ASI

Teritorijos (objekto) kultūrinės vertės nustatymas ir pritaikymo kultūriniam turizmui, edukacijai bei kitoms šiuolaikinėms reikmėms galimybių studijos parengimas.
Aprašymas:
Moksliniai tyrimai skirti įvertinti šalies teritorijų panaudojimo efektyvumą, urbanistinės struktūros vystymąsi, gyvenamųjų vietovių erdvinės struktūros pokyčius nulemiančius veiksnius.

Raktažodžiai:
Paveldas, kultūrinis turizmas, galimybių studija

Mokslo kryptis:
Diagnostinės ir matavimo technologijos
Užklausos forma