ASI

Teritorijų planavimo norminių dokumentų projektų rengimas.
Aprašymas:
Pasiūlymų, metodinių rekomendacijų teikimas teritorijų planavimo įstatyminei bazei tobulinti. Teritorijų planavimo normų rengimas. Teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių rengimas.

Raktažodžiai:
Teritorijų planavimo normos, taisyklės

Mokslo kryptis:
Diagnostinės ir matavimo technologijos
Užklausos forma