiai 0-1000 l/h, 4-20 mA signalas

Taikymo sritys: šilumokaičių šilumos mainų procesų analizė.

Raktažodžiai: šilumos mainai

Aprašymas:

Adsorbcijos stendas, mod. FBAU/EV

Techninė specifikacija:

CO2 automatinio reduktoriaus debito intervalas 0-1 l/min, helio - 0-5 l/min. 0,5 kW termostatas

Taikymo sritys: medžiagų adsorbcinių savybių tyrimas.

Raktažodžiai: adsorbcija

Aprašymas:

Konvekcinė džiovykla, mod. TD/EV

Techninė specifikacija:

Ventiliatoriaus sukimosi greitis 0-1400 aps/min, įtampa 0.3 kW. 9 kaitinimo varžos po 300 W

Taikymo sritys: įvairių kietų drėgnų medžiagų džiovinimo proceso tyrimai.

Raktažodžiai: džiovinimas

Aprašymas:

Skysčių maišymo stendas mod. LM/EV

Techninė specifikacija:

Maišiklio variklis 140 W, maišymo greitis 30-1000 aps/min

Taikymo sritys: įvairių skysčių maišymo proceso intensyvumo tyrimas, maišymo efektyvumo, energijos sąnaudų, šilumos ir masės mainų, tame tarpe ir vykstančių kartu su chemine reakcija, nustatymas

Raktažodžiai: maišymas

Aprašymas:

Šaldymo (šilumos laidumo) stendas, mod. TE6/EV ir TE6A/EV

Techninė specifikacija:

Aušinimo vandens debitas 0-100 l/h, kaitinimo elemento įtampa 60 W

Taikymo sritys: Furjė dėsnio narių pokyčių nustatymas

Raktažodžiai: šaldymas

Aprašymas:

Kristalizatorius (dviejų korpusų garintuvo stendas), mod. EDEA/EV

Techninė specifikacija:

Dvigubas 0-34 l/h našumo siurblys

Taikymo sritys: Tirpiklių atskyrimas iš tirpalų, medžiagų koncentravimas bei masės ir energijos mainų procesų analizavimas

Raktažodžiai: kristalizacija

Aprašymas:

Garinimo (plėvelinio garintuvo) stendas, mod. ESSA/EV

Techninė specifikacija:

0-24 l/h našumo dozavimo siurblys. 0,7 kW vakuuminis siurblys. 0-1500 aps/min 1 kW maišiklis

Taikymo sritys: druskų išskyrimas iš tirpalų, garinimo proceso medžiagų ir šilumos balansų tyrimai.

Raktažodžiai: garinimas

Aprašymas:

Dujų sorbcinė kolona, mod. ADSA/EV

Techninė specifikacija:

automatinių dujų reduktorių debitas 0-600 Nl/h ir 0-6000 Nl/h. Siurblio našumas 0-270 l/h

Taikymo sritys: Komponentų išskyrimas iš dujų mišinių, dujų valymas nuo kenksmingų priemaišų, dujų džiovinimas, dujų ir skysčio sistemos fazių pusiausvyros ir kinetikos tyrimas.

Raktažodžiai: absorbcija

Aprašymas:

Distiliacijos kolona, mod. DCA/EV

Techninė specifikacija:

du 300 ir 2500 W kaitinimo elementai. 0,2-1 bar slėgine pavara reguliuojamas 0-12 l/h našumo siurblys

Taikymo sritys: nevienalyčių skysčių mišinių, kurių komponentai skiriasi virimo temperatūromis, perskyrimas ir proceso kinetikos analizė.

Raktažodžiai: distiliacija

Aprašymas:

Trijų pakopų kaskadinis dalelių impaktorius "Dekati® PM10"  skirtas aerozolio dalelių koncentracijai nustatyti. Veikimo principas pagrįstas inertine dalelių klasifikacija pagal jų dydžius bei tolimesne skirtingų frakcijų dalelių gravimetrine arba chemine analize.

Techninė specifikacija:

Bandinio ėmimo srauto greitis - 10,0 iki 30,0 l/min; Dalelių dydis - 0 iki 10 µm (0 – 1 µm, 1 – 2,5 µm, 2,5 –  10,0 µm); Maksimali darbinė temperatūra - 200 °C.

Taikymo sritys: Aerozolio dalelių dispersinės sudėties analizė, oro kokybės matavimai, degimo procesų tyrimai.

Raktažodžiai: Aerozolio dalelės, dispersinė sudėtis

Aprašymas:

Diferencinės skenuojančios kalorimetrijos prietaisas DSC214Polyma

Techninė specifikacija:

Temperatūros intervalas: nuo -30 iki 600 °C; minimalus temperatūros pakėlimo greitis - 0,001 °C/min.

Taikymo sritys: Matuojama energija, reikalinga tiriamojo ir etaloninio bandinio temperatūroms suvienodinti, esant tam tikram temperatūriniam režimui specifinėje dujų aplinkoje. Šiuo metodu galima nustatyti: savitąją šilumą, lydimosi temperatūrą, entalpijos pokytį, stiklėjimo temperatūrą, skilimo efektus ir kitus terminius virsmus.

Raktažodžiai: Diferencinė skenuojamoji kalorimetrija

Aprašymas:

Mikroskopas kristalų tyrimui Olympus SZX7

Techninė specifikacija:

40x priartinimas

Taikymo sritys: Kristalų tyrimui

Raktažodžiai: Optinis mokroskopas, kristalų tyrimas

Aprašymas:

Priedas antro analitinio kanalo prie Clarus 500 Totalchrom sistemos

Techninė specifikacija:

Alltech CTR 1 kolonėlė, didžiausia leistina darbinė temperatūra 275 °C

Taikymo sritys: Dujų kokybinė ir kiekybinė analizė (O2, N2, CH4, CO2, CO)

Raktažodžiai: Dujų chromatografas su TCD detektoriumi

Aprašymas:

Optinis mikroskopas Axiolmager Z2

Techninė specifikacija:

Didinimas iki 500 kartų.

Taikymo sritys: Mežiagų tekstūros ir paviršiaus tyrimas.

Raktažodžiai: Optinis mikroskopas

Aprašymas:

Hidraulinė lenkimo bandymų mašina

Techninė specifikacija:

1 tikslumo klasė pagal DIN EN ISO 7500-1 nuo 2 kN – 400 kN ir visame diapazone nuo 0,5 kN – 50 kN. 1 tikslumo klasė visame diapazone nuo 80 kN – 1200 kN pagal DIN EN ISO 7500-1.

Taikymo sritys: Įvairių gaminių stiprio stiprio lenkiant nustatymas pagal LST EN 196, LST EN 1015, LST EN 13813/13892-3, LST EN 12504-1,

Raktažodžiai: Statybinių medžiagų mechaninės savybės

Aprašymas:

Dujų chromatografas CLARUS 500 Nr.650N3042504

Techninė specifikacija:

Alltech AT-WAX kapiliarinė kolonėlė, darbinė temperatūra iki 260 °C

Taikymo sritys: Kiekybinė lakių ar vidutiniškai lakių organinių junginių

Raktažodžiai: Dujų chromatografija su liepsnos jonizaciniu detektoriumi

Aprašymas:

Spektofotometras su priedais T70+UV/VIS, PG Instruments limited

Techninė specifikacija:

5 kiuvetės, darbinė temp. 15-35 °C, bangos ilgis 190-1100 nm

Taikymo sritys: P, Fe nustatymas

Raktažodžiai: Fosforas, geležis

Aprašymas:

Potenciostatas/galvanostatas-elektroninių matavimų prietaisas AUT12

Techninė specifikacija:

Maksimali matuojamos/suteikiamos srovės riba 250 mA, įtampa - 12 V

Taikymo sritys: Elektrocheminiai matavimai

Raktažodžiai: Elektrocheminiai matavimai

Aprašymas:

Spektrofotometras Lambda 25,UV WINLAB 5.0

Techninė specifikacija:

Matavimo intervalas nuo 190 iki 1100 nm

Taikymo sritys: UV/VIS absorbcijos/laidumo spektrų užrašymas

Raktažodžiai: UV/VIS spektras, šviesos absorbcija, šviesos laidumas

Aprašymas:

Spektrometras AANALYST400 liepsnos atominis absobcinis su pr

Techninė specifikacija:

D2 fono korektorius, liepsna acetileno-oro arba acetileno-azoto suboksido

Taikymo sritys: Metalų tirpalų kokybinė analizė atominės absorbcinės ir atominės emisinės spektroskopijos metodais

Raktažodžiai: Atominė absorbcinė spektroskopija

Aprašymas:

Cirkuliacinis termostatas Julabo HE-4

Techninė specifikacija:

Darbinė temperatūra 20-250 °C±0.01; tūris 3-4.5 l

Taikymo sritys: Bandinių termostatavimas

Raktažodžiai: Termostatavimas

Aprašymas:

Centrifuga laboratoriniams mėgintuvėliams LMC-3000

Techninė specifikacija:

3000 rpm

Taikymo sritys: Įvairiems analizės metodams

Raktažodžiai: Centrifuga

Aprašymas:

Kjeldalio sistema

Techninė specifikacija:

Autoklavavimas; distiliacija; automatinis titravimas; kombinuoti pH electrodai

Taikymo sritys: Visų formų N nustatymas

Raktažodžiai: Azotas

Aprašymas:

Liepsnos fotometras PFP7

Techninė specifikacija:

Aptikimo ribos: Na, K-0.2 ppm; Ca-15 ppm

Taikymo sritys: Ca, Na, K nustatymas

Raktažodžiai: Liepsnos fotometrija

Aprašymas:

Pseudoverdančio sluoksnio granuliatorius džiovykla

Techninė specifikacija:

Tirpalo purškimo, oro srauto, temperatūros reguliavimas

Taikymo sritys: Kietų medžiagų granuliavimas, padengimas plėvele

Raktažodžiai: Granulės, plėvelė

Aprašymas:

UV/VIS spektrofotometras Lambda 35

Techninė specifikacija:

Matavimo intervalas nuo 190 iki 1100 nm, galimybė matuoti paviršiaus atspindį

Taikymo sritys: UV/VIS absorbcijos/laidumo, pavirsiaus atspindzio spektru uzrasymas

Raktažodžiai: UV/VIS spektras, šviesos absorbcija, šviesos laidumas, paviršiaus atspindys

Aprašymas:

Specifinio laidumo ir fotolaidumo matuoklis - termostatas

Techninė specifikacija:

Matavimo intervalas nuo 0,1 Ω iki 20 GΩ, galimybė matuoti terostatuojamą mėginį nuo -50 iki 50 °C

Taikymo sritys: Paviršinės varžos matavimas

Raktažodžiai: Paviršiaus elektrinė varža, elektrinis laidis

Aprašymas:

Spektometras CLARUS 500 Nr.651N3050701

Techninė specifikacija:

Jonizacija elektronų smūgiu, jonizacijos energija 70 eV,

Taikymo sritys: Detektorius prie CLARUS 500 chromatografo

Raktažodžiai: Masių spektrometras

Aprašymas:

Analizatorius skirtas bendrosios organinės anglies matavimui. Vandens mėginys yra oksiduojamas 680 °C (nedispersinio infraraudonųjų spindulių aptikimo (NDIR) metodas). Oksidacijos metu išsiskyrusio CO2 kiekis yra išmatuojamas ir panaudojamas skaičiavimams.

Techninė specifikacija:

Matavimo ribos nuo 4 µg/L iki 30 000 mg /L, aptikimo riba yra 4 µg/L, matavimo trukmė 4 min.

Taikymo sritys: Bendrosios organinės anglies nustatymas nuotekų, upių, ežerų bei geriamo vandens kokybės tyrimams atlikti.

Raktažodžiai: Bendroji organinė anglis, bendroji anglis

Aprašymas:

Planetarinis/vibracinis diskinis malūnas su priedais, mod. Pulverisette 9

Techninė specifikacija:

Sumaltų dalelių dydis < 80 µm

Taikymo sritys: Kietų (< 8 Moso skalės), trapių medžiagų malimas (galimybė pasiekti sumaltų dalelių dydį < 80 mikronų)

Raktažodžiai: malimas

Aprašymas:

pH-metras palaikantis terpes (potenciometrinis titratorius) Mettler Toledo T70

Techninė specifikacija:

pH matavimai (0-14) jonų selektyvūs matavimai Cu2 ; Cd2 ; Ca2 ; F-; Cl-

Taikymo sritys: Vykdomos analizės: rūgštinė/bazinė, nusodinimas (Cl, Br,…), red-okso, kompleksometrinis titravimas, fotometrinis titravimas, pH matavimai, jonų selektyvūs matavimai, dviejų fazių titravimas, konduktometrinis matavimas / titravimas.

Raktažodžiai: titravimas, jonų kiekio matavimas

Aprašymas:

Aparatas GLUTOMATIC 2200 CENTRIFUGE 2015 Ref

Techninė specifikacija:

Aparatas GLUTOMATIC 2200 CENTRIFUGE 2015 Ref

Taikymo sritys: Žaliavų kokybės įtakos (miltų kokybės) technologiniam procesui (tešlos parametrų) tyrimai

Raktažodžiai: Baltymų kiekis, žaliavų kokybė, MVLab

Aprašymas:

UV-Vis detektorius skysčių chromatografijai

Techninė specifikacija:

Komplekte su KT1000130M skysčių chromatografu

Taikymo sritys: Komplekte su KT1000130M skysčių chromatografu

Raktažodžiai: UV

Aprašymas:

Mėsos ir žuvies tekstūros modeliavimo įranga

Techninė specifikacija:

Injektorius rankinis su 3 adatom “ICO” Iš nerūdijančio plieno Pats siurbia skystį, palaiko pastovų spaudimą Vienos ir trijų, skirtingų diametrų adatų komplektai 230 V Vakuuminis masažuoklis “Vakona” MGH-20 Visas iš nerūdijančio plieno 36 programos Talpykla 20 ltr. Maksimalus užkrovimas 12 kg. Vakuuminis siurblys 0,75 bar. Pakraunama iš priekio 220 V, 0,1 kW.

Taikymo sritys: Mėsos ir žuvies tekstūros modeliavimui

Raktažodžiai: Mėsos ir žuvies technologija

Aprašymas:

Chromatografas skysčių su masių detek.WATERS HPLC-SYSTEM

Techninė specifikacija:

Junginių išskirstymas ir UV bei MS spektrų užrašymas. Maksimalus darbinis slėgis iki 5000 psi, maksimalus eliuentų srautas iki 10 ml/min. UV ribos 200-700 nm, MS ribos 20-2000 m/z.

Taikymo sritys: Mišinių išskirstmas ir atskirų junginių kiekybinė bei kokybinė analizė.

Raktažodžiai: skysčių chromatografija, MS

Aprašymas:

Chromatografinė sistema Sepacore Basic Flash System

Techninė specifikacija:

savirašis, UV detektorius, mėginių įleidimo blokas, kolektorius, kolonėlė KX16

Taikymo sritys: Baltymų išskyrimas

Raktažodžiai: jonų mainų chromatografija

Aprašymas:

Svarstyklės analitinės ir pagalbinės medžiagos

Techninė specifikacija:

Svėrimo riba:220/100; padalos vertė: 0,1/0,01 mg; atsikartojamumas:≤±0,02/0,1 mg. linijiškumas:≤±0,03/0,2 mg.

Taikymo sritys: medžiagų ir bandinių svėrimas analizei

Raktažodžiai: Svarstyklės, analitinės

Aprašymas:

Medžiagų hidroterminio apdorojimo aukštame slėgyje autoklavas

Techninė specifikacija:

Medžiagų hidroterminis apdorojimas aukštame slėgyje, nustatant visus sintezės duomenis

Taikymo sritys: Hidroterminė sintezė

Raktažodžiai: Hidroterminė sintezė

Aprašymas:

UV/VIS spektrofotometras Lambda 25

Techninė specifikacija:

Matavimo intervalas nuo 190 iki 1100 nm

Taikymo sritys: UV/VIS absorbcijos/laidumo spektru uzrasymas

Raktažodžiai: UV/VIS spektras, šviesos absorbcija, šviesos laidumas

Aprašymas:

Skirtas reakcijoms vykdyti. Vykdant reakcijas mikrobanginiame reaktoriuje, sutrumpėja reakcijos trukmė. Susidaro mažiau pašalinių produktų, gali gautis kiti produktai negu kaitinant tradiciniu būdu, gaunamos didesnės produkto išeigos, junginia lengviau išvalomi.

Techninė specifikacija:

Mikrobangų galia - iki 300 W. Kontroliuojama temperatūra - nuo -90 °C iki 300 °C. Sintezės indelių tūris dirbant atmosferiniame slėgyje - iki 125 ml. Slėgio nustatymo ir kontrolės intervalas - nuo 0 iki 20 bar. Dujinių reagentų įvedimo priedėlis.

Taikymo sritys: Cheminių reakcijų atlikimui preciziškai kaitinant mikrobangomis ir sekant slėgį. Reakcijos su dujiniais reagentais arba inertinėmis sąlygomis padidintuose slėgiuose.

Raktažodžiai: mikrobangos, dujų priedas

Aprašymas:

Skirta fotochrominių junginių tirpalų sugerties bei emisijos dinaminiams spektrams gauti. Lazerinė sistema įgalina generuoti 355 nm bangos ilgio nanosekundinius impulsus. Skirta matuoti labai greitus tirpalų spalvų pokyčius.

Techninė specifikacija:

Nanosekundinis lazeris NL301G-10-SH-TH-FH (iki 10 mJ), UV-RŠ spektrofotometras, šviesolaidžiai, UV-RŠ šaltinis

Taikymo sritys: fotochrominių junginių tirpalų tyrimas panaudojant nanosekundinio lazerio impulsus

Raktažodžiai: žybsnio fotolizė

Aprašymas:

Spektrofotometrijos tyrimo metu nustatoma medžiagos šviesos absorbcija priklausomai nuo bangos ilgio. Dažniausiai taikomas nustatyti įvairių skysčių, tirpalų ir skaidrių kietųjų medžiagų šviesos absorbciją (keičiantis spalvotojų junginių koncentracijai medžiagoje keičiasi ir šviesos absorbcija). Medžiaga apšviečiama tam tikro bangos ilgio šviesa (190-1100 nm) ir  išmatuojamas pro analizuojamos  madžiagos sluoksnį prasiskverbusios šviesos intensyvumas.  

Techninė specifikacija:

Bangos ilgio intervalas-190-1100 nm, tikslumas-1,0 nm, atkuriamumas-0,2 nm.

Taikymo sritys: Spalvotojų junginių koncentracijos nustatymas tirpaluose ar tirpiose medžiagose ir kietųjų skaidrių medžiagų analizavimas, matuojant šviesos absorbciją.

Raktažodžiai: Spektrometrija, ultravioletinės ir regimosios (UV-VIS) spinduliuotės sugertis, bangos ilgis.

Aprašymas:

Pieno komponentų koncentravimo įranga

Techninė specifikacija:

Membraninės filtracijos įrenginys (DSS Lab Stak M10, Alfa Laval, Danija; 4 pusiau pralaidžios membranos; siurblio parametrai: 4-7 l/min., slėgis: iki 7 bar); purkštuvinė džiovykla (SD-06, KEISON, Didžioji Britanija; išgarinamo vandens kiekis iki 2 l/val; įeinančio oro temp.: 40-230 °C; oro srautas: 100-300 m3/val; įpurškimas: peristaltinis, srovės stiprumas iki 32 ml/min); sublimacinė džiovykla (Zirbus technology, Vokietija; džiovinimo kameros tūris: 95 l; vakuumas: 0,5 mbar; lentynų kiekis: 6; lentynų temperatūra: iki +80 °C; ledo talpa kondensoriuje: iki 5kg/24 val; maks. kondensatoriaus tūris: 8 kg;temp. iki - 50 °C; kondensoriaus atšildymas: automatinis.

