ASI

Lietuvos karinio paveldo tyrimai.
Aprašymas:
Savivaldybės lygmens, vietovės lygmens kompleksinių (bendrųjų ir detaliųjų) bei specialiųjų teritorijų planavimo dokumentų rengimas.

Raktažodžiai:
Karinis paveldas

Mokslo kryptis:
Diagnostinės ir matavimo technologijos
Užklausos forma