ASI

Integruotos paveldo objekto populiarinimo/sklaidos strategijos parengimas ir įgyvendinimas (internetas, leidyba, kultūriniai renginiai ir kt.).
Aprašymas:
Tyrimais yra atliekamas kaimo bei miesto kraštovaizdžio erdvinės struktros vertinimas, anlizuojami jo pokyčiai, kaitos tendencijos, įvertinama architektūros paveldo aplinkos panaudojimo būklė, jo santykis su naujosios architektūros objektais. Tyrimų metu nustatomas meistų, miestelių ir kaimų erdvinės struktūros būdingieji bruožai, savitumą formuojantys elementai.

Raktažodžiai:
Paveldas, sklaida, strategija

Mokslo kryptis:
Diagnostinės ir matavimo technologijos
Užklausos forma