Taikymo sritys: Pieno ir išrūgų ultra- ir mikro- filtravimui; pieno produktų džiovinimui purkštuviniu būdu; pieno ir kitų maisto produktų sublimaciniam džiovinimui

Raktažodžiai: Mikrofiltravimas, ultrafiltravimas; džiovinimas; liofilizavimas; sublimavimas

Aprašymas:

 

Liofilizatorius skirtas medžiagų džiovinimui sublimacinio džiovinimo būdu. Prieš liofilizavimą bandinys turi būti visiškai užšaldytas.

 

Techninė specifikacija:

 

Temperatūrinis intervalas -80 – 10 ºC, vakuumo intervalas: 0,027-26,67 bar.

 

Taikymo sritys: Medžiagų džiovinimas žemoje temperatūroje.

Raktažodžiai: Liofilizavimas, sausas džiovinimas, džiovinimas, sublimacinis džiovinimas, liofilizatorius

Aprašymas:

Skirtas chromatografinei junginių analizei atlikti.

Techninė specifikacija:

Rankinis bandinių užkrovimas, RIT detektorius, penki nepriklausomi tirpiklių tiekimo kanalai eliuento sudarymui, gradientas gali būti sudaromas aukštame ir žemame slėgyje.

Taikymo sritys: Chromatografinė junginių analizė

Raktažodžiai: Chromatografija, HPLC, UV/VIS

Aprašymas:

 

Terminės analizės įranga skirta medžiagų terminio stabilumo tyrimui

 

Techninė specifikacija:

 

TA Instruments Q50. Bandinio kiekis iki 1g, temperaturos intervalas 25-1000 oC, kaitinimo greitis 0.1 – 100 oC/min

 

Taikymo sritys: Organinių junginių terminio stabilumo tyrimas

Raktažodžiai: termogravimetrija, masės nuostoliai, temperatūros pokyis.

Aprašymas:

Difraktometras rengeno DRON-6

Techninė specifikacija:

CuKα spinduliuote, Ni filtru, detektoriaus judėjimo žingsnis – 0,02º, intensyvumo matavimo trukmė žingsnyje – 0,5 s, anodinė įtampa Ua = 30 kV, srovės stiprumas I = 20 mA. Tyrimas vykdytas 2–70 2θ intervale

Taikymo sritys: Bendros paskirties automatinis rentgeno spindulių difraktometras milteliniams bandiniams tirti:

Raktažodžiai: Rentgenodifrakcinė analizė

Aprašymas:

Rentgeno spindulių fluorescencijos spektrometras TIGER S 8

Techninė specifikacija:

kiekybiniai elementų nuo berilio iki urano matavimai kietuosiuose kūnuose bei skysčiuose.

Taikymo sritys: Didelio efektyvumo nuosekliai išsklaidytų bangų rentgeno fluorescencijos spektrometras universaliems elementų kokybiniams, kiekybiniams ir nestandartiniams matavimams. Galimi elementų nuo berilio iki urano matavimai kietuosiuose kūnuose bei skysčiuose.

Raktažodžiai: rentgeno fluorescencinė analizė

Techninė specifikacija:

Identifikuojami junginiai kurių molekulinė masė 30-700, nešančiosios dujos helis, max injektuojamas mėginio tūris 250  mL, NIST - junginių biblioteka, karuselė su 150 pozicijų; 

Taikymo sritys: Lakių organinių junginių identifikavimas bei jų kiekio nustatymas

Raktažodžiai: Dujų chromatografija, LOJ

Aprašymas:

Termomechaninės ir dinaminės mechanikos analizės prietaisas Linseis TMA PT1000

Techninė specifikacija:

Temperatūros intervalas - nuo kambario temperatūros iki 1000 °C; bandinio ilgis - 30 mm; jėga - nuo 1 iki 5,7 N; dažnis - nuo 1 iki 5 Hz.

Taikymo sritys: Tiriamosios medžiagos matmenų (tūrio) kitimo matavimas medžiagą veikiant pastovia ar kintama mechanine apkrova, esant tam tikram temperatūriniam režimui specifinėje dujų aplinkoje. Galima atlikti elastingumo, deformacijos, 3 taškų lenkimo, tūrinio išsiplėtimo ir penetracijos matavimus.

Raktažodžiai: Termomechaninė analizė

Aprašymas:

Medžiagų hidroterminio apdorojimo aukštame slėgyje sistema

Techninė specifikacija:

Max. temperatūra 350 oC Max. slėgis 115 Bar.

Taikymo sritys: Medžiagų hidroterminis apdorojimas aukštame slėgyje, nustatant visus sintezės duomenis

Raktažodžiai: hidroterminis apdorojimas, autoklavai

Aprašymas:

Dilatometras Linseis L75H1600C

Techninė specifikacija:

Temperatūros intervalas - nuo kambario temperatūros iki 1600 °C; maksimalus bandinio ilgis - 50 mm; bandinio diametras - 7/12/20 mm; matavimų intervalas: apatinė riba - 100 mm, viršutinė - 5000 mm.

Taikymo sritys: Tiriamosios medžiagos matmenų (tūrio) kitimo matavimas medžiagą, esant tam tikram temperatūriniam režimui specifinėje dujų aplinkoje. Pagrindinės tiriamos medžiagos: kompozitai, stiklas, polimerai, keramika, metalai. Be to, gali būti tiriami ir milteliniai bandiniai.

Raktažodžiai: Dilatometrija

Aprašymas:

Chromatografas dujų CLARUS 500 Nr.650N3042803

Techninė specifikacija:

Elite-5MS kapiliarinė kolonėlė, darbinė temperatūra iki 330/360 °C

Taikymo sritys: Kokybinė ir kiekybinė lakių ar vidutiniškai lakių organinių junginių

Raktažodžiai: Dujų chromatografija su masių spectrometrija

Aprašymas:

Mėsos ir žuvies gaminių formavimo įranga

Techninė specifikacija:

Vakuuminis kimštuvas “Frey” F-Line F 55 Talpykla dviejų dydžių 60/100 l.Tiesioginis kimšimas; porcionavimas; persukimas; apvalkalų palaikymo mechanizmas Našumas iki 2900 kg/h Dozavimo ribos nuo 5 iki 100.000 g Kimšimo šeivos 12,18,28 ir 40 mm Porcionavimo greitis iki 300 vnt/min. Skaitmeninis valdymo pultas 380 V; 4,2 kw Klipsatorius rankinis vienpusis Clip Pack MC-12 Viengubo klipsavimo sistema Rankinis Klipsai C1212, C1214, Klipsuojamų apvalkalų maksimalus diametras iki 50 mm Vakuuminio pakavimo aparatas Vacumit Vac Nany Visas iš nerūdijančio plieno Kamera 295x400x80 mm. Užlydymo zonos ilgis 290 mm. Integruoto vakuuminio siurblio galia 6 m3 230 V.

Taikymo sritys: Mėsos ir žuvies gaminių formavimui

Raktažodžiai: Mėsos ir žuvies technologija

Aprašymas:

Prietaisas skirtas junginių ir medžiagų elementinei analizei atlikti. Analizatoriumi galima nustatyti C, H ir N koncentracijas mėginyje. CHN analizatorius su kompjuterine sistema bei tiksliomis svarstyklėmis. Analzatorius susdeda iš deginimo vamzdžio, kuriame pavyzdys katalitiškai oksidinamas 975 °C temepratūroje, ir po to degimo produktai katalitiškai redukuojami 620 °C temperatūroje. Susidariusų dujų kiekis nustatomas pagal šluminę talpą.

Techninė specifikacija:

Tikslumas: įprastiems organiniams junginiams, ±0.15% absoliutus bei ±0.15% santykinis Mėginio kiekis: Tipinis 1-5 mg; iki 500 mg mėginams mažai turintiems anglies Analizės laikas: mažiau nei 5 minutės CHN nustatymui Ribos: 100 ppm iki 100% Detektorius: Šilumos laidumo Sistemos jautrumas: ±1 mikrovoltas Analitinis jautrumas: mažiau nei 1 mikrogramas

Taikymo sritys: Kiekybinės elementinės junginio sudėties nustatymas azotuo, angliai ir vandeniliui.

Raktažodžiai: elementinė analizė

Aprašymas:

Tekstūros analizatorius, Stable Micro System, UK

Techninė specifikacija:

Tekstūros analizatorius TA.XT plus (Stable Micro System, UK) su jėgos cele, platforma ir bazine kompiuterine programa. Galingumas - 50 kg, greitis - nuo 0,01 iki 40 mm/s. Darbiniai kūnai kirtimui, lenkimui, pjovimui, ekstrūzijai, įsiskverbimui, tempimui

Taikymo sritys: Maisto produktų ir kosmetikos produktų tekstūros savybių nustatymas

Raktažodžiai: Tekstūros savybės

Aprašymas:

Idealaus išstūmimo reaktorius su mikroreaktoriumi, ekstrakcijos, frakcionavimo

Techninė specifikacija:

Visiškai chemiškai inertiška sintezės aplinka. Keturi nepriklausomi skystiniai siurbliai, kurių debetas regiliuojamas 2,5-2500 ul/min ribose. Maksimalus sistemos slėgis iki 20 bar. 1, 1/4, 1/16 ml tūrio mikroreaktoriai su 2 arba 3 skysčio įvadais. Du termostatai: 0-150°C ir 40-250°C temperatūroms. Skystinės ekstrakcijos modulis. Reagentų įvedimo modulis. Švarių tirpiklių įvedimo į sistemą modulis. Produktų kolektorius. Programinė įranga valdomam cheminių procesų atlikimui.

Taikymo sritys: Homogeninių cheminių procesų tyrimai. Reakcijų atlikimas neįprastomis sąlygomis: labai greitas sumaišymas, labai greitas sustabdymas, greita analizė, vykdymas absoliučiomis sąlygomis, labai egzoterminių reakcijų atlikimas, reakcijų tiksliai kontroliuojant parametrus atlikimas. Daugiastadijinių reakcijų atlikimas. Precizinis reakcijų optimizavimas gamybiniam procesui. Greitos ekstrakcijos atlikimas.

Raktažodžiai: mikroreaktorius, mikroekstraktorius, tėkmės chemija

Aprašymas:

Sūrio gamybos mažo pajėgumo technologinė įranga

Techninė specifikacija:

Sūrių gamintuvas (P50, PLEVNIK, Slovėnija; vidinė talpa: iki 50 l; agentas tarpusienyje: vanduo; temperatūra indo viduje: nuo 4 iki 90 °C, temperatūros reguliavimas: programinis valdymas; sūrių presas (042BDB, Prancūzija; maks. talpa: apie 50 kg sutraukos; slėgis: iki 10 bar; valdymas: pneumatinis); klimatinė kamera (CIR 322 HR, Ispanija, temperatūros ir santykinio oro drėgnumo kontrolė); automatizuotas daugiafunkcinis ir slėginis gamintuvas (MPV220-A BLEN, OMVE, Nyderlandai; vidinė talpa: 20 l; temperatūra indo viduje: iki 140 °C; slėgis: iki 3 bar; automatinė temperatūros ir slėgio kontrolė, trijų tipų maišyklės)

Taikymo sritys: Įvairių rūšių sūrių gamyba, jų formavimas, išrugų pašalinimas; sūrių brandinimas reguliuojamoje aplinkoje.

Raktažodžiai: Varškės sūris; fermentinis sūris; lyditas sūris, brandinimas

Aprašymas:

Realaus laiko aerozolio dalelių dispersinės sudėties nustatymas su galimybe surinkti skirtingos frakcijos daleles tolimesnei analizei (14 frakcijų, 0.006 – 10,0 µm). Gali būti panaudojamas aerozolio dalelių gamybinėse patalpose šaltinių identifikavimui ir frakcinės dalelių sudėties pasiskirstymo nustatymui.  Galima nustatinėti kietų dalelių koncentraciją ir frakcinę sudėtį degimo produktuose (kaminuose esančiuose dūmuose),  atlikti įvairių aerozolio dalelių filtrų efektyvumo tyrimus. Surinktus atskirų frakcijų ėminius galima toliau naudoti kietųjų dalelių cheminei-elementinei sudėčiai analizuoti.

Techninė specifikacija:

Dalelių dydžio intervalas - 0,006-10 µm. Frakcijų skaičius - 14. Bandinio ėmimo srauto greitis - 10 l/min.

Taikymo sritys: Degimo procesų tyrimai, automobilių išmetamųjų dujų matavimai, farmacinių inhaliatorių tyrimai, dalelių įkrovos pasiskirstymo matavimai, filtrų efektyvumo tyrimai, nanodalelių matavimas.

Raktažodžiai: Aerozolio dalelės

Aprašymas:

Mėsos ir žuvies šaldymo/šildymo įranga

Techninė specifikacija:

Universali termokamera Bastramat 850 C-UF Galimos funkcijos: virimas, atvėsinimas dušu, šaltas ir karštas rūkymas, apkepinimas, džiovinimas, rausvinimas, brandinimas, vytinimas. Kaitinimas elektrinis 15,55 kW Automatinė durų atsidarymo sistema Suspausto oro palaikymo sistema Integruotas vėsinimo įrenginys 1,63 kW brandinimo funkcijai vykdyti, temperatūrą žeminant iki 10 ºC Drėgmės reguliavimo sistema Vertikali oro cirkuliacinė sistema Rotacinė gaminių atšaldymo dušo sistema iš nerūdijančio plieno Savaiminio išsiplovimo sistema Išorinis pjuvenų dūmų generatorius 0,98 kW su apsauga nuo perkaitimo ir gesinimo sistema Rūkymo/virimo vežimėlis nerūdijančio plieno 5 aukštų 830x700x1360 mm Nerūdijančio plieno grotelės 800x650 mm Nerūdijančio plieno riebalų surinkimo skarda Rūkymo kartelės aliumininės 800 mm 6. Universali termokamera Bastramat 850 C-UF Galimos funkcijos: virimas, atvėsinimas dušu, šaltas ir karštas rūkymas, apkepinimas, džiovinimas, rausvinimas, brandinimas, vytinimas. Kaitinimas elektrinis 15,55 kW Automatinė durų atsidarymo sistema Suspausto oro palaikymo sistema Integruotas vėsinimo įrenginys 1,63 kW brandinimo funkcijai vykdyti, temperatūrą žeminant iki 10 ºC Drėgmės reguliavimo sistema Vertikali oro cirkuliacinė sistema Rotacinė gaminių atšaldymo dušo sistema iš nerūdijančio plieno Savaiminio išsiplovimo sistema Išorinis pjuvenų dūmų generatorius 0,98 kW su apsauga nuo perkaitimo ir gesinimo sistema Rūkymo/virimo vežimėlis nerūdijančio plieno 5 aukštų 830x700x1360 mm Nerūdijančio plieno grotelės 800x650 mm Nerūdijančio plieno riebalų surinkimo skarda Rūkymo kartelės aliumininės 800 mm

Taikymo sritys: Mėsos ir žuvies terminiam apdorojimui ir šaldymui

Raktažodžiai: Mėsos ir žuvies technologija

Aprašymas:

Potenciostatas BioLogic SP-150

Techninė specifikacija:

Srovė: 10 µA - 1 A arba 1 µA - 1 nA; įtampa: -10 - 10 V; EIS 10 µHz - 1 MHz

Taikymo sritys: Fundamentalieji elektrochemijos, metalų korozijos, jutiklių, srovės šaltinių, dangų nusodinimo tyrimai

Raktažodžiai: Potenciostatas-galvanostatas, elektrocheminio impedanso spektroskopija

Aprašymas:

Preparatyvinės chromatografijos sistema skirta organinių junginių atskyrimui bei valymui nuo šalutinių produktų. Junginių skirstymasis paremtas jų skirtingu poliškumu, bei molekuline mase. Sorbentas- silikagelis. Yra eliuento gradientinė sistema. Junginiai eliuente detektuojami UV spektrometru.

Techninė specifikacija:

Reguliuojamas siurblio tekėjimo greitis - 2,5 – 250 ml/min ribose; Reguliuojamas siurblio darbinis slėgis - 0 – 50 bar ribose; UV detektoriaus spektro diapazonas - 190 – 740 nm ribose; UV detektoriaus matavimo ribos - 0 – 5 A

Taikymo sritys: Preparatyvinis chromatografinio medžiagų mišinio valymas, grynų komponentų išskyrimas izokratiniu ir gradientiniu eliucijos režimu. Automatizuotas valymo procesas.

Raktažodžiai: preparatyvinė chromatografija

Aprašymas:

Reometras su optine sistema, Physica MCR

Techninė specifikacija:

Reometras Physica MCR (Anton Paar GmbH, Austrija). Dirba 2 režimais : kontroliuojant šlyties greitį (kontroliuojamą deformaciją) - greitis nuo 1x10-6 iki 3000 1/min ir kontroliuojant poslinkio įtempio - greitis nuo 1x10-7 iki 3000 1/min. Temperatūros palaikymo Peltier sistema.

Taikymo sritys: Reologiniai medžiagų matavimai mažų deformacijų (osciliaciniu) principu sistemose: konusas – plokštė, plokštė- plokštė; reologiniai medžiagų matavimai didelių deformacijų (rotaciniu) principu sistemoje: cilindras cilindre

Raktažodžiai: reologinės charakteristikos

Aprašymas:

Vienalaikės terminės analizės su skilimo produktų analizatoriumi prietaisas Linseis STA PT1600 ir GSD320 Linseis/Pheiffer Vacuum

Techninė specifikacija:

STA PT1600 charakteristikos: temperatūros intervalas - -40 - 1500 °C; matavimų tikslumas - ± 1 %; maksimalus bandinio kiekis iki 5 g. Kvadrupolinio masių spektrometro intervalai - 1-100 amu; 1-200 amu; 1-300 amu. Valdomas VTA-MS eksperimento pradžios laiko sinchronizavimas ir koreliacija viso eksperimento metu.

Taikymo sritys: Tiriamosios medžiagos fizikinių ir cheminių savybių matavimas (masės pokyčiai, skilimo, kristalizacijos ar lydimosi temperatūra, savitoji šiluma ir kiti terminiai virsmai), esant tam tikram temperatūriniam režimui specifinėje dujų aplinkoje; iš tyriamosios medžiagos išsiskiriančių dujų analizė.

Raktažodžiai: Vienalaikė terminė analizė; išsiskyriančių dujų analizė

Aprašymas:

Bendrosios organinės anglies (TOC) nutekamuosiuose vandenyse priklausomybės nuo technologinio proceso parametrų tyrimai skirtingose gamybos stadijose.

Techninė specifikacija:

Bendrosios organinės anglies (TOC) nustatymo įranga

Taikymo sritys: Bendrosios organinės anglies (TOC) nutekamuosiuose vandenyse priklausomybės nuo technologinio proceso parametrų tyrimai skirtingose gamybos stadijose.

Raktažodžiai: Bendroji organinė anglis, organinės anglies nustatymas, MVLab

Aprašymas:

Rotacinis vizkozimetras Fungilab Smart series model L

Techninė specifikacija:

Klampa gali būti matuojama 0,3-100 aps/min greičiu. Komplektacijoje yra keturios geometrijos, kurių naudojimas priklauso nuo bandinio klampumo (geometrijai L1 maksimali matuojama klampa 20 Pa∙s, L2 – 100 Pa∙s, L3 – 400 Pa∙s, L4 – 2000 Pa∙s). Galima matuoti bandinio temperatūrą (termopora). Minimalus bandinio tūris 50 ml (naudojant L4 – 20 ml).

