Fiziologinės būklės stebėsenos technologijų taikymų veterinarijoje techninių galimybių studijos
Aprašymas:
Rezultate bus atlikta 40 lapų apimties techninė galimybių studija - tiriamasis analitinis darbas, kuriuo siekiama įvertinti planuojamo įgyvendinti MTEP projekto technologinį, ekonominį ir komercinį gyvybingumą.

Raktažodžiai:
veterinarija, fiziologija, biomedicinininė inžinerija, stebėsena

Mokslo kryptis:
Diagnostinės ir matavimo technologijos, Veterinarija
Užklausos forma