ASI

Savivaldybių teritorijų, miestų, miestelių ir kaimų bendrųjų planų bei teritorijų detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas.
Aprašymas:
Pasiūlymų, metodinių rekomendacijų teikimas teritorijų planavimo įstatyminei bazei tobulinti. Teritorijų planavimo normų rengimas. Teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių rengimas.

Raktažodžiai:
Teritorijų planavimo dokumentai

Mokslo kryptis:
Diagnostinės ir matavimo technologijos
Užklausos forma