Taikymo sritys: Skysčių klampos bei dinaminiam klampumui matuoti.

Raktažodžiai: Klampa; klampumas; dinaminis klampumas; klampos matuoklis; pasipriešinimas šlyties ir tempimo deformacijoms

Aprašymas:

 

Drėgmės kiekio matavimai įvairaus tipo žaliavose ir produkcijoje nustatant jų kokybę (pvz., drėgmės nustatymas konditeriniuose gaminiuose ir žaliavose užtikrinant gaminio struktūrą ir juslinius rodiklius, nustatant tinkamą vartojimo trukmę)

 

Techninė specifikacija:

 

Infraraudonųjų spindulių drėgnomatis EM 120-HR. Temperatūrinis intervalas: 25-150 oC.

 

Taikymo sritys: Drėgmės matavimai žaliavose arba produkcijoje.

Raktažodžiai: IR, Infraraudonųjų spindulių drėgnomatis, žaliavų kokybė, MVLab

Aprašymas:

 

Laboratorinis matuoklis, skirtas skysčių laidumo matavimams atlikti.

 

Techninė specifikacija:

 

Konduktometras E515, tirpalų elektrinio laidumo matavimas. Laidumo matavimų intervalas: nuo 0 iki 2000 mS/cm.

 

Taikymo sritys: paprasto valdymo vandens laidumo matuoklis, kuris puikiai tinka rutininiams matavimams atlikti.

Raktažodžiai: Konduktometras, elektrinis laidumas.

Aprašymas:

 

Skystų bandinių, kurių sudėtinės dalys tampa lakios iki 300 °C kokybinė ir kiekybinė analizė, mišinių komponenetų identifikavimas pagal EI masių spektrus ir junginių masių spektrų bibliotekas. Skysti bandiniai tiekiami automatine injektavimo sistema, nustatant jų eiliškumą ir injektuoto bandinio kiekį. Chromatografas nadoja 30 m 0,25 mm vidinio skersmens kapiliarinę kolonėlę, padentą Rxi®-5 ms stacionaria skysta faze, kurios storis 0,25 mikrono. Naudojamas trigubo kvadrupolio masių spektrometrinis detektorius.

 

Techninė specifikacija:

 

Maksimai analizės temperatūra 310 °C.

 

Taikymo sritys: Įvairių organinių junginių mišnių analizė

Raktažodžiai: Dujų chromatografija, kapiliarinė klonėlė, elektroninė jonizacija, trigubo kvadrupolio masių spektrometrinis detektorius

Aprašymas:

 

Termogravimetrinis analizatorius Perkin Elmer TGA4000. Galimybė atlikti išsiskiriančių dujų matavimus sujungiant termogravimetrą su FT-IR spektrofotometru.

 

Techninė specifikacija:

 

Bandinio kiekis iki 1,5 g, svėrimo jautrumas 1μg. Temperatūrinis intervalas 30 – 1000 ºC, kaitinimo greitis 0,1-200 ºC/min. Azoto arba deguonies aplinka.

 

Taikymo sritys: Bandinių masės nuostolių matavimui kaitinimo metu. Organinių junginių terminio stabilumo tyrimas.

Raktažodžiai: Termogravimetrija, TG, medžiagos skilimas, masės nuostoliai, terminis stabilumas

Aprašymas:

 

Medžiagų termomechaninis analizatorius su UV/VIS kietinimo priedu ir dielektro-reologiniu priedu

 

Techninė specifikacija:

MCR302 reometras (Anton Paar GmbH, Austrija), sistema plokštelė-plokštelė (skersmuo 8 mm, 15 mm ir 25 mm), priedas plėvelių tempimo eksperimentams, dielektro-reologinis priedas, priedas kietimui UV/VIS spinduliuote. Konvekcinės krosnies temperatūros kitimo ribos -150−450 oC.

 

Taikymo sritys: Medžiagų reologiniai matavimai osciliaciniu principu atliekant šlyties ir tempimo bandymus. Klampos, dinaminės mechaninės terminės analizės, organinių medžiagų fazinių virsmų bei fotopolimerizacijos procesų tyrimai.

Raktažodžiai: Reometras, reologija, klampa, dinaminė mechaninė terminė analizė, UV/VIS kietinimas, fotopolimerizacija, fotoreometrija, dielektrinė spektroskopija

Aprašymas:

Skirtas chromatografinei junginių analizei atlikti.

Techninė specifikacija:

Automatinis bandinių užkrovimas, diodinis fluorescencinis detektorius, du nepriklausomi tirpiklių tiekimo kanalai eliuento sudarymui, kolonėlės temperatūros palaikymas iki 40° C

Taikymo sritys: Chromatografinė junginių analizė

Raktažodžiai: Chromatografija, junginių analizė, HPLC

Aprašymas:

 

Organinių ir neorganinių medžiagų monokristalų tyrimas, kristalinės gardelės tipo nustatymas, medžiagų identifikavimas

 

Techninė specifikacija:

 

Mercury CCD detektorius, galingumas 600 W

 

Taikymo sritys: Organinių ir neorganinių medžiagų monokristalų tyrimas, kristalinės gardelės tipo nustatymas, medžiagų identifikavimas

Raktažodžiai: monokristalas, kristalinė gardelė, rentgeno spindulių difrakcija

Aprašymas:

 

Ultragarsinis jėgos generatorius K 8-1 skirtas medžiagų dispergavimui skystose fazėse. Galimybė veikti dviem rėžimais: nuolatinio arba kvadratinio bangos impulso.

 

Techninė specifikacija:

 

Ultragarso dažnis 850 kHz

 

Taikymo sritys: Medžiagų skystose fazėse dispergavimui

Raktažodžiai: Ultragarsas, generatorius, dispergavimas.

Aprašymas:

Skirta organinių junginių molekulinės masės nustatymui, medžiagų švarumo įvertinimui.

Techninė specifikacija:

Sistema sudaryta iš UV, masių detektorių ir chromatografinės sistemos. Vieno kvadrupulio masių detektorius, analizuojamų masių intervalas 0-3000 m/z, galima ESI ir APCI teigiama/neigiama jonizacija, vienu metu galima galima jonizuoti ir APCI ir ESI metodu.Galimas tiesioginis bandinio įvedimas. Bandinys gali būti skirstomas aukšto efektyvumo chromatografijos metodu, naudojant atvirkščių fazių kolonėlę (BEH C18). Eliuentas gali būti sudaromas iš keturių tirpiklių.

Taikymo sritys: Organinių junginių molekulinės masės nustatymas, medžiagų švarumo įvertinimas

Raktažodžiai: Molekulinė masė, chromatografija

Aprašymas:

Skystų ir dujinių bandinių, kurių sudėtinės dalys tampa lakios iki 300 oC kokybinė ir kiekybinė analizė. Skysti bandiniai tiekiami automatine injektavimo sistema, nustatant jų eiliškumą ir injektuoto bandinio kiekį. Dujiniams bandiniams yra atskira jų tiekimo sistema. Chromatografas nadoja 30 m 0,25 mm vidinio skersmens kapiliarinę kolonėlę, padentą Rxi®-1 ms stacionaria skysta faze, kurios storis 0,25 mikrono. Naudojami liepsnos jonizacinis ir jonų plazminis detektoriai.

Techninė specifikacija:

Maksimai analizės temperatūra 310 oC.

Taikymo sritys: Įvairių organinių junginių ir dujų mišnių analizė

Raktažodžiai: Dujų chromatografija, kapiliarinė klonėlė, liepsnos jonizazinis detektorius, jonų plazminis detektorius

Aprašymas:

BYK Spectro-guide 45/0 gloss kolorimetras

Techninė specifikacija:

Prietaiso komplektacijoje yra juodas, baltas, žalias bei 60º blizgumo standartai. Rekomenduojamas bandinio dydis 40×40 mm.

Taikymo sritys: Baltumo, spalvos rodiklių, pralaidumo šviesai ir neskaidrumo matavimai.

Raktažodžiai: Baltumas; spalvos rodikliai; pralaidumas šviesai; neskaidrumas; spektroskopija

Aprašymas:

BYK micro-TRI-gloss blizgomatis

Techninė specifikacija:

Paviršiaus blizgesys iškarto matuojamas 20º, 60º ir 85º kampais. Apsauginėje apkaboje įdiegtas kalibravimo standartas. Galima Bluetooth jungtis.

Taikymo sritys: Paviršiaus blizgesio matavimai.

Raktažodžiai: Blizgesys; blizgis; paviršius; spektroskopija;

Aprašymas:

Laboratorinė mufelinė krosnis SNOL

Techninė specifikacija:

Automatinio temperatūros reguliavimo ribos 50-1100 ºC. Galima reguliuoti įkaitinimo ir išlaikymo temperatūroje laikus.

Taikymo sritys: Naudojama kaitinimui, deginimui ar aukštatemperatūrinėms reakcijoms.

Raktažodžiai: Aukšta temperatūra; krosnis; mufelis;

Aprašymas:

UV tinklinimo kamera CL-1000M model Analytik Jena

Techninė specifikacija:

UV spinduliuotės šaltinis 5×8 vatų 302nm lempos. Galima keisti UV energijos ir laiko išlaikymą. Vidinis saugumo jutiklis bei UV bloguojantis stebėjimo langas.

Taikymo sritys: UV inicijuotai polimerizacijai ar polimerų UV tinklinimui atlikti.

Raktažodžiai: Ultravioletinė spinduliuotė; polimerizacija; polimero sukietinimas; tinklinimas

Aprašymas:

Minimalių ir maksimalių metalų koncentracijų tyrimai vandenyse ir ore esant skirtingam krovos intensyvumui, trąšų gamybos technologinio proceso parametrų įtakos produkto kokybei tyrimai

Techninė specifikacija:

Atominės emisijos spektometras

Taikymo sritys: Minimalių ir maksimalių metalų koncentracijų tyrimai vandenyse ir ore esant skirtingam krovos intensyvumui, trąšų gamybos technologinio proceso parametrų įtakos produkto kokybei tyrimai

Raktažodžiai: Atominės emisijos spektromentras, metalų koncentracija vandenyje, MVLab

Aprašymas:

Purkštuvinė džiovykla, mod. MSD/EV

Techninė specifikacija:

Peristaltinio siurblio našumas 0-1,5 l/h. 3 kW kaitinimo elementas. Maksimali temperatūra 280 °C

Taikymo sritys: kietų medžiagos dalelių iš suspensijų gavimas, džiovinimo proceso kinetikos priklausomybės nuo medžiagos struktūros, fizikinių savybių, paviršiaus formos, struktūros, temperatūros, santykinio drėgnio ir kt. veiksnių, nustatymas.

Raktažodžiai: suspensijos, džiovinimas

Aprašymas:

 

Moderni purtyklė-inkubatorius, galinti veikti be priežiūros kontroliuojamoje temperatūroje.

 

Techninė specifikacija:

 

Judėjimo tipas – apskritiminė orbita. Orbitos skersmuo 20mm. Leistina kratomų bandinių masė – 20 kg. Min. dažnis (reguliuojamas) 10 aps/min. Dažnio diapazonas 10 – 500 aps/min. Laiko nustatymo diapazonas 1 -  59940min. Veikimo režimas – pagal laikmatį arba nepertraukiamas veikimas. Temperatūros diapazonas nuo +5 iki +80 oC. Bendras kameros tūris 90 l.

 

Taikymo sritys: Šis įrenginys dažnai naudojamas homogeniškų mišinių ruošimui ir skystafazėms ekstrakcijoms tyrimų laboratorijose bei chemijos laboratorijose ir pramonėje.

Raktažodžiai: Purtymo dažnio ir laiko nustatymas. Elektroninė temperatūros ir purtymo dažnio kontrolė.

Aprašymas:

 

Nanodalelių dydžio ir dzeta potencialo matuoklis turi galimybę pamatuoti dalelių dydį, jei jos sudaro stabilias dispersijas, dalelės yra nuo 0,6 nm iki 7 µm, o matuojant dalelių dispersijų dzeta potencialą – nuo 0,6 nm iki 30 nm.

 

Techninė specifikacija:

 

Koncentracija nuo 10 ppm iki 40%; dalelių dydis nuo 0,6 nm iki 7 µm ir nuo 0,6 nm iki 30 µm (dzeta potencialo matavimams); Dzeta potencialas: nuo -200 mV iki 200 mV. Minimalus mėginio tūris dalelių dydžio matavimui – 60 μl, dzeta potencialui – 2 μl.

 

Taikymo sritys: Skystų dispersijų dalelių dydžio matavimas. Skystų suspensijų ir paviršių dzeta potencialo matavimas. Fiksuojamas dalelių dydžio pasiskirstymas ir polidispersiškumas.

Raktažodžiai: Dalelių dydis, dzeta potencialas, nanodalelės, dispersija

Aprašymas:

Pr.sinchr.termin.analizės STA Netzch 409 PC Luxx

Techninė specifikacija:

DSK–TG parametrai: temperatūros kėlimo greitis – 15 °C/min, temperatūros intervalas – 30–1000 °C, etalonas – tuščias Pt/Rh tiglis, atmosfera krosnyje – azotas. Matavimų tikslumas ± 3 °C

Taikymo sritys: Diferencinė skenuojančioji kalorimetrija, kai matuojama energija, reikalinga tiriamojo ir etaloninio bandinio temperatūroms suvienodinti, esant tam tikram temperatūriniam režimui specifinėje dujų aplinkoje. Šiuo metodu galima nustatyti: savitąją šilumą, lydymosi temperatūrą, entalpijos pokytį, skilimo efektus, kristalizacijos temperatūrą ir t.t. Termogravimetrinė analizė – terminės analizės metodas, kuriuo matuojama ir užrašoma masės priklausomybė nuo temperatūros ar laiko, esant tam tikram temperatūriniam rėžimui specifinėje krosnies dujų aplinkoje.

Raktažodžiai: DSC-TG

Aprašymas:

Pieno mechaninio apdorojimo įranga

Techninė specifikacija:

Separatorius (Milchzentrifuge FJ 125, MILKY, Austrija; našumas: 40 l/val; 8500 aps.sk./min); homogenizatorius (HP203-A aukšto slėgio homogenizatorius, OMVE, Nyderlandai; našumas: 12-30 l/val; slėgis: 1000 bar; pakopų skaičius: 2; darbinė temperatūra: 15-30 °C); sviesto muštuvas (Buttermaschine FJ32, MILKY,Austrija; talpa: 4-12 l grietinėlės)

Taikymo sritys: Separatorius naudojamas riebalų atskyrimui iš žalio pieno; homogenizatorius - pieno ir kitų komponentų vienalyčių emulsijų sudarymui, pieno riebalų rutulėlių skaldymui; sviesto muštuvas - sviesto ir kitų tepiųjų riebalų gaminių gamybai

Raktažodžiai: Separavimas; homogenizavimas; sviesto mušimas

Aprašymas:

Klimatinė kamera bandinių laikymui

Techninė specifikacija:

Tūris - 350 litrų. Drėgmės palaikymo ribos - nuo 60 iki 95 % rH. Temperatūros palaikymo ribos - nuo -20ºC iki 50ºC

Taikymo sritys: Aplinkos sąlygų atkūrimui ir palaikymui.

Raktažodžiai: Klimatinė kamera

Aprašymas:

Hidraulinė gniuždymo bandymų mašina su automatine apkrovos kontrole beta 5-1200, MEGA 10-400-50

Techninė specifikacija:

Gniuždymo jėga iki 1200 kN

Taikymo sritys: Įvairių gaminių stiprio gniuždant ir stiprio lenkiant nustatymas pagal LST EN 196, LST EN 1015, LST EN 13813/13892-3, LST EN 12504-1,

Raktažodžiai: stipris gniuždant ir lenkiant

Aprašymas:

Granuliometras, mod. CILAS 1090 LD

Techninė specifikacija:

Matuojamų dalelių dydis 0,04-500 µm

Taikymo sritys: Dalelių dydžio, formos ir kiekio nustatymas skystoje (0,04-500 µm) ir sausoje (0,1-500 µm) terpėse.

Raktažodžiai: Dalelių dydžis, forma ir kiekis

Aprašymas:

 

Galingas dispersinis instrumentas, skirtas tūriams nuo 0,25 iki 30 l (H2O). Platus apsisukimų diapazonas – 500 iki 10 000 aps/min, leidžia dirbti esant dideliam apskričių greičiui ir mažam rotoriaus skersmeniui.

 

Techninė specifikacija:

 

Apsisukimų skaičius 600-10000 aps/min; bandinio tūris 0.25-30 l

 

Taikymo sritys: Suspensijų ar emulsijų ruošimas. Įvarių dispersijų dalelių smulkinimas ar jų agregatų išskaidymas, bei emulsijų lašelių išskaidymas.

Raktažodžiai: Dispergavimas, emulsijų ruošimas, suspensijų ruošimas, agregatų išsklaidymas, smulkinimas

Aprašymas:

 

Spektrofotometras skirtas matuoti ultravioletinių spindulių – regimosios šviesos (UV-Vis) spindulių pralaidumą arba sugertį tirpaluose.

 

Techninė specifikacija:

 

Bangų ilgio intervalas nuo 190 iki 1100nm. Plyšio plotis 2 nm. Bangos ilgio nustatymo tikslumas ˂1 nm. Bangos ilgio rodmenų kartojimasis 0,2 nm.

 

Taikymo sritys: Tirpalų šviesos sugerties matavimas

Raktažodžiai: UV spinduliai, regimosios šviesos spinduliai, spindulių sugertis, spindulių pralaidumas

Aprašymas:

 

Biologinis mikroskopas Olympus CX31 su  šviesolaidine pašvietimo sistema KL1500LCD150W ir fotokamera. Optinis mikroskopas yra prietaisas, sukuriantis mažų objektų padidintą vaizdą. Naudojant optinės mikroskopijos metodus, galima nustatyti mažų objektų formą, matmenis ar sandarą. Optiniu mikroskopu galima pamatyti struktūros elementus, tarp kurių atstumas ≥ 0,25 µm.

 

 

Techninė specifikacija:

 

Aplinkos temperatūra nuo +5 iki 40oC. Objektyvų skaičius – 3. Okuliaras 10x20. 40,100,400 X didinimas. Šviesos šaltinis. Fotokamera.

 

Taikymo sritys: Mikroskopas naudojamas pramonėje bei tyrimuose analizuojant mėginius. Moksle – ugdant žinias.

Raktažodžiai: Mikroskopija, begalinio tubuso optinė sistema, binokuliaras, halogeninis apšvietimas, okuliarai, objektyvai.

Aprašymas:

Tiriamosiose laboratorijose rotaciniai garintuvai su prijungta vakuumo sistema naudojami efektyviam tirpiklių išgarinimui ir regeneravimui švelniomis sąlygomis. Aukštas šių garintuvų našumas išgaunamas žemo slėgio ir kolbos sukimo dėka. Kolbos sukimasis dirbtinai padidina garuojančio skysčio paviršiaus plotą ir nuslopina burbuliavimą, tuo tarpu žemas slėgis ženkliai sumažina skysčio virimo temperatūrą.

Techninė specifikacija:

Organinių tirpiklių išskyrimo iš tirpalų įrangą sudaro rotacinis tirpiklių garintuvas ir vakuumo sistema.

Taikymo sritys: Įranga naudojama organinių tirpiklių išskyrimui iš mažos molekulinės masės arba polimerinių medžiagų tirpalų, išgaunant kietos būsenos medžiagą. Naudojamų tirpiklių virimo temperatūra gali būti ribose nuo 40 iki 170 oC.

