ASI

Pastato pralaidumo orui (pastato sandarumo) nustatymas
Aprašymas:
Pastato sandarumo matavimai pagal LST EN 13829 "Šiluminės statinių charakteristikos. Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Slėgių skirtumo metodas" reikalavimus siekinat nustatyti pastato sandarumo lygi prie 50 Pa slėgio skirtumo. Taikymo sritis siejama ir su pastatų energinio naudingumo sertifikavimo procesu pagal STR 2.01.09:2012 reikalavimus

Raktažodžiai:
Pastato sandarumas, pučiančios durys

Mokslo kryptis:
Diagnostinės ir matavimo technologijos
Pastato sandarumo matavimo įranga "Pučiančios durys"
Užklausos forma