ASI

Lietuvos miestų, miestelių ir kaimų erdvinės struktūros savitumo nustatymo ir išsaugojimo tyrimai.
Aprašymas:
Specialiųjų teritorijų planavimo dokumentų rengimas skirtas nekilnojamojo kultūros paveldo objektų planavimui ir tvarkymui. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ekspertizės atlikimas skirtas nustatyti vertingasias objekto savybes, įvertinti galimą ūkinės veiklos poveikį.

Raktažodžiai:
Erdvinės strutkrūros savitumas

Mokslo kryptis:
Diagnostinės ir matavimo technologijos
Užklausos forma