Raktažodžiai: Organiniai tirpikliai, mažos molekulinės masės tirpalai, polimerinių medžiagų tirpalai, išgarinimas, tirpiklių virimo temperatūra.

Aprašymas:

 

Stendas skirtas odų išdirbimo procesų imitavimui laboratorinėse sąlygose. Naudojant elektroninį valdymo pultą galima užprogramuoti odų išdirbimo procesus, t.y. pirmyn ir atgal pasisukimų trukmes bei greičius; pauzių trukmes; proceso temperatūrą.

 

Techninė specifikacija:

Stendą sudaro sudaro:1) aparatas, kuriuo galima imituoti odų išdirbimo procesus (5 būgneliai, kiekvieno talpa 5l) ir 2) tirpalų kratyklė.

 

Stende yra 5 būgneliai, kiekvieno talpa 5l. Sukimo trukmė nuo 1 min. iki daugelio valandų. Greitis nuo 3 iki 40 aps/min.

 

Taikymo sritys: Stendas skirtas odų išdirbimo procesų imitavimui laboratorinėse sąlygose.

Raktažodžiai: Oda, išdirbimas, būgnai, kratyklė

Aprašymas:

 

Tempimo mašina naudojama medžiagų ir pluoštų mechaninių charakteristikų (stiprumo ribos, takumo ribos, ištįsos, tampros modulio) nustatymui.

 

Techninė specifikacija:

 

Nominali jėga – Fnom 500N. Max jėga, kuri gali būti panaudota 120% Fnom. Ribinė jėga - 150% Fnom. Jėga, kurią pasiekus aparatas sulūžta - 300% Fnom. Ekspoatacijos temperatūra nuo – 20 iki +60oC. Įrangos tipas IP42. Tempimo – gniuždymo greitis 0,1-1500 mm/min.(stebint žmogui). Fiksuojant PC 0,001-1500 mm/min. Programinė įranga.

 

Taikymo sritys: Tekstilinių ir polimerinių medžiagų mechaninių charakteristikų nustatymas.

Raktažodžiai: Tempimas-gniuždymas, apkrova, pailgėjimas, atsparumas tempiant.

Aprašymas:

Medžiagų bioskaidumo matavimo kompleksas

 

Techninė specifikacija:

OxiTop® bioskaidumo matavimo kompleksas (WTW Weilheim, Vokietija), sistemą sudaro 510 ml talpos sandarūs respirometriniai buteliai su dangteliuose įtaisyta elektronine slėgio pasikeitimo fiksavimo sistema ir nuotolinio valdymo pulteliu. Deguonies koncentracijos matavimo intervalas nuo 0 iki 4,0 mg/l.

 

Taikymo sritys: Aerobinis polimerinių medžiagų skaidymas modelinėje skystoje terpėje, medžiagų bioskaidumo nustatymas, biologinio deguonies sunaudojimo vandeninėje terpėje nustatymas.

Raktažodžiai: Bioskaidumas, biocheminis deguonies sunaudojimas, aerobinis bioskaidymas

Aprašymas:

Termostatavimo spinta IKA KS 4000 i control

Techninė specifikacija:

Inkubatorinė purtyklė su temperatūros kontrole. Galimas temperatūrinis intervalas 5-80 ºC. Purtymo judesys apskitiminis (10-500 aps/min). Maksimali termostatinės spintos apkrova 20 kg.

Taikymo sritys: Bioskalumo nustatymui.

Raktažodžiai: termostatas; purtyklė; temperatūros kontrolė; bioskalumas

Aprašymas:

 

Teraommetru yra atliekami konstrukcinių medžiagų elektrinės varžos matavimai kondicinėse sąlygose.

 

Techninė specifikacija:

 

Įtampos matavimo diapazonas nuo 8V iki 10V. Varžos matavimo diapazonas nuo 30 iki 100 Ω.

Matuojamo pavyzdžio matmenys 10x10 cm.

 

Taikymo sritys: Teraommetru galima išmatuoti įvairių medžiagų (metalo, polimerinių plėvelių ir tekstilinių medžiagų) statmenąją ir paviršinę varžas.

Raktažodžiai: Statmenoji varža, paviršinė varža

Aprašymas:

 

Organinių junginių charakterizavimas, fotodegradacijos procesų tyrimas, foto ir terminės polimeracijos tyrimas, terminio poveikio organinėms medžiagoms tyrimas. Kietos, skystos ir dujinės fazės junginių kokybinių ir kiekybinių IR spektrų matavimai.

 

Techninė specifikacija:

 

Sistema sudaryta iš Vertex70 (Bruker) spektrometro, UV šaltinio Omnicure S2000, ATR priedo, priedo leidžiančio patalpinti kietą bandinį horizontalioje padėtyje ir paveikti UV spinduliuote. Spektrometro skanavimo intervalas nuo 8000 iki 350 cm-1, DTGS detektorius, skystu azotu šaldomas MCT detektorius, rezoliucija 0.4 cm-1, Rapid Scan opcija: 68 spektrai/s prie 16 cm-1 rezoliucijos. Reaction Monitoring paketas.

 

Taikymo sritys: Kietos, skystos ir dujinės fazės junginių kokybiniams ir kiekybiniams IR spektriniams matavimams. Pralaidumo spektriniai matavimai temperatūrų diapazone nuo 25°C iki +250°C. Produktų paieška duomenų bazėse. Kokybinė IR spektrinė analizė. Fotodegradacijos procesų tyrimas, foto ir terminės polimerizacijos tyrimas, terminio poveikio organinėms medžiagoms tyrimas.

Raktažodžiai: fotopolimericacija, terminė polimerizacija, infraraudonųjų spindulių spektroskopija, fotostabilumas

Aprašymas:

 

Potenciostatas-galvanostatas μAutolab Type III (Eco Chemie BV, Nyderlandai), jungiamas prie elektrocheminės celės (iki 4 elektrodų). Matmenys: 265×260×100 mm, svoris: 3,6 kg. Kalibruotas pagal ISO9001:2000 standartą.

 

Techninė specifikacija:

 

Potencialo ribos nuo –5 iki +5 V, potencialo rezoliucija 0,003 mV. Srovės ribos nuo 10 nA iki 10 mA. Skenavimo greitis nuo 0,001 iki 10 V/s. Darbinė temperatūra 0–40°C. Programinė įranga NOVA.

 

Taikymo sritys: Elektrocheminiai tyrimai, potenciometrija, voltamperometrija (ciklinė ir linijinė), organinių medžiagų energetinių lygmenų (jonizacijos energijos, giminingumo elektronui) nustatymas.

Raktažodžiai: Elektrochemija, potenciometrija, voltamperometrija, oksidacijos-redukcijos potencialas, jonizacijos energija, giminingumas elektronui.

Aprašymas:

 

Portatyvinis medžiagų lydymosi temperatūros nustatymo prietaisas Electrothermal MEL-TEMP 1302D (Thermo Scientific, JAV). Matmenys: 140×110×230 mm (l×b×h), svoris: 2,2 kg.

 

Techninė specifikacija:

 

200 W kaitinimo elementas, įprastas maitinimo šaltinis (1 fazė, 220–240 V, 50/60 Hz), gyvsidabrio termometras (iki 360°C). Kaitinimo greitis nustatomas rankiniu būdu. Aušinimo/šaldymo funkcijos nėra. Bandinys: smulki/biri medžiaga (milteliai), supresuota stikliniame kapiliare uždaru galu. Kapiliaro storis – ne daugiau 2 mm (išorinis), ilgis – ne mažiau 80 mm, medžiaga užpildoma  iki ~5 mm. Matuojama oro aplinkoje. Stebėjimas vizualinis, paklaida ±1°C. Vienu metu galima tirti iki 3 bandinių.

 

Taikymo sritys: Smulkių (birių) medžiagų lydymosi/skystėjimo temperatūros iki 360°C nustatymas.

Raktažodžiai: Lydymosi taškas, lydymosi temperatūra, lydymosi intervalas, skystėjimo temperatūra, skystėjimo intervalas

Aprašymas:

 

Prietaiso veikimo principas paremtas lazerio spindulio išsklaidyto kampo (difrakcija) matavimais. Mėginio dalelėms praeinant pro matavimo kiuvetę nustatomas išsklaidyto spindulio kampas. Fiksuojama: dalelių dydis, kiekis (koncentracija), dydžio pasiskirstymo kreivė (mėginio granuliometrija), dalelių paviršiaus plotas, polidispersiškumas.

 

Techninė specifikacija:

 

Prietaisas sukomplektuotas su dviem moduliais: Aero - S skirtas sausiems mėginiams (t.y. milteliai, granulės, pudra ir kt. birūs mėginiai), kurių dalelių dydis yra 0.1 µm (100 nm) – 3500 µm (3.5 mm); Hydro EV – skirtas suspensijoms ar  milteliams, kurie gali būti disperguojami vandeninėje terpėje, ir kurių dalelių dydis yra 0.01 µm (10 nm) – 3500 µm (3.5 mm). Priklausomai nuo dalelių dydžio vienam matavimui reikalingas sauso mėginio kiekis svyruoja nuo 0.1 iki 5 g.

 

Taikymo sritys: Suspensijos, emulsijos, miltai ir milteliai, pudra, granulės (pvz. pienas, kava, trąšos, dirvožemis, įv. malimo produktai, molis (smulki frakcija), kristalai, cementas, vaistų gamybos žaliavos ir t.t.).

Raktažodžiai: Dispersijos, dalelių dydis, suspensijos, granuliometrija, polidispersiškumas

Aprašymas:

 

Drėgmės kiekio matavimai įvairaus tipo žaliavose ir produkcijoje nustatant jų kokybę (pvz., drėgmės nustatymas konditeriniuose gaminiuose ir žaliavose užtikrinant gaminio struktūrą ir juslinius rodiklius, nustatant tinkamą vartojimo trukmę)

 

Techninė specifikacija:

 

Drėgnomatis KERN DLB 160-3A. Kaitinimo elemento galia – 400 W

 

Taikymo sritys: Drėgmės matavimai žaliavose arba produkcijoje.

Raktažodžiai: Drėgnomatis, žaliavų kokybė, MVLab

Aprašymas:

Žaliavų kokybės įtakos produkto saugojimo laikui tyrimai (karamelės ir cukraus sirupų redukuojančių medžiagų kiekių nustatymai)

Techninė specifikacija:

Refraktometras DR6300-T,A, Kruess Optronics

Taikymo sritys: Žaliavų kokybės įtakos produkto saugojimo laikui tyrimai (karamelės ir cukraus sirupų redukuojančių medžiagų kiekių nustatymai)

Raktažodžiai: Refraktometras, žaliavų kokybė, MVLab

Aprašymas:

 

FT-IR spektrometras pritaikytas detektuoti ir įvertinti transportuojamas iš termogravimetrinio analizatorius Perkin Elmer TGA4000 dujas, tuo pačiu galintis dirbti visiškai atskirai, autonomiškai matuojant kietus ar skystus bandinius horizontalaus atspindžio (ATR) rėžime.

 

Techninė specifikacija:

 

Spektrometro skanavimo intervalas nuo 600-4000 cm-1, skiriamoji geba 0,5 - 64 cm-1.

 

Taikymo sritys: Organinių junginių charakterizavimas, struktūros analizė. Atitikmenų paieška duomenų bazėje.

Raktažodžiai: FTIR, ATR, FTIR spektroskopija, struktūra

Aprašymas:

 

Žaliavų kokybės tyrimai (pvz., karamelės ir cukraus sirupų redukuojančių medžiagų kiekių nustatymai) Abbemat 200 modelyje yra Peltier elementas, kuris kontroliuoja mėginio temperatūrą nuo 10 iki 60°C.

 

Techninė specifikacija:

 

Refraktometras Abbemat 200, matavimo tikslumas: nD ± 0.0001, skiramoji geba: nD 0.0001, bangos ilgis 589 nm.

 

Taikymo sritys: Drumstų arba labai klampių mėginių matavimas su labai tikslia vidine „Peltier“ temperatūros kontrole.

Raktažodžiai: Refraktometras, žaliavų kokybė, MVLab.

Aprašymas:

 

Terminės analizės įranga skirta medžiagų fazinių virsmų tyrimui

 

Techninė specifikacija:

 

TA Instruments Q2000. Temperatūros intervalas -90 oC to 550 oC, jautrumas 0,2 mW, moduliuotos DSK režimas, tiosioginis Cp matavimas, foto DSK priedas

 

Taikymo sritys: Organinių medžiagų fazinių virsmų tyrimas, cheminių reakcijų kinetikos tyrimas, fotopolimerizacijos kinetikos tyrimas

Raktažodžiai: diferencinė skanuojamoji kalorimetrija, faziniai virsmai, temperatūros pokyis.

Aprašymas:

 

Ekstruderis skirtas poliolefinų, o taip pat ir termoplastinių kompozicijų iš polisacharidų ekstrudavimui. Ekstruzijos metu egzistuoja galimybė dozavimo siurbliu į ekstruduojamą masę tiekti skysčius, pvz. Skystus modifikavimo reagentus.

 

Techninė specifikacija:

 

Variklio galia: 26 kW; našumas: 10 kg/val.; maksimalus sraigto sūkių dažnis: 1200 rpm; kaitinimo zonos: 7.

 

Taikymo sritys: Biopolimerų reaktyvi ekstruzija. Termoplastinių kompozicijų iš polisacharidų ekstrudavimas.

Raktažodžiai: Reaktyvi ekstruzija, termoplastiniai kompozitai, ekstruderis, poliolefinų ekstruzija

Aprašymas:

 

Plėvelės formuojamos iš liejimo tirpalų sukamojo liejimo principu.

 

Techninė specifikacija:

 

Apsisukimų skaičius 0-10000 aps/min, maksimalus bandinio diametras 150 mm.

 

Taikymo sritys: Plėvelų formavimas iš tirpalų.

Raktažodžiai: Plėvelių formavimas, sukamasis liejimas, liejimas iš tirpalų, plėvelė

Aprašymas:

 

Klimatinė kamera skirta sukurti kontroliuojamo klimato sąlygas (reikiamą temperatūrą ir drėgmę). Gali būti naudojama bandinių kondicionavimui prieš įvarius bandymus, pvz. Mechaninių savybių tyrimus.

 

Techninė specifikacija:

 

Temperatūros intervalas nuo 20 °C iki 90 °C, ±0.1 °C; drėgmės intervalas: nuo 20 % iki 95 %, ±1 %.

 

Taikymo sritys: Kontroliuojamo klimato sąlygų sukūrimas

Raktažodžiai: Kontroliuojamas klimatas, temperatūra, drėgmė, klimatinė kamera, bandinių kondicionavimas

Aprašymas:

 

Spektrofotometras skirtas kietų ir skystų medžiagų spalvos charakteristikų nustatymui

 

Techninė specifikacija:

 

Standartinis stebėtojas prie 2° ir 10°; standartiniai šaltiniai C ir D65; spalvų erdvės L*a*b, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Munsell ir spalvų skirtumai

 

 

Taikymo sritys: Kietų ir skystų medžiagų spalvos charakteristikų nustatymas

Raktažodžiai: Spalvos charakteristikos, spalvos koordinatės, spalvų erdvė, spektrofotometras

Aprašymas:

 

Skirta polimerų, tirpių tetrahidrofurane (THF) molekulinių masių (Mn, Mw, Mz) ir polidispersiškumo nustatymui.

 

Techninė specifikacija:

 

Eliuento srauto reguliavimas (0,05-2 ml/min), nustatomas molekulinių masių diapazonas 100-4×106 Da, detektavomas (UV diapazone 200-400 nm, refraktometrinis, šviesos sklaida dideliu ir mažu kampu), eliuento degazavimas. UV spektro registravimas.

 

Taikymo sritys: Polimerų, tirpių tetrahidrofurane molekulinių masių (Mn, Mw, Mz) ir polidispersiškumo nustatymas

Raktažodžiai: Molekulinių sietų chromatografija, polimerų molekulinė masė, gelchromatografija, polidispersiškumas, hidrodinaminis tūris

Aprašymas:

 

Fluorescencinis spektrometras FluoTime300 laikinės skyros fluorescencijos matavimams.

 

Techninė specifikacija:

 

Nuostoviosios fluorescencijos režimas, laikinės skyros režimas, kietų bandinių laikiklis, temperatūros kontrolė. Sužadinimui naudojami diodų lazeriai – 255 nm, 280 nm, 320 nm, 370 nm, 450 nm.

 

Taikymo sritys: Kietų bandinių ir tirpalų fluorescencijos, fosforescencijos spektrų registravimas, emisijos gyvavimo trukmių ir laikinės skyros anizotropijos matavimas

Raktažodžiai: fluorescencija, fosforescencija, gyvavimo trukmė, laikinės skyros anizotropija

Aprašymas:

Bioskaidumo aerobinėmis sąlygomis tyrimo prietaisas yra analizatorius, skirtas įvertinti medžiagų bioskaidumą įmaišant bandinius (biologiškai skaidomus polimerus, organines pramonines atliekas ir t.t.) į dirvožemį ir matuojant išsiskiriančio anglies dioksido masę, kuri susidaro dėl mikrobinio skaidymo dirvožemyje

Techninė specifikacija:

 

Temperatūrinis intervalas: 45 – 65°C; reakcinės kolonos: 6.

 

Taikymo sritys: Medžiagų bioskadumo aerobinėmis sąlygomis įvertinimas pagal CO2 išsiskyrimą.

Raktažodžiai: Bioskaidumas, aerobinės sąlygos, anglies dioksidas, bioskaidus polimeras

Aprašymas:

 

Polimerų charakterizavimo sistema, skirta tirpių dimetilsulfokside (DMSO) biopolimerų molekulinės masės nustatymui. Molekulinė masė nustatoma pagal ištirpusių makromolekulių hidrodinaminį tūrį, t.y. pagal jų pasiskirtymą. Vidurkiniai molekulinės masės dydžiai bei polidispersiškumo indeksas apskaičiuojami programa OmniSec 4.7.

 

Techninė specifikacija:

 

Refrakcijos indekso ir šviesos lūžio rodiklių detektoriai, tirpiklis DMSO, molekulinės masės intervalas: 10000-4000000 Da.

 

Taikymo sritys: Polimerų, tirpių dimetilsulfokside molekulinių masių (Mn, Mw, Mz) ir polidispersiškumo nustatymas.

Raktažodžiai: Gelchromatografija, molekulinė masė, polidispersiškumas, hidrodinaminis tūris, molekulinių sietų chromatografas

Aprašymas:

 

Spektrometras pritaikytas matuoti birius kietus bandinius ir plėveles pralaidumo rėžime, bei skystus ar kietus bandinius horizontalaus atspindžio (ATR) rėžime. Pralaidumo matavimas atliekamas ruošiant biraus bandinio ir KBr tabletę.

 

Techninė specifikacija:

 

Pralaidumo spektro registravimo diapazonas 10 000-200 cm-1, horizontalaus daugkartinio atspindžio IR spektro registravimas 4000-650 cm-1 ribose.

 

Taikymo sritys: Neorganinių, organinių junginių, polimerų FT-IR spektrų registravimas

Raktažodžiai: FTIR, HATR, pralaidumas, atspindys, struktūra, spektroskopija

Aprašymas:

 

Laboratorinis reaktorius skirtas polisacharidų modifikavimui tiek sausu, tiek drėgnu būdu.

 

Techninė specifikacija:

 

Tūris – 5 l; pripildymo kiekis: 30-70 % tūrio; darbinis slėgis -1 – 10 bar, sūkių skaičius 50 – 243 min-1.

 

Taikymo sritys: Polisacharidų modifikavimas,.

