ASI

Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo moksliniai tyrimai;
Aprašymas:
Tyrimai skirti karo architektūros pastatų, kompleksų ir vietovių nagrinėjimui. Tai karinių miestelių, aerodromų, karinių geležinkelių, įtvirtinimų bei kitų su karine infrastruktūra susijusių objektų tyrimai.

Raktažodžiai:
Kraštotvarka, teritorijų planavimas

Mokslo kryptis:
Diagnostinės ir matavimo technologijos
Užklausos forma