ASI

Stiklo paketų dujų koncentracijos ir ištekio greičio nustatymas
Aprašymas:
Dujų koncentracijos ir dujų ištekio greičio nustatymas stiklo paketuose pagal LST EN 1279-3 standaro reikalavimus

Raktažodžiai:
Dujų koncentracija, dujų ištekio greitis

Mokslo kryptis:
Diagnostinės ir matavimo technologijos
Dujų koncentracija
Užklausos forma