Raktažodžiai: reaktorius, modifikavimas, modifikacija, sintezė, cheminė reakcija

Aprašymas:

 

Diferencinės mechaninės polimerų analizės sistema skirta tirti kietųjų medžiagų dinamines mechanines savybes mechaniškai sukeliant  deformaciją ar įtempimą.

 

Techninė specifikacija:

 

Temperatūrinis intervalas 20 – 500 ⁰C, tikslumas ±0,05 ⁰C

 

Taikymo sritys: Polimerinių kietų medžiagų dinaminių mechaninių savybių analizė.

Raktažodžiai: polimerai, mechaninės savybės, dinaminės savybės, deformacija

Aprašymas:

 

„K Hand Coater“ plėvelių liejimo sistema suteikia paprastą, bet veiksmingą dažų, spausdinimo rašalo, lako, klijų ir kitų paviršiaus dangų formavimą ant daugelio pagrindų, įskaitant popierių, kartoną, plastikines plėveles, foliją, metalines ar stiklo plokštes, medieną ir t.t. Dangos formavimui naudojami plieniniai stypai su identiškos formos grioveliais, kurie tiksliai kontroliuoja šlapios dangos storį.

 

Techninė specifikacija:

 

Plieniniais strypais formuojamos šlapios dangos storis – 6 μm, 24 μm, 50 μm, 80 μm, 100 μm, 150 μm, 200 μm, 400 μm.

 

Taikymo sritys: Dangų iš elmulsijų formavimas ant įvairių paviršių.

Raktažodžiai: dangos formavimas, emulsija, dangos storis, plieninis strypas, paviršius

Aprašymas:

 

VIS spektrometras T60 skirtas tirpalų ar suspencijų šviesios sugerties arba pralaidumo matavimui

 

Techninė specifikacija:

 

Matavimo ribos 325 – 1100 nm

 

Taikymo sritys: Tirpalų ir suspencijų adorbcijos arba pralaidumo spektrų ragistravimas.

Raktažodžiai: VIS, spektras, šviesos pralaidumas, šviesos sugertis

Aprašymas:

 

Filtravimo aparatas skirtas „siurbti“ vandenį iš suspencijos. Jis susideda iš dviejų elektrodų, išdėstytų standartiniu intervalu nuo piltuvo. Laikas, per kurį vandens srovė praeina tarp šių dviejų elektrodų vadinamas kapiliarinio siurbimo laiku. Kapiliarinio siurbimo sukuriamos jėga bandymas nepriklauso nuo suspencijos kiekio. Vandens prasiskverbimo pro filtravimo popierių sparta skiriasi priklausomai nuo suspencijos koncentracijos ir filtrato, kuris susidaro filtravimo popieriaus kapiliaruose, būklės.

 

Taikymo sritys: Suspencijų filtravimas, dalelių iš suspencijų atskyrimas.

Raktažodžiai: kapiliarinis nusiurbimas, filtravimas, filtravimo aparatas, suspencija

Aprašymas:

Dujų chromatografija - viena iš labiausiai paplitusių lakių organinių junginių išskirimo ir identifikavimo technika. Dominančios organinės medžiagos ar jų mišiniai ištirpinami pasirinktame organiniame tirpiklyje ir po to inžektuojami į dujų chromatografą kur analitinės kolonėlės pagalba yra išskiriami laike ir detektuojami dedikuotu detektoriumi. Galima kokybinė ir kiekybinė analizė.

Techninė specifikacija:

Dujų chromatografas sukomplektuotas su automatine mėginių įvedimo sistema, dviem inžektoriais (standartinis ir programuojamos temperatūros) bei dviem detektoriais (liepsnos jonizacijos FID ir selektyvus fosforo sieros detektorius PFPD). Naudojama analitinė kolonėlė 30 m x 0,32 ID 0,25 dF 100% dimetilpolisiloksanas. Galima identifikuoti organinius junginius, kurių koncentracija mėginiuose siekia 100 ppm.

Taikymo sritys: Organinių junginių analizė kiekybinė ir kokybinė analizė. Naftos produktų nutekamuosiuose vandenyse priklausomybės nuo technologinio proceso parametrų tyrimai skirtingose gamybos stadijose Naftos produktų paviršiniuose, gruntiniuose, nutekamuosiuose vandenyse tyrimai esant skirtingam krovos intensyvumui

Raktažodžiai: Organiniai jungniai, naftos produktai, nutekamieji vandenys, chromotografinė įranga, MVLab

Aprašymas:

 

Naujų organinių junginių, polivinilacetatinių dispersijų (PVAD) ir karbamido-formaldehidinių dervų (KFD) sintezė.

 

Techninė specifikacija:

 

Laboratorinis reaktorius su kaitinimo ir vakuumavimo įranga naujų junginių sintezei. Reaktoriaus talpa iki 2 L. Temperatūrinis intervalas: 25-150 oC. Automatinis reakcijos mišinio temperatūros palaikymas. Nuotolinis reakcijos mišinio maišymo parametrų keitimas.

 

Taikymo sritys: Naujų organinių junginių sintezė.

Raktažodžiai: Reaktorius, sintezė, dervos, organiniai junginiai MVLab

Aprašymas:

Aerozolio nefelometro veikimas pagrįstas lazerio šviesos sklaida keičiantis aerozolio dalelių koncentracijai. Oras į analizatorių patenka savitaka - konstrukcijoje nėra jokių judamų dalių. Gali būti panaudojamas asmeninės ekspozicijos aerozolio dalelėmis darbo aplinkos ore nustatymui (pritvirtinus prie darbuotojo ir vėliau išanalizavus surinktus duomenis galima nustatyti darbuotojo ekspoziciją aerozolio dalelėmis darbo aplinkoje).

Techninė specifikacija:

Aerozolio concentracijos matavimo ribos - 0,001 iki 400,0 mg/m3. Dalelių dydžio intervalas maksimaliam tikslumui - 0,1 iki 10 µm.

Taikymo sritys: Asmeninės ekspozicijos aerozolio dalelėmis darbo aplinkos ore nustatymas.

Raktažodžiai: Nefelometras, aerozolio dalelės

Techninė specifikacija:

 

Temperatūrų diapazonas nuo 0 ° C iki 60 ° C; talpa 50 l; temperatūros pokytis per tam tikrą laiką ± 0,1 °C (esant 25 ° C); temperatūros vienodumas kameroje ± 0,5 ° C (esant 25 °C); išorinėse plieninėse duryse yra platus stiklo langas, leidžiantis stebėti medžiagas tyrimo metu; 3.1 saugos klasė: dvigubi skaitmeniniai temperatūros ribotuvai ir papildomas skysčio plėtimosi ribotuvas.

 

Taikymo sritys: Mikrobiologinių bandinių inkubavimas

Raktažodžiai: Mikrobiologinių bandinių inkubavimas

Aprašymas:

FT-IR spektrometras su RAMAN moduliu

Techninė specifikacija:

Matavimai vakuume iki 3,5 mbar. Tiriamas bangų diapazonas 8000-50 cm-1. Signalo:triukšmo santykis-8500:1. Skiriamoji geba: >0,18 cm-1. Bangos ilgio tikslumas <0,01 cm-1 (prie 2000 cm-1). Priedai skirti pralaidumo matavimams. Priedai skirti visiško šviesos atspindžio spektriniams matravimams. Junginio struktūros paieška pagal spektrą duomenų bazėse. Priedas matuoti IR pralaidumo spektrams temperatūrų diapazone nuo -190 iki +250°C. Modulis RAMANO spektriniams tyrimams. Lazeris 1064 nm, galingumas 0,5 W. Skiriamoji geba RAMANUI >0,5 cm-1. Galimybė atlikti 3D mėginio skanavimą.

Taikymo sritys: Kietos, skystos ir dujinės fazės junginių kokybiniams ir kiekybiniams IR spektriniams matavimams. Pralaidumo spektriniai matavimai temperatūrų diapazone nuo -190 iki +250°C. Produktų paieška duomenų bazėse. Kietų ir skystų junginių RAMANO spektrų matavimai. 3D mėginio RAMANO skenavimas. Kokybinė RAMANO ir IR spektrinė analizė.

Raktažodžiai: IR, FT-IR, MID-IR, FAR-IR, RAMAN, Spectral date base, kintamos temperatūros IR

Aprašymas:

Rentgeno difraktometras skirtas miltelinio tipo medžiagų ir sluoksnių tyrimams ADVANCE D 8

Techninė specifikacija:

Vertikalus goniometras, q/2q arba q/q geometrija. Matavimo kampų diapazonas: –110° < 2q ≤168°. Mažiausias matavimo žingsnis 0.0001°. Instrumentas suderintas ± 0.01° 2q pagal NIST SRM 1976a standartą. Maksimalus kampinis greitis 20°/s. Scinciliacinis taškinis detektorius su grafito monochromatoriumi, arba 1-D detektorius LYNXEYE su Ni-filtru.

Taikymo sritys: Bendros paskirties, didelės skiriamosios gebos, automatinis rentgeno spindulių difraktometras kartu su valdymo, matavimo ir duomenų apdorojimo programine įranga tinkamas visų tipų medžiagoms: skysčiams, plonoms dangoms, milteliniams ir plokštiems kristaliniams bandiniams tirti: • Kokybinei ir kiekybinei cheminių junginių analizei; • Ab-initio cheminių junginių kristalų struktūrai nustatyti ir patikslinti; • Medžiagų mikrostruktūros analizei ; • Rentgeno difrakciniams matavimams esant slystančio kampo fokusuotei (GID); • Rentgeno difrakciniams matavimams aukštose temperatūrose – nuo kambario temperatūros iki 1600 C.

Raktažodžiai: Rentgenodifrakcinė analizė

Aprašymas:

 

Priedas-UV Vis spektrometras Lambda 35 suderintas su FT-IR skirtas neorganinių, organinių junginių, polimerų tirpalų elektroninių spektrų registravimui. Kietų bandinių paviršiaus atspindžio ar pralaidumo spektro registravimas.

 

Techninė specifikacija:

 

Spektro registravimas 200-1100 nm srityje.

 

Taikymo sritys: Neorganinių, organinių junginių, polimerų tirpalų elektroninių spektrų registravimas. Kietų bandinių paviršiaus atspindžio ar pralaidumo spektro registravimas.

Raktažodžiai: Šviesos adsorbcija, šviesos laidumas, UV/VIS spektras, paviršiaus atspindys, paviršiaus pralaidumas

Aprašymas:

 

Fluorescencinis spektrometras FLS980 (Edinburgh instruments) Nuostoviosios fluorescencijos režimas, laikinės skyros režimas, impulsinis nanosekundinis žadinimo šaltinis, impulsinis mikrosekundinis žadinimo šaltinis, diuaro indas matavimams žemoje temperatūroje, kietų bandinių laikiklis, integruojanti sfera.

 

Techninė specifikacija:

 

Bandinių sužadinimui naudojama 450 W ksenono arkinio išlydžio lempa, kuri monochromatoriaus deka gali keisti sužadinimo bangos ilgį 230 – 1000 nm diapazone. Detektorius gali fiksuoti emisiją 200 – 870 nm diapoazone.

 

Taikymo sritys: Fluorescencijos, fosforescencijos spektrų registravimas, emisijos gyvavimo trukmių matavimas. Kietų bandinių ir tirpalų kvantinės išeigos matavimas.

Raktažodžiai: fluorescencija, fosforescencija, kvantinė išeiga, gyvavimo trukmė

Aprašymas:

Dujinių teršalų ir dalelių integruotas koncentracijų matuoklis skirtas oro kokybės parametrų monitoringui. Anglies monoksido, anglies dioksido, azoto dioksido, ozono, lakių organinių junginių, aerozolio dalelių koncentracijų nustatymas aplinkos ir patalpų ore. Oro srautas paskirstomas ir traukiamas per skirtingas matavimo celes ir fiksuojamos išmatuotos vertės (matavimo intervalas 2 min).

Techninė specifikacija:

Dujinio teršalo pavadinimas - matavimo ribos, mažiausia aptikimo riba. CO2 - 0-2000 ppm, 6 ppm. CO - 0-100 ppm, 0,2 ppm. NO2 - 0-0,2 ppm, 0,001 ppm. LOJ - 0-20 ppm, 0,01 ppm. O3 - 0-0,5 ppm, 0,001 ppm. Dalelių skaitiklis - 8 kanalai nuo 0,3 iki 10,0 µm.

Taikymo sritys: Anglies monoksido, anglies dioksido, azoto dioksido, ozono, lakių organinių junginių, aerozolio dalelių koncentracijų nustatymas aplinkos ir patalpų ore.

Raktažodžiai: Anglies monoksidas, anglies dioksidas, azoto dioksidas, ozonas, LOJ, KD

Aprašymas:

 

Rotacinis viskozimetras RCO2-R skirtas dinaminei klampai matuoti. Jis matuoja sukimo momentą, kurio reikia į klampų skystį pamerktam verpstui sukti. Verpstą per kalibruotą spyruoklę suka sinchroninis variklis. Kuo klampesnis skystis, tuo labiau įsitempia (susisuka) spyruoklė. Spyruoklės susisukimo laipsnį parodo aparato skaitmeninis ekranas. Naudojant įvairaus dydžio ir pavidalo verpstus, taip pat sukant juos skirtingu greičiu, galima nustatyti labai skirtingo klampumo skysčių klampą.

 

Techninė specifikacija:

 

Klampos ribos: 250-3300000 mPa; tikslumas ±1% ir atsikartojamumas ±0.2%. Sukimo greičiai: 0,3, 0,5, 0,6, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 50, 60, 100, 200 rpm. Temperatūrinis intervalas: -15 – 180 °C. Verpstai: TR8, TR9, TR10, TR11

 

 

Taikymo sritys: Skysčio dinaminės klampos matavimai.

Raktažodžiai: viskozimetras, dinaminė klampa, rotacinis, klampa, verpstas

Aprašymas:

Polimerų elektrohidrodinaminio apdorojimo įrenginys yra skirtas formuoti polimerines (galima naudoti skirtingo pobūdžio polimerus) nano ir mikro struktūras.

Techninė specifikacija:

Polimerų elektrohidrodinaminio apdorojimo įrenginio techninė specifikacija: įtampa 1-50 kV, temperatūra 20-40 oC, santykinė drėgmė 20-80%, polimero tiekimo debitas 0.001-10 ml/h.

Taikymo sritys: Polimerinių nano ir mikro struktūrų formavimas.

Raktažodžiai: Polimerai, elektrohidrodinaminis apdorojimas, nano ir mikro struktūros.

Aprašymas:

 

Laboratorinis dviejų sraigtų ekstruderis ZE 12 HMI (Tree-tec, Šveicarija) su 8 individualiai kontroliuojamomis temperatūros zonomis. Sraigtų diametras 12 mm, L/D santykis 40:1, darbinė temperatūra 20-400°C, maksimalus slėgis 150 Bar, našumas nuo 50 g/val iki 2,5 kg/val.

 

Aprašymas:

Spektrofotometras nuostoviosios fluorescencijos ir fosforescencijos matavimams.

Techninė specifikacija:

 

Sužadinimo spinduliuotės bangų ilgis: 200-800 nm. Emisijos bangų ilgis: 200-900 nm. Skenavimo greitis: 10-1500 nm/min. Plyšio plotis: sužadinimo spinduliuotės 2,5 – 15 nm; emisijos 2,5 – 20 nm. Peltier temperatūros kontrolė. Termostatuojamas bandinio laikiklis. Kietų bandinių laikiklis. Biokinetinių matavimų, optinio pluošto priedai.

 

Taikymo sritys: Tirpalų ir kietų bandinių nuostoviosios fluorescencijos ir fosforescencijos spektrų registravimas, poliarizacijos tyrimai.

Raktažodžiai: Fluorescencija, fosforescencija, spektrai.

Aprašymas:

 

Purkštuvinėje džiovykloje Buchi Nano Spray Dryer B-90 iš stabilių suspensijų ultragarsinio, pjezoelektrinio aktyvatoriaus darbo dėka gaunamos sausos medžiagos dalelės.

 

Techninė specifikacija:

 

Džiovinimo dujų srautas 80-160 l/min. Maksimali darbinė temperatūra 120 °C. Purškiamo tirpalo tūris 1-20 ml ribose. Medžiagos dalelės surenkamos ant elektrostatinio kolektoriaus. Purškimo galvučių skersmuo – 4 μm, 5 μm ir 7 μm. Terpė – vanduo ir organiniai tirpikliai.

 

Taikymo sritys: Kietų medžiagos dalelių iš stabilių suspensijų gavimas

Raktažodžiai: purkštuvinė džiovykla, džiovinimas, purškimas

Aprašymas:

Aerozolio nanodalelių dispersinės sudėties nustatymas realiame laike (10 – 420 nm). Nanoscan SMPS veikimo principas paremtas isoproponolio veikimo principu kondensaciniu dalelių skaitikliu ir radialiniu DMA dalelėms suskirstyti į 13 kanalų nuo 10 iki 420 nm. 

Techninė specifikacija:

Darbo režimai: Skenuojantis - dalelių pasiskirstymas visame matavimo intervale (60s), Norimo dydžio dalelių monitoringas (1s). Matavimo intervalas - 10 iki 420 nm. Dalelių koncentracija - 100 iki 1000000 dalelių/cm3.

Taikymo sritys: Aerozolio nanodalelių dispersinės sudėties nustatymas darbo aplinkos bei lauko ore, nanotechnologijų/nanodalelių tyrimai, degimo procesų tyrimai.

Raktažodžiai: Aerozolio nanodalelės

Aprašymas:

Kjeldalio metodas pripažįstamas kaip tiksliausias, nustatant bendrąjį azotinių junginių kiekį kietuose ir skystuose mėginiuose. Pagrįstas tiriamo organinio junginio mineralizavimu koncentruotoje sieros rūgštyje šios rūgšties virimo temperatūroje. Tiriama medžiaga oksiduojasi iki anglies dioksido ir vandens, o joje esantis azotas išsiskiria kaip amoniakas, kuris sieros rūgšties aplinkoje sudaro amonio druską.

Techninė specifikacija:

Nustatymo ribos – iki 1 mg Kjeldalio azoto tiriamajame bandinyje. Geriausi rezultatai gaunami, kai mėginyje yra 10-15 mg amonio azoto.

Taikymo sritys: Kjeldalio metodu – pagrįstas azoto kiekio nustatymas vandeniniuose tirpaluose

Raktažodžiai: Azoto kiekio nustatymas

Aprašymas:

 

DSK tipas – dviejų atskirų krosnelių sistema, kai tiesiai matuojamas šilumos srauto skirtumas tarp tų dviejų krosnelių. Matavimo principas – galios kompensacija, kai šilumos energijos srautas matuojamas tiesiogiai, be perskaičiavimo (konversijos). Krosnelė sudaryta iš platinos lydinio, leidžiančio deguonies atsmosferoje kaitinti virš 600 °C.

 

Techninė specifikacija:

 

Temperatūrinis intervalas nuo -70 ºC iki +600 ºC, naudojant recirkuliacinį aušintuvą. Temperatūrinis tikslumas – 0,05 ºC. Temperatūrinis atkartojamumas – 0,008 ºC. Kontroliuojamas temperatūros kilimo intervalas 0,01-750 ºC/min. Kontroliuojamas temperatūros aušinimo intervalas 0,01-750 ºC/min.

 

 

Taikymo sritys: Organinių medžiagų fazinių virsmų tyrimas. Stiklėjimo, lydymosi, kristalizacijos, minkštėjimo temperatūrų nustatymas. Oksidacijos proceso tyrimas. Kristališkumo nustatymas. Cheminių reakcijų kinetikos tyrimas.

