ASI

Druskos rūko kamera su įranga Q-LAB q-FOG model CCT600
Aprašymas:

Tyrimai atliekami metalinėmis medžiagomis, turinčiomis laikiną arba nuolatinę apsaugą nuo korozijos (arba jos neturinčiomis), šių medžiagų atsparumui korozijai įvertinti, taikoma bandymo kameros aplinkos koroziškumui įvertinti. Bandymai druskos rūke ypač tinkami tam tikrų metalinių, organinių bei anodinių oksidų ir konversinių dangų trūkiams, pvz., porų atsiradimui ir kitiems defektams, nustatyti. Bandymas neutralios druskos rūke – tai bandymo metodas, kai 5 % natrio chlorido tirpalas, purškiamas kontroliuojamoje aplinkoje. Ypač taikytinas metalams ar jų lydiniams, bandiniams su metalinėmis dangomis, bandiniams su konversinėmis dangomis, bandiniams su anodinėmis oksidinėmis dangomis, bandiniams su organinėmis dangomis ant metalinių medžiagų.

Raktažodžiai:
Atsparumas korozijai

Mokslo kryptis:
Diagnostinės ir matavimo technologijos
Techninė specifikacija:

Talpa 0,6 m3; Temperatūros reguliatorius (35±2) oC; Suspausto oro, paduodamo į purkštuvą, slėgis (70-170) kPa

Taikymo sritys:
Metalinių cinkuotų ir/arba dažytų paviršių atsparumas korozijai.
Užklausos forma