ASI

Statybinių apdailinių medžiagų ilgaamžiškumo tyrimai.
Aprašymas:
Pagal STR 2.01.10:2007 („Išorinės sudėtinės termoizoliacinės sistemos") reikalaujama, kad būtų naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos. Laboratorijoje atliekami išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų bandymai Europos techniniam liudijimui gauti pagal ETAG 004 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“.

Raktažodžiai:
Ilgaamžiškumas

Mokslo kryptis:
Diagnostinės ir matavimo technologijos
Laboratorinis žemų tem. šaldiklis "Froster-720"
Sukibimo tvirtumo matavimo prietaisas
Klimatinė spinta Feutron KPK 63423/16
Užklausos forma