Raktažodžiai: Diferencinė skenuojanti kalorimetrija, DSK, DSC, lydymosi temperatūra, kristalizacijos temperatūra, stiklėjimo temperatūra, moduliuota DSK

Aprašymas:

Akustinis žemų dažnių spektrometras

Techninė specifikacija:

Darbinis dažnių diapazonas 4-80 kHz, matavimo trukmė 10 s

Taikymo sritys: Poringų sistemų struktūros tyrimas

Raktažodžiai: akustinis prietaisas

Aprašymas:

Įranga Helix laboratorinė superkrizinės ekstrakcijos

Techninė specifikacija:

Laboratorinė (50mL, 500mL) superkrizinės ekstrakcijos įranga su galimybė naudoti seperatorius bei papildomą tirpiklį.

Taikymo sritys: Superkrizinė ekstrakcija

Raktažodžiai: Superkrizinė ekstrakcija

Aprašymas:

Ekstraktorius fexIKA vario control. KH501.326471

Techninė specifikacija:

Ekstrakcinės celės: 4; tūris: 200 ml; darbinis tūris: 4 x 100 ml; maksimali kaitinimo temperatūra: 200 °C.

Taikymo sritys: Ekstrakcija

Raktažodžiai: Ekstrakcija

Aprašymas:

Šaldiklis gilaus šaldymo Platilab 110 H

Techninė specifikacija:

temp. diapazonas -40C-90C; darbinis tūris 110 l

Taikymo sritys: mikroorganizmų ilgalaikis saugojimas

Raktažodžiai: mikroorganizmų laikymas

Aprašymas:

Fermentatavimo sistema BioFlo 110

Techninė specifikacija:

tūris 3,0 l, darbinis tūris 0,8-2,2 l, maišymas, 200-240 V, CO2 dujos

Taikymo sritys: Mikroorganizmų kultivavimas

Raktažodžiai: fermentacija

Aprašymas:

Spiralinė maišyklė DIOSNA SP 24 F

Techninė specifikacija:

Našumas 24 kg, darbinis tūris 45 l

Taikymo sritys: tešlos maišymas

Raktažodžiai: tešlos maišymas

Aprašymas:

Chromatografas skystinis

Techninė specifikacija:

Junginių chromatografinis išskirstymas. Maksimalus darbinis slėgis iki 5000 psi, maksimalus eliuentų srautas iki 10 ml/min, UV registravimo ribos 190-500 nm.

Taikymo sritys: Kiekybinė atskirų junginių analizė mišinyje.

Raktažodžiai: skysčių chromatografija

Aprašymas:

Kietumo matuoklis elastomerams pagal Šorą; Manual shore test stand SAUTER TI-AO

Techninė specifikacija:

Bandinio maksimalūs matmenys 60×60×15 mm, bei neviršyti 0,25 kg. Matavimai atliekami stabilioje aplinkoje, nesant vibracijai, bandymo atlikimo greitis spaudžiant neturėtų būti didesnis kaip 3,2 mm/s.

Taikymo sritys: Elastomerų kietumo nustatymui pagal Šorą. Mechaninių savybių nustatymas.

Raktažodžiai: Kietumo nustatymas; kietmatis; durometras; kietumo matuoklis; Šoras

Paslaugų rezultatai (171)

Raktažodžiai: Mikrobiologiniai tyrimai, modelinės maisto sistemos

Raktažodžiai: Fermentų aktyvumas, nustatymas, spektrofotometrinis metodas

Raktažodžiai: Gyvūninės kilmės pakaitalai, žuvies produktai

Raktažodžiai: Anaerobiniai mikroorganizmai, maisto produktai

Raktažodžiai: Technologiniai alaus ir panašių gėrimų gamybos tyrimai

Raktažodžiai: maitinimo produktai, mitybinė vertė, cheminė sudėtis

Raktažodžiai: maitinimo produktai, kokybė, sudėtinių produkto dalių pokyčiai, technologija

Raktažodžiai: antimikrobiniai bioproduktai, biologinės taršos mažinimas, maisto produktai, gaivieji gėrimai, funkcionalumo didinimas, saugesnių procesų vystymas; bioplovikliai

Raktažodžiai: grūdų produktai, fermentų kompozicijos, mikroorganizmai, priedai, kokybės gerinimas, gamybos efektyvumo didinimas

Raktažodžiai: grūdai, kokybės vertinimas

Aprašymas: Vykdomas ekologiškai švarių odų išdirbimo technologijų kūrimas ir tobulinimas.

Raktažodžiai: Odų konservavimas, paruošiamieji odų išdirbimo procesai.

Aprašymas: Augalinės kilmės vertingų komponentų paaudojimas maisto produktų maistingumo didinimui galimybių tyrimai

Raktažodžiai: kepiniai, naujos technologijos, rekomendacijos

Aprašymas: Augalinės žaliavos sudėties komponentų, turinčių įtakos augalinių produktų, tokių kaip duona ir fermentuotų grūdų gėrimai, kokybei ir maistinei vertei, analizė. Skaidulinių medžiagų priedų ir kiekių, fermentų ir jų kompozicijų parinkimas bei pritaikymas šių produktų vertei padidinti. Technologinių operacijų ir parametrų parinkimas tokių aukštesnės vertės produktų gamybai ir kokybei užtikrinti.

Raktažodžiai: Kepiniai, gėrimai, skaidulinės medžiagos, oligosacharidai, technologijos

Aprašymas: Paslauga skirta tirti įvairių polimerinių kompozitų sudėtį, bei charakterizuoti armuojančias ir matricos medžiagas, bei įvertinti jų technologines savybes.

Raktažodžiai: Polimeriniai kompozitai

Aprašymas: Paslauga skirta tirti įvairių biopolimerinių nanomedžiagų panaudojimo pakuočių gamyboje galimybes, bei kurti pakuotes su funkcinėmis nanomedžiagomis iš biopolimerų.

Raktažodžiai: Biopolimerai, nanomedžiagos, pakuotės

Aprašymas: Paslauga skirta tobulinti sveiko ir saugaus maisto gamybos technologijas, bei tobulinti ar kurti naujus saugaus ir sveiko maisto produktus, panaudojant nanodydžio polisacharidus.

Raktažodžiai: Biopolimerai, cheminis, fizikinis ir mechaninis modifikavimas

Aprašymas: Paslauga skirta tirti sveiko ir saugaus maisto komponentus, bei tobulinti maisto gamybos technologijas

Raktažodžiai: Biopolimerai, cheminis, fizikinis ir mechaninis modifikavimas

Aprašymas: Paslauga skirta tirti ir maisto pramonėje pritaikyti gamtines bioaktyvias medžiagas, padidinačias maisto saugą.

Raktažodžiai: Biopolimerai, bioaktyvios savybės

Aprašymas: Vykdoma sorbentų, skirtų baltymų chromatografijai, sintezė.

Raktažodžiai: Sorbentai, chromatografija

Aprašymas: Vykdomas polimerų molekulinių masių charakterizavimas

Raktažodžiai: molekulinės masės, polidispersiškumas, molekulinių sietų chromatografija

Aprašymas: Vykdoma organinių puslaidininkių ir kitų elektroaktyvių medžiagų sintezė ir charakterizavimas

Raktažodžiai: Organinė sintezė, elektroaktyvios medžiagos

Aprašymas: Vykdomi savaiminės ir fotoinicijuotos polimerizacijos procesų tyrimai ir analizė

Raktažodžiai: polimerizacija, kinetika, fotoiniciatoriai

Aprašymas: Vykdomas organinių šviesos diodų prototipų formavimas

Raktažodžiai: organiniai šviesos diodai

Raktažodžiai: priedai, silikatinės medžiagos, modifikuotos rišamosios medžiagos, stiklas, pramoniniai sorbentai, gamybos technologijos.

Raktažodžiai: inovatyvūs produktai, statybinių medžiagų ir stiklo pramonė

Aprašymas: Atliekų susidarymo prognostiniai modeliai yra reikalingi tam, kad būtų galima numatyti kiek ir kokių atliekų susidarys ateityje ir tuo pačiu planuoti atliekų tvarkymo įmonių veiklą, įskaitant jų pajamas bei poveikį aplinkai. Tokie modeliai, tiksliau prognozių metodikos, kuriamos išvedant atliekų kiekių matematines priklausomybes nuo regiono socialinių, ekonominių ir gamtinių rodiklių.

Raktažodžiai: Komunalinės atliekos, prognostiniai modeliai

Aprašymas: Surinkus informaciją apie susidarančių atliekų pobūdį ir kiekius konkrečiame regione, yra sudaromi keli alternatyvūs jų sutvarkymo įvairiais būdais (perdirbimo, deginimo, šalinimo sąvartyne) scenarijai, įvertinamas kiekvieno jų ekonomiškumas ir poveikis aplinkai ir rekomenduojamas pats geriausias atliekų tvarkymo variantas.

Raktažodžiai: Komunalinės atliekos, tvarkymo planai

Aprašymas: Tyrimų metu nustatomi svarbiausi technologiniai parametrai įgalinantys suskaičiuoti ir suprojektuoti veikiančią nuotekų valymo įrangą. Biologinio nuotekų valymo metodams nustatomi dumblo sedimentaciniai parametrai, jų priklausomybė nuo apkrovos, teršalų skaidymo efektyvumas ir intensyvumas. Naudojant fizikocheminius metodus nustatomi šių metodų pagrindiniai technologiniai parametrai.

Raktažodžiai: Buitinės nuotekos, specialiosios nuotekos, valymo technologijos

Aprašymas: Atliekamos studijos kurių metu analizuojami pramonės nuotekų specifiniai teršalai (tekstilės ir farmacijos pramonės, naftos pramonės ir kt.), šių teršalų optimaliausi nukenksminimo ir šalinimo metodai. Diegiant technologiją laikomasi darniosios plėtros principų ir strategijos.

Raktažodžiai: vandens valymas, technologijos, galimybių studijos

Aprašymas: Patalpų oras gali būti užterštas įvairiais teršalais, priklausomai nuo patalpų naudojimo pobūdžio. Šie tešalai gali daryti neigiamą įtaką gyventojų ar darbuotojų sveikatai, technologiniam procesui. Atliekami įvairio paskirties patalpų (gyvenamųjų, visuomeninių, gamybinių) oro kokybės tyrimai pagal įvairius parametrus (CO2, CO, NO2, O3, Lakūs organiniai junginiai, kietosios (nano ir mikro) dalelės, biologinis užterštumas. Teikiamos rekomendacijos patalpų oro užterštumo mažinimui.

Raktažodžiai: Aplinkos oras, patalpų oras, oro kokybė, oro užterštumas, mikroklimatas

Aprašymas: Atliekami įvairių oro filtrų filtrinių medžiagų tyrimai: filtravimo efektyvumas dalelių spektre nuo 10 nm iki 10 um, kokybės faktorius, filtrų bazinis svoris ir kt.

Raktažodžiai: Oro fltrai, filtrinės medžiagos

Aprašymas: Visiems ūkinės ir kitokios veiklos objektams galime atlikti poveikio aplinkai vertinimą (PAV) ir strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV), parengdami įvairius aplinkosauginius dokumentus, įskaitant ir taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimus.

Raktažodžiai: Poveikio aplinkai vertinimas, taršos integruota prevencija ir kontrolė

Raktažodžiai: Kinetiniai ir pusiausvyrieji rodikliai, emisijos, įrengimai, inžineriniai skaičiavimai

Raktažodžiai: Separatorius

Raktažodžiai: Fermentinių produktų gamintuvas

Raktažodžiai: Akustinis metodas, poringos maisto sistemos, analizė

Raktažodžiai: Maisto produktai, juslinė analizė, priimtinumo įvertinimas, FaceReader programa

Raktažodžiai: Parinkimas, fermentai, augalinės žaliavos perdirbimas

Aprašymas: Testuojami komerciniais patalpų oro gerinimo įrenginiai, paremti dalelių sulaikymu ir lakiųjų organinių junginių skaidymu.

Raktažodžiai: Patalpų oro kokybė, oro gerinimo įrenginiai

Aprašymas: Sudėtinių azoto fosforo kalio trašų gamybai tinkančių komponentų parinkimas ir jų suderinamumo įvertinimas. Atsižvelgiant į žaliavose esanačias maisto medžiagas trąšų balanso sudarymas ir trąšų bandomosios partijos pagaminimas laboratorinėmis sąlygomis bei tokio produkto savybių nustatymas. Įvertinant gautus rezultatus rekomendacijų sudėtinimės NPK trąšoms gaminti pateikimas.

Raktažodžiai: Trąšos, sudėtis, granuliavimas,stipris, granuliometrija

Aprašymas: Sudėtinių skystųjų trašų gamybai tinkančių komponentų parinkimas ir jų tirpumo įvertinimas. Atsižvelgiant į žaliavose esanačias maisto medžiagas trąšų balanso sudarymas ir trąšų bandomosios partijos pagaminimas laboratorinėmis sąlygomis bei tokio produkto savybių nustatymas.

Raktažodžiai: Trąšos, komponentai, stabilumas, pH, klampa, tankis

Aprašymas: Pramonės įmonėse dirbantys inžinerinį išsilavinimą turintys žmonės, kartais keičia darbo vietą , kelia kvalifikaciją, siekia žinių atitinkančių darbo vietos poreikius. Todėl galima suteikti specinių žinių trąšų technologijos srityje.

Raktažodžiai: Trąšos, technologija, norminiai dokumentai

Aprašymas: Įvairių metalų paviršiaus cheminio ir elektrocheminio apdorojimo tyrimai siekiant suteikti reikiamas savybes. Dekoratyvinių, antikorozinių ir specialios paskirties metalinių dangų nusodinimas ir su tuo susiję tyrimai.

Raktažodžiai: Metalų elektrocheminis apdorojimas

Raktažodžiai: Mikroorganizmai, kultivavimo sąlygos, parinkimas (1 bandinys)

Raktažodžiai: Grūdai, kokybės rodikliai, nustatymas, įvertinimas

Raktažodžiai: Batyminės medžiagos, kiekybinė analizė, jonų mainų chromatografija

Raktažodžiai: Baltyminės medžiagos, molekulinė masė, izoelektrinis taškas, elektroforezė, nustatymas

Raktažodžiai: Pieno rūgštis, L/D izomerai, bendras kiekis, nustatymas

Raktažodžiai: Kepiniai, grūdų produktai, kokybės rodikliai, nustatymas, įvertinimas

Raktažodžiai: Duona, miltinė konditerija, bandomasis kepimas

Raktažodžiai: Kepiniai, grūdų produktai, receptūros sudarymas

Raktažodžiai: Dzeta potencialas, elektroakustinis metodas

Raktažodžiai: Krakmolas, kleisterizacija, klampa

Raktažodžiai: Termoplastikai, takumo indeksas

Raktažodžiai: Liofilizavimas

Raktažodžiai: fotoelektroninė spektroskopija, jonizacijos potencialas, elektronų išlaisvinimo darbas, fotoefektas

Raktažodžiai: "Flash" chromatografija, gryninimas, preparatyvinė chromatografija

Raktažodžiai: Molekulinių orbitalių energija, modeliavimas

Raktažodžiai: organiai šviesos diodai, vakuminis garinimas

Raktažodžiai: drėkinimo kampas, paviršinė energija

Raktažodžiai: stiklėjimo temperatūras, lydymasis, kristalizacija, destrukcija, morfologinis stabilumas

Raktažodžiai: polimerizacija, kinetika, fotoiniciatoriai, FTIR ATR

Raktažodžiai: molekulinė masė, cheminė jonizacija, masių spektrometrija

Raktažodžiai: Rentgenodifrakcinė analizė

Raktažodžiai: rentgeno fluorescencinė analizė

Raktažodžiai: mikrokalorimetrija

Raktažodžiai: Rentgenodifrakcinė analizė

Raktažodžiai: rentgeno fluorescencinė analizė

Raktažodžiai: Kaskadinis impaktorius, elektrostatinis klasifikavimas su lazeriniu detektoriumi

Aprašymas: ...

Raktažodžiai: Rentgenostruktūrinė analizė, mono kristalas

Aprašymas: Augalinės kilmės baltyminių medžiagų išskyrimas, išskyrimo sąlygų optimizavimas;kiekkybinė ir kokybinė analizė; panaudojimo maisto pramonėje galimybių tyrimai

Raktažodžiai: baltymų analizė, elektoforezė

Aprašymas: Augalinėje žaliavoje esančių fermentų ir jų inhibitorių aktyvumo nustatymas; jų išskyrimo sąlygų optimizavimas; panaudojimo maisto pramonėje galimybių tyrimai

Raktažodžiai: fermentų aktyvumas, kinetika

Aprašymas: Kai įmonėms ir organizacijoms atsiranda problemų kur padėti kai kurias atliekas, pirmiausia reikia išsiaiškinti, iš kokių frakcijų tos atliekos susideda, kokio dydžio dalelės būdingos toms frakcijoms, kokia tų frakcijų cheminė sudėtis ir cheminės bei fizinės savybės, kiek ir kokių tose frakcijose esti kenksmingų ir naudingų medžiagų ir t.t. Nustačius minėtas charakteristikas toliau galima pasiūlyti tinkamus atliekų sutvarkymo ir nukenksminimo būdus, juos parenkant iš vyraujančios praktikos arba sukuriant KTU laboratorijose.

Raktažodžiai: Komunalinės atliekos, pramoninės atliekos, atliekų sudėtis

Aprašymas: Augalinės žaliavos sudėties komponentų, turinčių įtakos augalinių produktų, tokių kaip duona, miltinės konditerijos konditerijos gaminiai ir kt., kokybei ir gamybos procesų efektyvumui, analizė, jos fermentinių aktyvumų tyrimai. Fermentų parinkimas ir jų kompozicijų sudarymas šių produktų kokybei gerinti ir gamybos procesams intensyvinti.

Raktažodžiai: Fermentų kompozicijos, augaliniai produktai, kokybės gerinimas, gamybos intensyvinimas

Aprašymas: Augalinės žaliavos pagrindinių komponentų, įtakojančių duonos, konditerijos, bioetanolio gamybos procesų efektyvumą, analizė; augalinės žaliavos fermentinių aktyvumų, jų inhibitorių, baltymų viurškinamumo tyrimai.

Raktažodžiai: Bioetanolis, augalinė žaliava, technologijos

Aprašymas: Maisto produktų būdingųjų juslinių savybių ir fizikinių cheminių rodiklių nustatymas. Produktų vertinimas pagal vartotojų juslinės patirties atributus (pakuotę, spalvą, kvapą, skonį, tekstūrą ir kt.) ir jų emocinį poveikį vartotojui. Ryšių tarp produkto juslinio ir emocinio vertinimo parametrų nustatymas. Vartotojų juslinės patirties atributų ir emocinių reakcijų ryšį su vartotojų požiūriu bei elgsenos (pirkti) ketinimais nustatymas. Rekomendacijų vartotojų patirtį atitinkančių maisto produktų kūrimui parengimas.

Raktažodžiai: Maisto produktai, fizikinės cheminės ir juslinės savybės, vartotojų emocijos, metodikų vystymas

Aprašymas: Sukurti bioskaidūs ir efektyvūs nanodalelių flokuliantai (NF) modifikuoto krakmolo, naudojant ,,žaliosios chemijos“ ir polimerų hidrogelių dispergavimo metodus. Naujieji flokuliantai yra miltelių arba koncentruotų pastų pavidalo, padidinto bioskaidumo, flokuliuoja dispersijas esant  plačiam flokuliacijos langui. 

