ASI

Kraštovaizdžio ir architektūros paveldo tyrimai.
Aprašymas:
Tyrimai skirti šalies gyvenamųjų vietovių erdvinės struktūros savitumui nustatyti. Tyrimais įvertinama urbanistinė struktūra, gatvių planas, užstatymas, gamtos sąlygos, erdvinės struktūros savitumą formuojantys architektūriniai objektai.

Raktažodžiai:
Kraštovaizdžio architektūra, kultūros paveldas

Mokslo kryptis:
Diagnostinės ir matavimo technologijos
Užklausos forma