Raktažodžiai: Pramoninės nuotekos, valymo technologijos

Aprašymas: Paslauga skirta medžiagų fotofizikinėms ir fotocheminėms savybėms ištirti. Taip pat siūlomi tyrimai, skirti šių savybių panaudojimui, tiriant sudėtingesnes chemines ar biologines sistemas.

Raktažodžiai: Matavimai, fluorescencija, fosforescencija

Aprašymas: Vykdoma polimerų lydalų, pastų, dažų, plėvelių reologinių savybių tyrimas ir analizė

Raktažodžiai: dinaminė mechaninė terminė analizė, reologija

Aprašymas: Daugeliui atliekų (komunalinių, medicininių, automobilinių ir t.t.) būdingas jų susidarymo ir sudėties sezoninis svyravimas, kas neišvengiamai įtakoja atliekų tvarkymo įmonių veiklą, įskaitant ekonomiškumą ir poveikį aplinkai. Ištyrus atliekų susidarymo ir sudėties sezoninius svyravimus ir juos įvertinus įvairiais matematiniais metodais, toliau galima juos prognozuoti netolimai ir tolimesnei ateičiai ir taip kartu numatyti atliekų tvarkymo įmonių veiklos intensyvumo svyravimus su visomis ekonominėmis ir aplinkosauginėmis pasekmėmis.

Raktažodžiai: Komunalinės atliekos, pramoninės atliekos, atliekų sudėtis

Aprašymas: Sąvartynų kasyba pastaruoju metu tapo svarbiu būdu atgauti produktų ir energijos gamybai reikalingus išteklius ir sumažinti nenaudiojamų sąvartynų poveikį aplinkai. Naudojant atliekų kiekių ir sudėties atbulines prognozes, statistinius duomenis apie sąvartynuose anksčiau pašalintas atliekas, įvertinant atliekų sudūlėjimą bei bandomųjų gręžinių tyrimus, galima nustatyti sąvartyne esančių atliekų sudėtį, kiekius pagal frakcijas (metalo, plastmasių, stiklo, betono ir t.t.) ir tinkamumą produktų bei energijos gamybai bei su tuo susijusias ekonomines ir aplinkosaugines pasekmes.

Raktažodžiai: Komunalinės atliekos, Sąvartynai, antrinės žaliavos

Aprašymas: Nustačius, kad atliekose esama aplinkai pavojingų medžiagų (gyvsidabrio, kitų sunkiųjų metalų, pesticidų ir t.t.) laboratoriniu būdu parenkami įvairūs jų nukenksminimo būdai, tokie kaip oksidacija vandenilio peroksidu ir kitais regentais, oksidacija ozonavimu ar plazminiu metodu, neutralizacija šarmais ar rūgštimis, stabilizavimas keramikoje, betone ar polimeruose, o šiems metodams sukuriami specialūss įrenginiai (prototipai).

Raktažodžiai: Gyvsidabrio atliekos, pavojingos atliekos

Aprašymas: Nustačius, kad atliekose esama aplinkai pavojingų medžiagų (gyvsidabrio, kitų sunkiųjų metalų, pesticidų ir t.t.) laboratoriniu būdu parenkami įvairūs jų nukenksminimo būdai, tokie kaip oksidacija vandenilio peroksidu ir kitais regentais, oksidacija ozonavimu ar plazminiu metodu, neutralizacija šarmais ar rūgštimis, stabilizavimas keramikoje, betone ar polimeruose, o šiems metodams sukuriami specialūss įrenginiai (prototipai).

Raktažodžiai: Atliekų nukensminimas, poveikio aplinkai vertinimas

Aprašymas: Pažangiosios oksidacijos atveju tiriami ozono generavimo ir panaudojimo dinaminiai parametrai. Membraninių metodų atveju modeliuojamos filtruojamo vandens srauto ir koncentrato proporcijos ir būtini tam slėgiai bei regeneracijos parametrai. Tyrimai atliekami atsižvelgiant į konkretų atvejį, t.y. nuotekų teršalų tipą ir kiekį

Raktažodžiai: Membraninis vandens valymas, oksidacinis vandens valymas, plazma

Aprašymas: Teritorijos gali būti užterštos įvairiais teršalais: naftos produktais, sunkiaisiais metalais, pesticidais, tirpikliais ir kt. cheminėmis medžiagomis. Nuo taršos masto, teršalų pobūdžio bei dirvožemio ir grunto tipo priklauso teršalų pasklidimas horizontalia bei vertikalia kryptimis. Nustatomas tašos pobūdis, taršos arealas, ar teršalai pasiekę gruntinį vandenį, taip pat įvertinamos teršalų koncentracijos dirvožemyje bei gruntiniame vandenyje. Priklausomai nuo šių parametrų bei hidrogeologinių vietovės charakteristikų parenkama valymo technologija, apskaičiuojami technologiniai parametrai.

Raktažodžiai: Užterštos teritorijos, naftos produktai, valymo technologijos

Aprašymas: Griežtėjantys reikalavimai emisijos kuro deginimo įrenginiuose reikalauja mažiunti kietųjų dalelių emisiją. Didžioji dalis dalelių degimo procese yra <1 um frakcijoje, tačiau šis aspektas dažnai neįvertinamas tiriant dalelių emisijas. Siekiant tinkamai suprojektuoti ir eksploatuoti išlakų valymo įrenginius, būtina žinoti dalelių dispersinę sudėtį, dažnai ir cheminę sudėtį. Atliekami kietųjų dalelių koncentracijos ir dispersinės sudėties matavimai, su papildoma galimybe išanalizuoti dalelių cheminę sudėtį kiekvienoje dydžio frakjcijoje.

Raktažodžiai: Energetika, kuro deginimas, teršalai

Aprašymas: Pramoniniuose procesuose susidaro įvairaus pobūdžio oro tarša, kuri neigiamai įtakoja žmonių sveikatą, technologinius procesus. Esant sudėtingiems procesams, teršalų analizė yra komplikuota ir ne visuomet nustatoma standartiniais metodais. Pagal procesų pobūdį, parenkami spcifinių teršalų tyrimo metodai, ir pasiūlomos oro užtertumo mažinimo priemonės.

Raktažodžiai: Oro teršalai, pramoniniai procesai, teršalų matavimai, taršos mažinimas

Aprašymas: Elektrinis verpimu iš polimerinio tirpalo yra suformuojami nanopluoštai, kurių skersmuo gali svyruoti nuo 50 iki 500 nm. Šie nanopluoštai pasižymi unikaliomis savybėmis: dideliu paviršiaus ir tūrio santykiu, mažu pagrindiniu svoriu, dideliu poringumu ir mažu porų dydžiu bei sąlyginai vientisu pluošto skersmeniu. Tokios nanopluoštų savybės sudaro prielaidas juos panaudoti specifinese inžinerinėse ir mokslinėse srityse (pvz. filtravimui).

Raktažodžiai: Oro fltrai, filtrinės medžiagos, nanopluoštas

Aprašymas: Pramoniniuose procesuose susidaro įvairaus pobūdžio oro tarša, kuri neigiamai įtakoja žmonių sveikatą, technologinius procesus. Dažni atvejai, kai pagaminti oro tašos mažnimo įrenginiai veikia neefektyviai, kadangi nežinomos teršalų fizinės ir cheminės savybės. Atliekamas oro taršos mažinimo įrenginių (ciklonų, filtrų, skruberių, absorberių, adsorberių ir kt) tyrimas arba naujų įrenginių projektavimas. Galimas sumažinto dydžio įrenginių modeliavimas laboratorijoje.

Raktažodžiai: Oro kokybė, taršos mažinimas

Aprašymas: Patalpų oras gali būti užterštas įvairiais teršalais, priklausomai nuo patalpų naudojimo pobūdžio. Šie tešalai gali daryti neigiamą įtaką gyventojų ar darbuotojų sveikatai, technologiniam procesui. Atliekami įvairio paskirties patalpų (gyvenamųjų, visuomeninių, gamybinių) oro kokybės gernimo įrenginių technolgijų kūrimuiįįskaitant kietųjų dalelių surinkimą inerciniais, filtravimo elektrostatiniais būdais, kvapų ir kitų lakiųjų organinių junginių skaidymą pažangiosios oksidacijos būdais.

Raktažodžiai: Oro tarša, teršalų skaidymas, pažangioji oksidacija, plazma

Aprašymas: "Mikrobiologinio aplinkos komponentų užterštumo vertinimas leidžia nusakyti aplinkos komponentų kokybę, o biotechnologinių aplinkos valymo metodų taikymo metu - valdyti ir kontroliuoti vykstančius procesus. Mikrobiologinio užterštumo vertinimo metodai priklauso nuo tiriamojo aplinkos komponento, užterštumo prigimties ir pobūdžio. Dažniausiai bendram kiekybiniam mikrobiologinio užterštumo įvertinimui taikomi klasikiniai mikrobiologijos metodai. Tai – mėginių išsėjimas į universalias ar specialiąsias mitybines terpes, tiesioginis bakterijų, pirmuonių ar grybų mikroskopavimas, dažytų bakterijų mikroskopavimas kiekybiniam ir kokybiniam jų įvertinimui ir kiti metodai. Kokybinis mikrobiologinio užterštumo vertinimas atliekamas taikant tiesioginį mikroskopavimą, mikroorganizmų kolonijų auginimą specialiose ar diferencinėse terpėse, kitus mikrobiologinius, biocheminius ir molekulinius metodus."

Raktažodžiai: Vandens tarša, oro tarša, mikrobiologinė tarša

Aprašymas: Ūkinės ir kitokios veiklos objektams atliekamas poveikio aplinkai vertinimas (PAV). Taip pat atliekamas technologinio proceso aplinkosauginis vertinimas būvio ciklo vertinimo metodu (BCV). BCV – visuminis požiūris į gaminį ar procesą, kai vertinamas gaminio/proceso poveikis aplinkai per visą jo būvio ciklą, pradedant žaliavų išgavimu, transportavimu, perdirbimu ir baigiant atliekų surinkimu. BCV naudojami tarptautinės standartizacijos organizacijos rengiami ISO 14040 serijos standartai, naudojant programinę įrangą Gabi 4. Gaminio/proceso būvio ciklo analizė duoda visuminį požiūrį į jo poveikį aplinkai ir leidžia priimti sprendimus, kaip gaminti švaresnį produktą. Būvio ciklo duomenų analizė leidžia palyginti tarpusavyje keleto tam pačiam tikslui naudojamų gaminių poveikį aplinkai

Raktažodžiai: Poveikio aplinkai vertinimas, būvio ciklo įvertinimas

Aprašymas: Sudėtinių biriųjų trašų gamybai tinkančių komponentų parinkimas ir jų suderinamumo įvertinimas. Atsižvelgiant į žaliavose esanačias maisto medžiagas trąšų balanso sudarymas ir trąšų bandomosios partijos pagaminimas laboratorinėmis sąlygomis bei tokio produkto savybių nustatymas.

Raktažodžiai: Trąšos, granuliavimas,stipris, granuliometrija

Aprašymas: Įvairiose pramonės šakose (maisto, farmacijos, trąšų) naudojamos granuliuotos medžiagos. Jos gali būti įvairaus dydžio ir formos. Dažnai tokių medžiagų tirpumas, susigulėjimas, stabilumas, džiūvimas ir kt. gali būti reguliuojama padengiant jas tam tikra plėvele. Padengimas vandenyje tirpia plėvele gali būti atliekamas pseudoverdančiame sluoksnyje naudojant granuliatorių -džiovyklą-padengėją.

Raktažodžiai: Granulės, danga

Aprašymas: Pagreitinti įvarių metalų ir jų dangų korozinio atsparumo tyrimai realiose arba sumodeliuotose (savo parametrais panašiose į realias) terpėse. Korozinės terpės Lanželje (Langelier) indekso nustatymas.

Raktažodžiai: Metalų korozija, apsauga nuo korozijos

Aprašymas: Fosforescencija, fluorescencija, emisijos gyvavimo trukmė, tirpalų, kietų bandinių emisijos kvantinė išeiga

Raktažodžiai: Fosforescencija, fluorescencija, emisijos gyvavimo trukmė, tirpalų, kietų bandinių emisijos kvantinė išeiga

Aprašymas: Maisto produktai, be pagrindinės funkcijos – aprūpinti organizmą reikiamomis maistinėmis ir energinėmis medžiagomis, gali stiprinti žmogaus organizmą, veikti profilaktiškai, mažinti susirgimų riziką. Tokie yra funkcionalūs maisto (FM) produktai. Pastaruoju metu daugelyje šalių susiformavo apibendrinta FM produktų samprata: tai – plataus vartojimo kasdien valgomas maistas, kuris, be mitybinės vertės, daro papildomą fiziologinį poveikį žmogaus organizmui (Richardson, 2002; Fernandes-Gines et al., 2005). FM produktų gamyba – sparčiai besivystanti maisto pramonės sritis. Daugelyje šalių jos apimtis nuolat didėja. Pagrindiniai gamintojai – Japonija, JAV, Kanada, Australija, Austrija, Belgija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Nyderlandai, Švedija, Šveicarija, Norvegija ir Didžioji Britanija. JAV pagaminta didžioji dalis FM produktų. FM produktų gamyba – viena iš perspektyviausių maisto pramonės sričių. Augalų eksraktus galima gaminami iš augalų žiedų, vaisių, pumpurų, šaknų, lapų, išspaudų, ir t.t. Paslauga: Išsami litaratūros apžvalga* ir eksperimentų schemos sudarymas Augalinės žaliavos frakcionavimas tradiciniais ekstrakcijos būdais Augalinės žaliavos frakcionavimas aukšto slėgio ekstrakcijos būdais Visų gautų ekstraktų antioksidacinio potencialo įvertinimas Pirminis visų gautų ekstraktų fitocheminės sudėties įvertinimas Gautų rezultatų apibendrinimas, išvadų ir rekomendacijų pateikimas *atsižvelgiant į žaliavą arba ekstrakto savybes. Trukmė ~15 savaičių

Aprašymas: Sukurti bioskaidūs ir efektyvūs nanodalelių flokuliantai (NF) modifikuoto krakmolo, naudojant ,,žaliosios chemijos“ ir polimerų hidrogelių dispergavimo metodus. Naujieji flokuliantai yra miltelių arba koncentruotų pastų pavidalo, padidinto bioskaidumo, flokuliuoja dispersijas esant  plačiam flokuliacijos langui. 

Raktažodžiai: Pramoninės nuotekos, valymo technologijos

Aprašymas: Keičiant išdirbamos produkcijos asortimentą iškyla būtinybė įvertinti naudojamų technologijų tinkamumą. Paslauga skirta vertinti atliekamų procesų tinkamumą pagal gaunamos produkcijos kokybinius rodiklius.

Raktažodžiai: oda, kailis, savybių nustatymas.

Aprašymas: Flokuliantas, skirtas vandens skaidrinimui, pašalina smulkiausias nešvarumų daleles ir kitus teršalus. Katijoninio krakmolo flokuliantai gaminami iš gamtinės žaliavos, naudojant ,,žaliosios chemijos“ metodus beatliekinėje gamyboje. Jie yra didesnio bioskaidumo, efektyvios ir užtikrinančios stabilų dispersijų perdirbimą, medžiagos.

Raktažodžiai: Biopolimerai, flokuliantai

Aprašymas: Išdirbant odas susidaro dideli kiekiai kietų ir skystų atliekų. Paslauga skirta nustatyti odų pramonės atliekų utilizavimo, panaudojimo ar perdirbimo galimybes. Taip pat būtų nustatytos gaunamų produktų savybės.

Raktažodžiai: oda, atliekos, perdirbimas.

Aprašymas: Tyrimai skirti naujiems odų išdirbimo procesams tobulinti, taikant naujas medžiagas bei parenkant įrangą.

Raktažodžiai: oda, kailis, naujos technologijos.

Aprašymas: Mokymo modelio, veikiančio kaip funkcionalus įrankis odos pramonės įmonėje ir pritaikomo žmogiškųjų išteklių procesuose (pvz.: mokymams, veiklos rezultatams valdyti) bei padedančio išlaikyti nuoseklumą įmonės veiklos procesuose diegiant inovatyvias technologijas, sukūrimas.

Raktažodžiai: odų išdirbimas, inovacijos, ugdymas.

Aprašymas: Paslauga skirta tirti įvairių biopolimerinių nanomedžiagų panaudojimo pakuočių gamyboje galimybes, bei kurti pakuotes su funkcinėmis nanomedžiagomis iš biopolimerų.

Raktažodžiai: Biopolimerai, nanomedžiagos, pakuotės

Aprašymas: Paslauga skirta sukurti polimerinių gaminių prototipus iš termoplastinių kompozicijų. Paslaugos teikimo metu sukuriami termoplastiniai bioskaidūs polimeriniai gaminiai, tame tarpe ir gaminiai iš bioplastikų, bei jų prototipai. Suformuojamos termoplastinės kompozicijos, tinkamos bioskaidžius polimerinius gaminius ar bioplastikinius gaminius gaminti naudojant įprastas termoplastinių gaminių formavimo technologijas.

Raktažodžiai: Bioskaidumas, bioplastikai, termoplastikai

Aprašymas: Optimalių sintezės sąlygų ir monomerų parikimas. Polimerų cheminis modifikavimas. Priedų parinkimas siekiant gauti optimalių savybių produktą. Polimerinių medžiagų terminiai tyrimai ir spektrinė analizė.

Raktažodžiai: Polimerai, Sintezė, modifikavimas, terminiai tyrimai, spektrinė analizė

Aprašymas: Paslauga skirta sukurti bioskaidžius ir ekologiškus pramoninius klijus, ypatingai popieriaus ir kartono pramonei, panaudojant žaliavas iš atsinaujinančių šaltinių. Paslaugos teikimo metu sukuriama klijų iš biopolimerų receptūra, bei tokių klijų gamybos technologija.

Raktažodžiai: Klijai, adhezija, biopolimerai

Aprašymas: Paslauga skirta sukurti padidintos mikrobiologinės saugos sveikatinantį geriamąjį vandenį ir jo paruošimo technologiją. Paslaugos teikimo metu sukuriamas nuo antrinės mikrobiologinės taršos apsaugotas, bei žmogaus organizmui naudingomis medžiagomis praturtintas geriamasis vanduo, bei jo paruošimo technologija.

Raktažodžiai: Geriamasis vanduo, mikrobiologinė sauga

Aprašymas: Antimikrobinio preparato kūrimas ir išbandymas grūdų taršos mažinimui ir sveikatingumo didinimui

Raktažodžiai: Antimikrobinis preparatas, grūdų taršos mažinimas

Aprašymas: Paslauga skirta sukurti išmaniąsias ar protingas (pvz. reaguojančias į aplinkos veiksnių pokyčius) pakavimo medžiagas. Paslaugos išdavoje sukuriamas išmaniosios ar protingos pakavimo medžiagos ar pakuotės prototipas.

Raktažodžiai: Išmaniosios ir protingos pakuotės, pakavimo medžiagos

Aprašymas: Paslauga skirta sukurti bioaktyvių savybių (antioksidacinių, antimikrobinių) pakavimo medžiagas, ypatingai maisto produktų pakavimo pramonei. Paslaugos išdavoje sukuriamas aktyvios pakavimo medžiagos ar pakuotės prototipas.

Raktažodžiai: Bioaktyvios savybės, pakavimo medžiagos

Aprašymas: Paslauga skirta medžiagų fotofizikinėms ir fotocheminėms savybėms ištirti. Taip pat siūlomi tyrimai, skirti šių savybių panaudojimui, tiriant sudėtingesnes chemines ar biologines sistemas.

Raktažodžiai: Matavimai, fluorescencija, fosforescencija

Aprašymas: Fermentai vaidina svarbų vaidmenį išdirbant odas. Jų, kaip biokatalizatorių naudojimas šioje srityje, yra šiuolaikinių odų išdirbimo technologijų pagrindas. Tyrimai yra skirti nustatyti naujų fermentų pritaikomumą pagal odos savybių kitimus išdirbimo procesų metu.

Raktažodžiai: fermentai, oda, odų išdirbimas.

Aprašymas: Biodujų gamybos iš spirito pramonės atliekų (žlaugtų) tyrimai

Raktažodžiai: Biodujos, žlaugtai

Aprašymas: Bazinės kosmetikos priemonių receptūros. Konsultacijos bioaktyvių priedų (vitaminų, mineralinių medžiagų, flavonoidų, hidroksirūgščių, UV spinduliuotės filtrų) taikymo kosmetikoje klausimais. Žaliavų ir priedų pranašumai ir trūkumai, priedų nauda. Paslaugą sudaro šie etapai (suderinus su užsakovu): Išsami literatūros apžvalga* ir eksperimentų schemos sudarymas. Vienos rūšies kosmetikos priemonės receptūros paruošimas, nurodant sudedamąsias dalis procentais. Sukurtos priemonės stabilumo tyrimai. Gautų rezultatų apibendrinimas, išvadų ir rekomendacijų pateikimas. *atsižvelgiant Į Užsakovo pageidaujamą žaliavą. Trukmė ~12 mėn.

Raktažodžiai: Kosmetikos priemonės

Aprašymas: Maisto produktai, be pagrindinės funkcijos – aprūpinti organizmą reikiamomis maistinėmis ir energinėmis medžiagomis, gali stiprinti žmogaus organizmą, veikti profilaktiškai, mažinti susirgimų riziką. Tokie yra funkcionalūs maisto (FM) produktai. Pastaruoju metu daugelyje šalių susiformavo apibendrinta FM produktų samprata: tai – plataus vartojimo kasdien valgomas maistas, kuris, be mitybinės vertės, daro papildomą fiziologinį poveikį žmogaus organizmui (Richardson, 2002; Fernandes-Gines et al., 2005). FM produktų gamyba – sparčiai besivystanti maisto pramonės sritis. Daugelyje šalių jos apimtis nuolat didėja. Pagrindiniai gamintojai – Japonija, JAV, Kanada, Australija, Austrija, Belgija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Nyderlandai, Švedija, Šveicarija, Norvegija ir Didžioji Britanija. JAV pagaminta didžioji dalis FM produktų. FM produktų gamyba – viena iš perspektyviausių maisto pramonės sričių. Augalų eksraktus galima gaminami iš augalų žiedų, vaisių, pumpurų, šaknų, lapų, išspaudų, ir t.t. Paslauga: Išsami litaratūros apžvalga* ir eksperimentų schemos sudarymas Augalinės žaliavos frakcionavimas tradiciniais ekstrakcijos būdais Augalinės žaliavos frakcionavimas aukšto slėgio ekstrakcijos būdais Visų gautų ekstraktų antioksidacinio potencialo įvertinimas Pirminis visų gautų ekstraktų fitocheminės sudėties įvertinimas Gautų rezultatų apibendrinimas, išvadų ir rekomendacijų pateikimas *atsižvelgiant į žaliavą arba ekstrakto savybes. Trukmė ~15 savaičių

Raktažodžiai: Geriamasis vanduo, vandens kokybė, gerinimo technologijos

Aprašymas:

junginių HRMS analizės atlikimas

Raktažodžiai: junginių HRMS analizės atlikimas

Aprašymas: Sintetinami ir charakterizuojami polimerai ir jų kompozitai iš atsinaujinančių žaliavų

Raktažodžiai: Polimerai, kompozitai, atsinaujinantys šaltiniai

Aprašymas:

Polietileno nustatymas polipropilene. Lydalo takumo indekso nustatymas

Raktažodžiai: Plastomatis, FTIR, DSC, TGA

Aprašymas:

Augalinių aliejų cheminio modifikavimo būdai ir galimybės

Raktažodžiai: Aliejai, modifikavimas

Aprašymas:

Terminės savybės, mechaninės savybės, spektroskopinė analizė ir kiti parametrai

Raktažodžiai: DSC, TGA, FTIR, UV-VIS, mechaninės savybės

Aprašymas:

Fluorescencijos, fosforescencijos spektrų registravimas, emisijos gyvavimo trukmių matavimas, kietų bandinių ir tirpalų emisijos kvantinės išeigos matavimas, singletinės ir tripletinės energijų skirtumų nustatymas fluorescenciniu spektrometru FLS980 (Edinburgh instruments).

Raktažodžiai: fluorescencija, fosforescencija, kvantinė išeiga, gyvavimo trukmė

Aprašymas: Gamybos technologijų literatūros analizė

Raktažodžiai: Gamybos technlogijos, galimybių studija

Aprašymas:

Mokslinės paskirties stiklapūčio paslaugos

Raktažodžiai: stiklo pūtimas, stiklo darbai

Aprašymas:

Siūlome daugiau nei 50 skirtingų laboratorinių darbų.

 • Užsiėmimuose gali dalyvauti tik su lydinčiu asmeniu (mokytoju) atvykę asmenys.
 • Grupę lydintis asmuo turi turėti tėvų pasirašytus prašymus.
 • Užsiėmimų metu būtina dėvėti apsaugines priemones (chalatus, pirštines, akinius), jeigu taip nurodo užsiėmimą vedantis mokslininkas.
 • Prieš užsiėmimus išklausytas saugos ir sveikatos instruktažas darbo vietoje patvirtinamas asmens parašu.
 • Užsiėmimų laikas derinamas su kiekviena mokykla individualiai.

 

Raktažodžiai: Mokiniai, mokykla, laboratoriniai darbai, mokinių ekskursija, tiriamasis darbas, praktinė veikla

Aprašymas:

Plastikų tyrimai

Raktažodžiai: Plastikų tyrimai

Išradimų rezultatai (23)

Aprašymas:

Unique polymeric materials are obtained from renewable resources such as natural oils, byproducts of diesel production. Characteristics of the materials depend on their chemical composition and structure.

Application areas:

Biodegradable and stable polymers and polymer composites for the production of non-durable (e.g. mulch coatings, coatings for slow-release fertilizers) or durable (e.g. materials for 3D printing) products.

Raktažodžiai: Polymers, Composites, Renewable Raw Materials

Aprašymas:

Innovative materials for construction of next generation of photovoltaic and optoelectronic devices.

Novelty.

 • Material’s design and development is based on the principles of high performance, efficient and uncomplicated synthesis and excellent prospect of commercial application
 • Most significant hurdles for device commercialization from the materials standpoint of view (such as cost, performance, longevity) are addressed.

Application areas.

Next generation solar cells, organic light emitting devices and field-effect transistors.

Patents.

US2016155575, US2016126022, WO2016139570, WO2015161989, WO2014170839, US2014066656, US7348112, US7445877, US7326506, US7169521, US7534540, US7261988, US7179574, US7291433, US7320848, US7108948, US7432028, US7090953, US7115347, US7521162, US7118840, US7320849, US7014968, US2004152002, US7144665, US7183028, US7094510, US7169520, US7083884, US6960418, US7189482, US6768010, US7074532, US6991882, US7029812, US6214503, US6749978, US6964833, US6899984, US7378203, US7534541

Raktažodžiai: Advanced Materials, Photovoltaic Applications, Optoelectronic Applications

Aprašymas:

The innovation is the new and modern technology for obtaining oxide, silicate materials and their nano sized compounds.

Novelty:

 • Created an environmentally friendly and economically attractive synthesis technology;
 • Created a new silicate materials
 • Extend a range of functional oxide products
 • Ensured the re-use of secondary raw materials

Application areas:

 • Modern electronics, medicine, energetic and inorganic chemistry profile industries.
 • The main product user efforts by implementing and using new technology and also by creating and developing high value-added products.

Patenting:

LR patent LT 6284 B, announcement date: 2016-07-25

Raktažodžiai: Synthesis Technology, Oxide Materials, Silicate Materials

Aprašymas:

The invention includes the method of preparing highly porous hyaluronic acid granules for osteoarthritis treatment. The invention also includes the method of preparing injectable biomaterial based on porous hyaluronic acid granules, for the purpose of bone tissue regeneration.

Novelty.

Highly porous materials for injections.

Next step – proof of concept studies (POC - Proof of concept): analysis in vivo in a mouse model.

Raktažodžiai: osteoarthritis treatment, bone tissue regeneration

Aprašymas:

A quick method for the detection of mycotoxins in grains and an acoustic device for the evaluation of the quality of porous food systems in production.

Novelty.

ACOUSTICS project outcomes – the project has proved the usability of the acoustic method both by acoustic wave transition and by reflection in the creation of a quick and cheap method for the detection of the following mycotoxins: (i) deoxynivalenol (DON) in wheat and (ii) aflatoxin (AFT) in corn, as well as (iii) the evaluation of the structure/texture of porous food matrices, such as bread, biscuits, extruded products, and/or their changes during storage.

Specific knowledge gained during the ACOUSTICS project allowed to create specialized software which was installed during the implementation of the acoustic device prototype.

Raktažodžiai: mycotoxins, grains, food systems

Aprašymas:

Innovative solution for the reduction of biological pollution of organically grown grains.

Novelty.

The result of the Bioekotech project – a new antimicrobial lactic acid fermented bioproduct for increasing the health of cereal grains in organic farming.

Research results revealed that bacteria produced by spontaneous rye sourdoughs displayed strong antimicrobial (antifungal) activity.

Therefore, bioproducts which include these bacteria can be effectively used to increase the health of food products, environmental hygienisation, and reducing biological contamination in organic and traditional farming.

Raktažodžiai: Antimicrobial, Bioproduct, Cereal Grains, Organic Farming

Aprašymas:

Production of various cold-pressed oils and their mixtures in order to balance out the composition of fatty acids. Cold-pressed oil is a natural product which retains all natural properties, whereas oil mixtures maintain a balanced ratio of these materials.

Oil extracts from fatty seeds, herbs, and vegetables are valuable natural products for flavouring seasoning, mayonnaise and sauces and increasing their nutritional value.

Oil extracts are natural flavourings and a source of antioxidants and other biologically active substances; balanced cold-pressed oil mixtures can be consumed by those who lack α-linolenic fatty acids in their diet together with the required daily amount of the fatty acid in order to improve health.

Raktažodžiai: Cold-Pressed Oils, Oil Mixtures, Oil Extracts

Aprašymas:

Wound dressings for a particular wound type and healing stage were prepared using biopolymers such as pectin, alginate, hyaluronic acid, cellulose derivatives.

Novelty.

New generation wound dressings were prepared taking into account the different biological phases of wound healing.

Next step – proof of concept studies (POC - Proof of concept): the effect of the aerogels on cells of epithelial and connective tissues in vitro and analysis in vivo in a mouse model.

Raktažodžiai: biopolymers

Aprašymas:

Bioactive compounds e.g. phenolic compounds can be immobilised into natural or modified polysaccharides by using various methods.

Obtained bioactive materials possessing antioxidant and antimicrobial properties could be used as functional foods and for the development of biomedical applications.

Novelty:

Original formulations and solutions.

Raktažodžiai: Biopolymers

Aprašymas:

Biodegradable food packaging materials based on renewable resources as alternatives to conventional fossil fuel based plastics. Such bioplastics are biodegraded by microorganisms in their natural environment and are fully compostable. The products of this process are energy, biomass, water and carbon dioxide or methane, depending of the presence or absence of oxygen.

Active compounds and ingredients can be added to biodegradable food packaging materials in order to extend shelf-life and improve quality and safety of food products.

Novelty:

An original formulation and solution.

Raktažodžiai: Packaging Materials, Food Packaging

Aprašymas:

An empathic application that  recognizes consumer preferences based on a combination of emotional, behavioural and sensory information; provides more effective feedback from consumers about their food choices and helps to improve customer interaction with its consumers; and gives additional helpful information about food products.

Novelty.

EMPATHIC project outcomes:

 • Methodology for empathic (intentional & emotion enabled) applications in food market was created;
 • New models for exploiting sensory attributes & intention & emotion awareness of food consumers was formed;
 • Emotion & intention enabling technologies tested & validated in food market: baking and confectionary industries.

Study showed that Noldus FaceReader technology is sufficiently accurate to detect significant differences in facial expressions elicited by different food samples and can deliver additional information to conventional acceptance tests. The correlations obtained show that facial expressions are good indicators for self-reported liking.  Furthermore, emotions, attitude and behaviour interface model was designed, which can give a significant information about food products evaluation and food choice. Strong relationship between attitude and behaviour was also observed.

Raktažodžiai: Methodology for empathic, emotion awareness, intention enabling technologies

Aprašymas:

The technology combines additive manufacturing (3D printing) and solvent-free electrospinning processes. Produced structures have controlled fibre diameter (100 nm to 100 mm), large surface area and high porosity. Broad range of polymers can be used as raw materials.

The applications include, but not limited to: biomedicine (tissue engineering); pharma (drug delivery); cleantech (filters, membranes, sensors); energy (electrodes, solar cells, fuel cells); food (packaging material, films); chemical engineering (carbon nano tubes, catalysts).

Technology is further developed by startup "Volatile Innovation”, who is looking for partners to further prototyping and commercialization for the development and of  new high value-added products. 

Raktažodžiai: produce fibrous nano, micro structures

Aprašymas:

The device combines multiple processes (advanced oxidation/ catalysis/ absorption/ filtration) to achieve deeply clean air suitable for broad range of applications (ventilation, clean rooms, specific environments).

Aerosol particles (combustion exhaust, diesel exhaust, nanoparticles, dust, biological particles) and gaseous pollutants (CO, NO2, broad range of volatile compounds - VOCs) are removed during the process.

The treatment level may be specifically designed for the client requirements in order to minimize operational costs. The complex application of broad range of methods allows for pollutant decomposition with the highest efficiency with lowest costs. The decomposition method does not use any chemicals and only needs electric power.

Technology is further developed by startup "Volatile Innovation”, who is looking for partners to further prototyping and commercialization.

Raktažodžiai: Air Cleaning

Aprašymas:

An effective technology developed for cleaning water from hard-to-degrade toxic oil compounds uses the sorption capacity of a special sorbent and the oxidative potential of degrading microorganisms. The layer of microorganisms formed on particles of activated carbon creates a stable, resistant, and effective complex consisting of sorbent, microorganisms, and pollutants.

The plant operates under aerobic conditions, while the sorbent self-regenerates when dynamic equilibrium is reached, thus there is no need to replace it regularly. As the pollution of wastewater changes, the plant switches between absorption, biochemical degradation, and sorbent regeneration processes. 

The applications of the technology is continuously expanded to the treatment of other types of polluted waters, such as pharmaceutical and textile industries.

Raktažodžiai: Wastewater Treatment, Deep-Cleaning of Wastewater

Aprašymas:

Cost-effective disinfection technology provides long-term protection of drinking water against wide range of microorganisms. Rapid disinfection technology does not cause any odors or tastes. Scalable to virtually any size of system. Treated drinking water stored in the open is protected from secondary microbial contamination for a long time, particularly, longer than 3 months.

Novelty:

An original formulation and solution.

Patent pending.

Raktažodžiai: Water Disinfection Technology, Water Technology

Aprašymas:

The main idea of the collaborative project „Re-design of the dairy industry for sustainable milk processing“ (SUSMILK) is to analyze and optimize the whole process chain for milk and milk products with regard to energy and water consumption.

The project aims at developing new concepts and technologies for the supply of heat, cold and power and integrating them into the respective process steps. The integration of innovative and efficient technologies into a “green dairy” concept that will aim at maximizing water and energy savings is a central part of the project.

Novelty.

 • The evaluation of the feasibility, efficiency, and economy of the technology developments to reduce the water and energy demand in the dairy to establish a resource efficient food processing.
 • Concepts based on research results to highlight the potential for recycling of energy and mass flows by transforming waste flows into valuable products.
 • A “green dairy” simulation tool based on all the data generated within the different pilot and demonstration plants, which will help engineers and the dairy industry to design new and to adapt existing facilities.

Raktažodžiai: SUSMILK, milk products, sustainable milk processing

Aprašymas:

Synthesis and characterization by theoretical and experimental methods of organic hole-, electron and bipolar semiconductors and with ionization potentials varying over a wide range and charge drift mobilities reaching 10-2 cm2/Vs. Organic emitters and host-guest systmems with photoluminescence quantum yields exceeding 80%. Estimation of phtoluminescence quantum yields, ionization potential, thermal stability, charge mobilities. Fabrication of organic light emitting diodes.

Application areas:

Organic light emitting diodes, organic thin film transistors, electrochromic devices.

Raktažodžiai: Organic light emitting diodes, organic thin film transistors, electrochromic devices

Aprašymas:

The innovation is attributed to the new spiro-condensed pyran compounds which have improved photochromic properties and can be used as molecular photocouplers.

Novelty:

New compounds, new synthesis method, very fast photochromes resistant to oxidation in air.

Patenting:

LR patent LT6024 B, announcement date: 2014-04-25

EP patent EP2718393B1; announcement date: 2015-08-05

Raktažodžiai: Photochromic Compounds

Aprašymas:

The derivatives can be used for the detection of cyanide ions in both technological waters and drinking water as well as various gaseous emissions by absorbing them by an appropriate solution.

By affecting the invented 1′,3,3′,4-tetrahydrospiro[chromene-2,2′-indole] derivatives by cyanide ions present in the analysed solution, 3,4-dihydropyran ring decyclization takes place and a coloured 4-nitrophenolate ion occurs, detected colorimetrically. Sensitivity threshold 10-6 M.

Patenting:

LR patent No. 6105 (2014-12- 29) and PCT application No. EP2999704 A1. (2016-03-30)

Raktažodžiai: indole

Aprašymas:

Inorganic chemical technology for recycling (decontamination) of elemental mercury-containing light bulbs and elemental mercury waste, which turns elemental mercury into harmless compounds has been developed.

Recycling of light bulbs involves chemical decontamination of mercury vapor and separation of glass and metal in a special machine.

Utilization of liquid mercury is based on the reaction of collected mercury spills with an inorganic material to form a non-hazardous compound. This compound is suitable as a raw material for the subsequent recovery of metallic mercury.

Raktažodžiai: chemical technology, mercury

Aprašymas:

Prolonged activity: iodine is released gradually and as much as needed to fight bacteria. Modified starch can attach to 200% molecular iodine.

Novelty:

An original formulation based on biopolymer with release of iodine on demand.

Patenting:

 

LT 5802 B – 2012.01.25.

Raktažodžiai: molecular iodine, Cationic Starch-Triiodide Bactericide

Aprašymas:

Biodegradable and effective starch flocculants are obtained by chemical and physical modification of starch. Novel flocculants can be obtained in form of powder or concentrated paste.

The invention allows to produce the cationic flocculants from starch for industrial and municipal wastewater and sludge processing. Such flocculants especially distinguished for their broad flocculation window.

Novelty:

An original formulation and solution.

Patenting:

LT 5926 B – 2013.04.25.

LT 6229 B – 2015.10.26.

Raktažodžiai: Cationic Biopolymer Flocculants, Flocculants

Aprašymas:

Packaging materials containing natural active materials can be obtained by forming coatings on flexible packaging films and paper or forming the films.

Obtained active materials possessing antimicrobial and/or antioxidant properties can be used for the extension of products (e.g. food) shelf-life, improvement of their quality and safety.

Novelty:

Original formulations and solutions.

Raktažodžiai: Packaging Materials